„Южен поток“ е икономически неизгоден за България

Позицията на ПГ на РБ по темата на деня, която за нас е трайна политическа тема и винаги е била водеща в нашето политическо поведение по отношение на позицията на руската страна за спиране на проекта „Южен поток“, е следната:
• На първо място заявяваме, че причините за спиране на проекта „Южен поток“ са икономически и се коренят в невъзможността на Русия да осъществи, в сегашното си икономическо положение, толкова мащабен проект.
• На второ място е налице признание от президента Путин, че този проект проведен по европейските правила и по изгоден за България начин, не представлява интерес за Русия, нещо което сме твърдели отдавна. Да се хвърля отговорността върху България, затова че Русия няма ресурса да изгради този проект и няма желанието да го изгради по европейските правила и по изгоден за България начин е меко казано некоректно поведение между двете държави по отношение на конкретните решения. Ние смятаме, че България трябва да предприеме незабавни стъпки за създаването и укрепването на Европейския енергиен съюз /стара наша позиция/.
• На трето място в тази ситуация България трябва да се оттегли от проектната компания за „Южен поток“ и да освободи ангажираните за това заеми и собствени средства.
• И на последно място, страната ни да ангажира незабавно този ресурс в спешно изграждане на итерконекторните газови връзки.
Така Радан Кънев коментира информацията около спирането на проекта „Южен поток“.
За Реформаторския блок „Южен поток“ е икономически неизгоден. Руската страна сама е осъзнала, че този проект не стои добре икономически и че има единствено политически характер. Най-важното е да бъдем съвместими с европейското законодателство , по който и да е български проект, каза в заключение Найден Зеленогорски.