Учредителна декларация на Демократи за силна България

Ние, български граждани, вярващи в достойнството на човешката личност и в силата на солидарността, обявяваме създаването на политическата партия “Демократи за силна България”.

Отстояваме традиционните човешки ценности: справедливостта, свободата, мира и хармонията в обществото. Ще укрепваме тези ценности чрез: утвърждаване на върховенството на закона, защита на гражданското общество и парламентарната демокрация; стимулиране на пазарната конкуренция и на икономическия растеж.

Не създаваме партия, за да разпределяме и делим икономическа власт; за да покровителстваме групови и лични интереси чрез държавните и общинските органи. Създаваме демократична партия на ценностите; създаваме партия на и за всички, които ги споделят. Уповаваме се на традициите и добродетелите на националната ни общност, на нейния дух и сме готови да преследваме политическите си цели решително и смело.

Главната ни цел е да преодолеем разликата между българските граждани и гражданите на другите европейски страни в сигурността, стандарта и качеството на живот. Искаме страната ни да стане достоен член на ЕС с високи материални и духовни постижения.

Нашата кауза е

СИЛНА БЪЛГАРИЯ В ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА

Силна България не може да се гради на празно място и без последователност. Никой днес не защитава реформаторското управление. В политиката на страната няма необходимата приемственост. Така се обезличават исторически усилия на българските граждани. Ние не се отказваме от постигнатото и се гордеем с него. Създаваме партия, която ще укрепва българската демокрация, частната собственост и пазарната икономика.

Готови сме да продължим напред, като съхраняваме, ценим и умножаваме постигнатото.

Искаме силна България със

СИЛНА ДЕМОКРАЦИЯ

Политическата система на страната е в криза. Нито една от партиите не сочи българската перспектива. Те нямат идеи за бъдещето, за развитието на обществото и държавата. България е без политическо лидерство, включително и десницата. Страната ни отново започна да губи ценно историческо време от своето държавно и политическо развитие. Партиите от прехода постепенно попадат в порочна зависимост от парите на олигархията, бившите репресивни служби и организираната престъпност. Те нямат воля да видят кризата и не правят усилия да се справят с нея. Отговорът на българските граждани е обезверяване, апатия и отказ от гласуване. Демокрацията ни се превръща във фасада, зад която се крие статукво, комфортно за “елита” и отблъскващо за гражданите. Създаваме новата партия, за да бъдем алтернатива на фасадната демокрация.

Слабостта на държавната власт поддържа статуквото. Резултатът е засилваща се несигурност на всички.

Искаме силна България със

СИЛНИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Нашата първа грижа е сигурността на всеки гражданин. Поставяме в основата на своите усилия именно тази сигурност. Напълно сме убедени, че тя е предпоставка за всяка успешна политика, а първото условие да я има са силните държавни институции. Те трябва да гарантират в

ластта да произтича и зависи единствено от волята на българските избиратели. Заради тази сигурност и гаранции сме готови да носим отговорност. В периода на нашето управление доказахме, че това е възможно. През последните години постигнатото се разпилява и руши. Затова искаме

СИЛНА И ЕФИКАСНА ДЪРЖАВА

Българските реформи срещнаха много силна съпротива, затова те се забавиха и това причини излишни страдания на хората. Представителите на тоталитарния комунистически режим у нас реализираха своя стратегия на посткомунистическия преход, която доведе до трансформиране на абсолютната им политическа власт в икономическа и медийна власт в условия на демокрация. За нас това са причините за мъчителния ход на промените, за високата им цена, за неколкократните провали след 1989 г. Ние сме категорично против всяко управление, което отслабва държавата ни, връща бившите комунисти на власт и реабилитира стария репресивен апарат. Такова управление компрометира нашата демокрация.

Искаме силна България с

ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Като остатък от тоталитарното управление разглеждаме политиката на отделяне и изолиране на българските мюсюлмани, за да се упражнява монопол върху тяхното гласуване. Това наричат “етнически модел”. България не може да компрометира европейското си членство с такъв модел. Европейската общност е интеграция и съжителство на различни етноси, на основата на равенство пред закона, без разлика на вяра, пол и произход. В Европа никой не претендира за права поради груповата си принадлежност. Правата и свободите на всеки български гражданин са защитени по силата на гражданската, а не на етническата принадлежност. Ние ставаме европейски граждани не благодарение на партията на етническото посредничество, а благодарение на усилията на цялото българско общество.

Искаме силна България със

ЗАМОЖНИ ГРАЖДАНИ

Стремежът към щастие, частната собственост и свободното предприемачество са естествени източници на благосъстояние.

Почтеният начин за постигане на висок жизнен стандарт преминава през предприемчивостта и трудолюбието. Те се стимулират от самоограничението на държавата да преразпределя доходите; насърчават се най-добре с нисък дефицит и строг контрол на разходите. Силната държава събира данъци, без да пречи на инициативността на своите граждани.

Само пазарната конкуренция стимулира техническото развитие, растежа на икономиката и повишава стандарта на живот. Държавата не е предприемач, а само авторитетен арбитър. Нейната роля е да защитава правилата със силни институции, с ясни правила за предприемачите и защита на интересите на потребителите и кредиторите.

Насърчаването на конкуренцията е най-добрата социална политика, защото снижава цената и повишава качеството на стоките и услугите. Вярваме също, че солидарността между гражданите изгражда и поддържа социалните и здравно-осигурителните мрежи, а държавата трябва само да я насърчава.

Ние имаме воля да отстояваме и постигаме българските интереси.

Искаме силна България –

ПЪРВОСТЕПЕНЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОР

на Балканите и Черноморието.

Основен български интерес е стабилността и добруването на нашите съседи. Защото тогава геополитическото ни положение ще активизира силно България във всяко отношение – икономическо, инфраструктурно, финансово, обществе

но, административно и политическо.

Готови сме ясно да изразяваме и защитаваме своите интереси във и чрез НАТО и ЕС.

България сама носи рискове – организирана престъпност, корупция, миграционен натиск, нестабилни и криминализирани институции. Влизаме в Алианса с армия, полиция и служби за сигурност, които се нуждаят от сериозни реформи, включително и за да бъдат прекъснати връзките между тях и тоталитарния сектор за сигурност от комунистическото минало. Влизаме в европейската общност като една от най-бедните страни. Съзнаваме, че ни предстои дълъг път и сме готови да го извървим.

Готови сме да дадем своя принос за атлантическата сигурност и за просперитета на обединена Европа.

Ние сме за силна и демократична държава.

Ние сме за България, която дава сигурност, свобода и насърчава солидарността между своите граждани.

Ние сме за конкурентна икономика и европейски стандарт на живот.

Ние сме за смело и решително отстояване на националните интереси, традиции и място на България в съвременния свят.

Демократи за силна България

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Георги Ганев: Членството на България в еврозоната може...
През 2024 г. България ще изпълнява инфлационния критерий, посочи икономистът доц. Георги Ганев Членството...
Радан Кънев: Основният дебат пред Европейския съюз предиизборите...
Изборите бяха предизвикани от тези, които искат да върнат политическия рекет. Но далеч по-тревожно...
Кристина Петкова: Реформата в службите е червената линия...
Служебното правителство е кукла на конци на Борисов, Пеевски и Радев, заяви Кристина Петкова....
Стоян Михалев: Ние отдавна твърдим, че всички служби...
Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев извади доста интересни разкрития за МВР...
Бонка Василева: Парите за заплати в столичния градски...
Всяка дестабилизация на национално ниво дови до дестабилизация и на местно ниво. Добре е,...