1 МИР – Благоевград

клуб ДСБ – Благоевград
ул. Тодор Александров № 23, ет. 5, офис 53
тел. 0878100173

ПЕТРИЧ
ул. Александър Стамболийски № 15
тел. /0745/ 60-681

САНДАНСКИ
ГУМ, ет. 3, ст. 5
тел. 0898 579 073