Учредително събрание на Национален младежки клуб към ДСБ

На 29.11. 2017 г., в централата на ДСБ (бул. Витоша 18), ще се проведе учредително събрание на Националния младжки клуб към ДСБ, със следния дневен ред:

1.Приемане на учредителни документи.

2.Утвърждане на председател

3.Избор на ръководство.

4. Приемане на правиалник

5.Организационни въпроси