Цените растат непазарно

За страни с нисък жизнен стандарт като нашата, където стоки от първа необходимост заемат основен дял от месечната издръжка, е изключително важно цената на зърното и брашното да е стабилна, заяви днес Иван Костов в кулоарите на парламента. Решението, което СК коалиция предлага, е възстановяването на стратегическия държавен резерв в закона.Това ще гарантира нуждите на страната от зърно в случай на криза.
Спекулациите на зърнения пазар водят до “шеметно повишаване на цените на зърното и специално на хлебната пшеница”, обясни Костов и предупреди, че това крие риск и ще доведе до поскъпване и на останалите продукти, зависими от стойността на фуражното и хлебното зърно.

Проект!

ЗАКОН

За изменение и допълнение на Закона за съхранение и търговия със зърно

1. В чл. 2 се създава нова т. 3 със следното съдържание:
“3. осигуряване и съхраняване на стратегически резерв от зърно.”
2. Създава се нова Глава трета “Стратегически резерв от зърно” със следното съдържание:
2. 1. Създава се нов чл. 5, както следва:
“Чл. 5. (1) Създава се стратегически резерв от зърно в размери 300 хиляди тона хлебна пшеница и 250 хиляди тона фуражна пшеница, който се съхранява и управлява от Държавната агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”.
(2) Стратегическият резерв от зърно е предназначен за гарантиране на изпълнението на целите от чл. 2, т. 2 и за осигуряване потребностите на страната при настъпването на събития с непреодолима сила.”
2. 2. Създава се нов чл. 6, както следва:
“Чл. 6. (1) Стратегическият резерв включва зърно от видове, посочени в наредба на правителството. В наредбата се посочват и изискванията за качество.
(2) Наредбата по ал. 1 регламентира обновяването на стратегическия резерв от зърно от Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”.
(3) Министерският съвет осигурява бюджетни средства, необходими за попълване на стратегическия резерв от зърно.
(4) Министерският съвет може да вземе решение за обновяване на стратегическия резерв от зърно и да регулира цените му с цел предотвратяване на възможността за непазарното им покачване.”

Мотиви

Възникналата ситуация в страната на драстично поскъпване на зърното за кратък период от време, водещо до рязко повишаване на цената на брашното и оттам на хляба и международната конюнктура на пазара на зърнени храни, провокира трудно контрулируема инфлация на този продукт от първа необходимост. Най-ниските реални доходи и стандарт на живот в България в рамките на ЕС и движението към и над средноевропейска цена на хляб и хлебни изделия е повод за силни социални сътресения и недоверие към управлението на страната. ОСП на ЕС и законодателството на Общността изисква от страните-членки интервенции по отношение на някои основни храни, цените на които не следва да падат под определени минимални граници. Законодателството на ЕС не регламентира случаите на бързо повишаване на същите продукти. За страни с нисък жизнен стандарт, като България, където продуктите от първа необходимост, като хляба и хлебните изделия заемат сериозен дял от месечната издръжка е от изключителна важност цената на зърното и брашното да е стабилна. Трябва да се отбележи и факта на възможното силно негативно въздействие на високите цени на фуражното зърно върху цените, особено на птичето и свинско месо в близките месеци.
Предлаганите изменения и допълнения възстановяват ключовата цел на Закона за съхранение и търговия със зърно. Тя е стабилизирането на пазара на зърно на Република България. Осигуряват това чрез създаване на запас от зърно, залегнал в настоящата редакция на Закона.
Законът възстановява отмененото изискване за поддържане на стратегически резерв от зърно в страната, необходим при ситуации, сходни с настоящата. Това изискване бе премахнато през 2005 г. с повърхностен и затова несъстоятелен мотив, че липсва детайлно регламентиране на интервенционната функция на ДА “Държавен резерв и военновременни запаси.”
Необходимостта от предложените изменения и допълнения се вижда красноречиво в повече от трикратното нарастване на цената на хлебната пшеница на стоковата борса. Предлаганите количества в стратегическия резерв не надхвърлят 15% от общото произвеждано количество зърнени храни в страната т.е. няма да се стигне до изкривяване на пазара и нарушаване на пазарните принципи при търговията с тях.

София, 27. 01. 2011 г.

снимка: BGNES

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в...
Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в СОС отхвърли предложението на инж. Грети...
Комисията за Глеб Мишин ще проверяват близо 4000...
Да бъдат изслушани членовете на Съвета по българско гражданство към Министерството на правосъдието, зам.-министъра...
Бонка Василева: Статуквото ни изпързаля, но ще се...
Новото мнозинство, което управлява СОС не е съставено от общи политики за града, а...
Радан Кънев: Меморандумът е начало на отговорен преговорен...
Евродепутатът от "Демократична България" Радан Кънев заяви пред Радио Пловдив, че не вижда драма в предвидения...
Людмила Илиева: Комисията за Нотариуса ще изслуша съдия...
Според нея няма логична политическа причина разговорът в некоалицията да спре тук, който го...