Централа на ДСБ

СЕДАЛИЩЕ:
София 1000, бул. Витоша 18
(входът е откъм ул. Кърниградска)

Телефон:
(02) 400 99 21

Факс:
(02) 980 53 34

МЕДИЕН ЦЕНТЪР:
(02) 980 53 34
dsb@dsb.bg