ДСБ с ново национално ръководство

Иван Костов бе издигнат отново за Председател на партията и бе избран от Националното събрание със 726 гласа „за“, 10 гласа „против“ и 18 „въздържали се“. По негово предложение, членовете на Националното ръководство не бяха гласувани „ан блок“, а за всяко едно от предложенията делегатите даваха одобрението си поотделно. Четиримата кандидати с най-висок резултат станаха заместник-председатели на ДСБ.

Ето и пълния състав на новото Национално ръководство:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Костов – 762 гласа „за“

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Екатерина Михайлова – 672 гласа „за“

Иван Иванов – 668 гласа „за“

Даниел Митов – 656 гласа „за“

Димитър Бъчваров – 654 гласа „за“

ЧЛЕНОВЕ:

Калин Янакиев – 634 гласа „за“

Петър Москов – 613 гласа „за“

Даниела Желязкова – 594 гласа „за“

Христо Даскалов – 562 гласа „за“

Цветнен Цветков – 537 гласа „за“

Валентина Наумова – 451 гласа „за“

Любка Доинска – 449 гласа „за“