Учредително събрание на ДСБ-Павел баня

На 29.01.2022 г. от 11:00 ч., в клуба на ДСБ-Стара Загора, ще се проведе учредително събрание на ДСБ-Павел баня.

Събранието ще се прове при следния дневен ред:

  1. Политическа дискусия.
  2. Избор на ръководство.
  3. Разни.