Този български етнически модел е наследство на политиката на ДС по отношение на малцинствата

Водещ: Добър ден на Иван Костов, лидерът на Демократи за силна България, съпредседател на Синята коалиция, бивш министър-председател на Република България. Добър ден.

Иван Костов: Добър ден.

Водещ: Г-н Костов, бяхте вчера в Президентството, на Консултативния съвет за национална сигурност. Някак си в кадрите ви гледах някак отстрани като че ли, не бяхте ли съвсем до другите, може би някакво несъгласие?

Иван Костов: Да.

Водещ: Какво мислите след това донякъде необичайно за предизборно време събиране в Президентството и за тези три, в общи линии така ги виждам, три мерки – за малките градчета, за тези, които имат три натрупани присъди и какво беше третото, проверка на незаконно забогателите, нещо, което сме чували през годините много пъти. Какво мислите вие?

Иван Костов: Тези мерки може да са добри, но те не са насочена срещу риска от политически екстремизъм и междуетническо напрежение и това е очевидно.

Водещ: Не вършат работа.

Иван Костов: Е, не, просто не третират този риск. Впрочем искам да кажа, че в стратегията за национална сигурност, което е най-важният въпрос, макар на слушателите може да не им изглежда така, но в стратегията за национална сигурност въобще не е третиран рискът от превръщането на престъпления в междуетнически напрежения и конфликти.

Водещ: А вчера не стана ли дума?

Иван Костов: Няма го, няма го риска. Което означава, че институциите въобще не са подготвени масово…

Водещ: Преценен, изчислен

Иван Костов: Масово и енергично да реагират и да го потиснат, да реагират на такава заплаха. Няма го въобще. А вместо това има куп други банални фрази. В този смисъл искам да кажа, че проблемът дори не беше назован, ако това са мерките. И не беше назован не случайно. А що се отнася до Консултативния съвет, той премина при нетърпима обстановка, прилича на един малък митинг на “Атака”, който …

Водещ: Марша на нибелунгите ли слушахте?

Иван Костов: … смущаваше хода му два часа и половина. Тази обстановка също не е търпима. Аз искам да ви кажа моите несъгласия с премиера, защото ме попитахте защо стоя отстрана.

Водещ: Да.

Иван Костов: Първото ми несъгласие е, че в момент, в който съществува риск от междуетническо напрежение, подклаждан по време на една предизборна кампания от апетити на политици, които желаят да го капитализират в гласове. По време на такъв риск се търси национално съгласие. ГЕРБ въобще не търси национално съгласие по никаква тема. ГЕРБ се опитва да се представи като дошла на бял кон абсолютно неопетнена политическа формация, която заклеймява всички преди нея и която отваря новото бъдеще.

Водещ: Така беше и вчера, така ли казвате?

Иван Костов: Което е недопустимо. Което е недопустимо и е много глупаво, защото така не се потушава, а се разгаря етнически конфликт. Второ, ГЕРБ прави всичко възможно също да капитализира това, давайки шанс на “Атака” на първо място, защото “Атака” са им коалиционният партньор…

Водещ: Не официално.

Иван Костов: … да увеличат политическия екстремизъм. Представителите на властта не потвърдиха въобще никъде ролята на “Атака” и на други политически партии…

Водещ: Не стана ли дума?

Иван Костов: Не. Никъде не ги споменаха.

Водещ: Индиректно премиерът е казал, че какво е това смъртно наказание в ЕС…

Иван Костов: Не, вижте, такива иносказателни начини да се измъкне премиерът от категорично разграничаване с неговия коалиционен партньор, защото той трябва да се разграничи категорично, за да отвори и да запази европейската перспектива.

Водещ: Имаше такова разграничаване при Баня баша.

Иван Костов: Да. Но сега няма, сега няма. Това трябваше да бъде отговор на начина, по който световните медии отразяват тези конфликти.

Водещ: Не ми се мисли за това отразяване.

Иван Костов: Това е основният въпрос. Те казват така: Поради слабостта на българската правоохранителна система в България се заражда етническо напрежение, което дават като обяснение защо не са ни пуснали в Шенгеското пространство. Това е начинът, по който световните медии в информативните си, не в аналитичните, а в информативните си мисии представиха за България. Това е възможно най-лошото.

Водещ: Добре. Вярвате ли, за световните медии чета, следя, така е да.

Иван Костов: Заради това искам да кажа, че опитът да бъде скрита “Атака”, но и да бъде оставена възможността да капитализира и в същото време да се остави впечатление у хората, че времената са такива напрегнати, че е по-добре полицай да министър-председател, според мен това е, което притеснява всички истински демократи. Що се отнася до президента, президентът направи този безпомощен, този Консултативен съвет поради простата причина, че не посочи проблема. Проблемът е т.нар., в кавички го слагам, в големи кавички, “български етнически модел”. Който за г-н Първанов, за Доган и за цяла плеяда политици от прехода е голямата заслуга на България, който ние щяхме да продаваме или да внедряваме в ЕС.

Водещ: Имаше тупане на гърди.

Иван Костов: Искам да кажа как аз виждам проблема. Ако позволите, да дам платформа за това, което се случва. Този български етнически модел е всъщност наследство на политиката на ДС по отношение на малцинствата. В какво се изразява политиката? Затварянето им в гета, малтретирането им, а лидерите да бъдат вербувани в ДС. И сега вие виждате, ето го Доган, Юнал Лютфи. Формални и не формални лидери, всеки, който е изявен, бива вербуван за нуждите на ДС. Или който е извършил престъпление, му се осигурява безнаказаност с оглед да се поддържа един вид преса върху малцинството. Така е било по отношение на турското, така е било по отношение на (…)

Водещ: Е, 22 години минаха.

Иван Костов: Сега. 22 години този модел остана под името вече “български етнически модел”. Само че някои от елементите закърняха, но някои се усилиха страшно.

Водещ: Например?

Иван Костов: Тъй като сега не могат да малтретират по грубия начин малцинствата, се увеличи корумпирането на техните лидери, корумпирането на лидерите на малцинствата, гарантирането на безнаказаност при извършване на престъпление е част от българския етнически модел. По този начин лидерите малтретират или сами се оправят някак си, държейки своите хора в гетото, а властта се оправя с лидерите. Това е политиката, наречена “български етнически модел”. Купува се етнически мир с пари. Което обаче е довело да драматични последици. В момента българският етнос е основният платец на данъци. Гигантски преразпределителни процеси насочват тези данъци към общините с преобладаващо смесено население, турско и друго. Тези общини въобще не плащат или плащат минимални количества данъци от държавата. Втората система, по линията на която фактически данъците, които се събират, отново искам да кажа, от български граждани отиват към малцинствата, е системата за социално подпомагане. Изцяло почти насочена за подпомагане на ромски, изпаднали турски и прочее семейства. Тази политика, тази политика придоби огромни мащаби след официалното влизане на ДПС във властта по времето, когато и г-н Бойко Борисов стана…

Водещ: 2001-а.

Иван Костов: … главен секретар. Тогава вече не само корумпирането на лидерите на ДПС, но и облагодетелстване в масирани мащаби на турския етнос започна да поражда голямото етническо напрежение. Защото навсякъде се затвориха училищата, където няма ученици, в турските райони не се затвориха училищата и т.н. Т.е. започна политика на отстъпки, но тя е свързана с все по-силно пренасочване на финансовите средства на държавата.

Водещ: Какво бихте направили вие, за да не бъде така?

Иван Костов: Стигна се дотам правителството на НДСВ да увеличи данък добавена стойност, по този начин да обложи българските пенсионери, за да намали преките данъци, защото така или иначе преки данъци от турския и ромския етнос не се получават. Виждате, че те плащат много малко данъци. Така се създаде моделът на насърчаване на гигантските преразпределения на финансови средства, което в момента се изживява като голяма несправедливост от българския етнос, особено в години на криза.

Водещ: Не само се изживява, а се изразява вече.

Иван Костов: Когато кризата мачка и българите, те, виждайки тези неща, виждайки тази политика…

Водещ: Това се наказва на протестите. Добре.

Иван Костов: Това е платформата, върху която стоят нещата. Примери, колкото искате. Цветелин Кънчев, осъден, освободен от г-н Марин, т.е. помилван, изваден от затвора. Сега се опитва да води политически диалог. И с кого? Да задавам ли въпроси на мен? Аз такъв политически диалог предварително ви казвам, с осъден престъпник, няма да водя. Независимо дали е лидер на политическа партия или не, защото имам политическо достойнство. Тази платформа, върху тази платформа се гради огромната несправедливост, която в момента се натрупва и която изкарва хората. “Не искам да живея в циганска държава”, носят на бузите си. А когато аз се върнах от Варна, веднага след протестите в Катуница, на бул. “Александър Малинов” имаше надпис “Циганите вече не са ни смешни”.

Водещ: Не съм го виждал.

Иван Костов: Това е напрежение съвсем сериозно.

Водещ: Разбирам.

Иван Костов: И вие ми кажете сега как мерките за задържане на тези с три…

Водещ: Аз не ги виждам като работещи.

Иван Костов: … производства…

Водещ: Г-н Вучков донякъде пък…

Иван Костов: Кажете ми как те ще подействат на тези хора, как ще бъдат успокоени? Искам да кажа, че проблемът е изключително тежък.

Водещ: Добре. Нямате ли и малко вина или повече като министър-председател четири години?

Иван Костов: Нямам. Аз такъв въпрос поставих на президента. Вие, който сте защитник на българския етнически модел, давате ли си сметка, че рамковата конвенция за защита на правата на националните малцинства и интеграцията им в българското общество, която ние подписахме като условие, за да започнем преговори с ЕС, давате ли си сметка, че това са противоречащи политики. Едно е да корумпираш и да подкупваш малцинствата и да ги държиш в гето, съвсем друго е европейската политика, която отваря възможностите на тези …

Водещ: Отговор имаше ли?

Иван Костов: Той каза, че бил с голяма заслуга за българския етнически модел. Но едновременно с това по неговия начин, че щяло да се работи и по приложението и развитието на политиката, заложена в рамковата конвенция. Какво е сега европейската политика? Която повтарят всички, без да разбират за какво става дума. За съжаление, в дълбочина, защото никой не се е запознал с този документ. Даже като откритие същият г-н Вучков го каза това нещо, че не трябвало да се интегрират общности, трябвало да се интегрират хората. Това е фундаментът, но той го е разбрал сега, 12 години след като сме го подписали. Чак сега. А аз мисля, че не го е разбрал президентът, и премиерът. Поне не дадоха да се разбере, че са го разбрали. Какво е тази политика? Интеграцията става човек по човек. На всеки човек правата са защитени не от ДПС, не от “Евророма”, не от Доган, Цветелин Кънчев или Кирил Рашков, а са защитени от Конституцията, от европейските правила и норми. Този човек има права като всички граждани, той не може да бъде сегрегиран, на него са дадени равни възможности. Втора, интеграцията истинската на тия хора преминава през включването им обучението, образоването им, подготовката им за живота, за съвременните модерни професии. Намирането на работа. С това нещо жена ми се занимава вече стана 17 години.

Водещ: Понякога се питам дали наистина сме член на ЕС.

Иван Костов: Но жена ми се занимава 17 години. Има селище в Пловдив, в което живеят под 100 деца, които излизат от домовете, те са предимно от ромски произход, навършват 18 години и влизат в живота. И това е един малък буфер между домовете и живота на тези деца. Десетки години жена ми се занимава с този въпрос във Фондация “Бъдеще за България”, за което, разбира се, получи заслуженото си от българското общество. Но това е другият въпрос.

Водещ: Това е друг въпрос, да.

Иван Костов: Искам да кажа, че тези деца имат своята писта, те намериха своя път, те се движат към интеграция. Има 1000 роми в университета, само в Търновския университет. Масово влязоха в обучението. Ние тези неща не ги виждаме. Но те са последица от рамковата конвенция за защита правата на националните малцинства. Кое е основното условие конвенцията да работи? Не бива да се затварят тези малцинства в етнически партии. Това не бива да става. Те трябва да имат своето политическо представителство на базата на интересите, ценностите, мирогледа си, през българските политически партии, които са задължени да са мултиетнически, да са светски и да могат да приемат всеки, да му дават път в живота. Защото затварянето в етнически партии веднага дава възможно този етнически вот в България да се предлага на пазара и да се купуват и продават.

Водещ: Само че не само това. Разбирам всичко, което казвате, предлагате. И все пак това беше един протест, това и сега един протест срещу един местен феодал. Бил той циганин, бил той българин. А такива има много. Нали е и това?

Иван Костов: Протестът ли? Сега е така, но утре ще избухне на друго място по друг повод.

Водещ: Така е.

Иван Костов: Това е синусоида. Вие си спомняте, г-н Конакчиев, че в Косово войната започна с кръчмарски инцидент, нали така? Почна с битово представление. Нали си спомняте?

Водещ: Да, да.

Иван Костов: От едни сбивания и едни убийства в един ресторант тръгна това и се превърна в огромен проблем на Европа. Това е синусоида, която е нагоре-надолу. Въпросът е да не й позволим да върви нагоре.

Водещ: Засега още не знам. Но, познавахте ли Кирил Райков? Гледах го на снимка с Надежда Нейнска.

Иван Костов: Кирил Рашков. 52 лидери, с всичките сме работили, формални и неформални лидери на това малцинство сме работили, когато търсехме подкрепа за подписването на рамковата конвенция.

Водещ: И той беше един от тях.

Иван Костов: За да отворим пътя за децата им да влязат, вероятно е бил. Познавам, разбира се, почти всичките, с тях е работено. Но не е работено така, че да им се опрощават престъпленията. В момента, в който той беше заподозрян, че е подбудител на взрива пред в. “Труд”, той беше арестуван, а съучастниците му бяха изправени пред съд. Друг е въпросът какво е правила прокуратурата впоследствие. Но имаше, нека да кажа и само това, имаше свидетелства на свидетел, който обвини Кирил Рашков тогава в подбудителство. И никакъв компромис не му е правен. Никакъв компромис не му е правен.

Водещ: Защо така? Разбира се, че е правен, след като не стоя в затвора.

Иван Костов: Да, но не е направен от изпълнителната власт, той е направен от прокуратурата и съдебната власт.

Водещ: Направили са го.

Иван Костов: Да дойдат тези хора, които са го направили…

Водещ: Направено е.

Иван Костов: Ами те така четат българския етнически модел, както го прочетох аз сега пред вас.

Водещ: Добре.

Иван Костов: Те мислят, че по този начин помагат…

Водещ: Г-н Костов, да завършим с утрешната среща. Вие няма да присъствате, но имахте изявления от парламентарната трибуна за съдбата на Българските държавни железници. Това беше тема и в “Неделя 150” днес.

Иван Костов: БДЖ са стратегически въпрос, българският жп транспорт е възможността България да се интегрира пълноценно в европейските транспортни територии.

Водещ: Не са ли в технически фалит?

Иван Костов: Вижте, аз първо искам да кажа чий проблем е, защо сме викали министър-председателя да дойде да говори. Ако това е проблем на национална сигурност, ако това е проблем на европейска интеграция, ако това е проблем на финансиране и поемане на финансови дългове от страна на държавата, ако това е проблем и на министъра на транспорта, т.е. ако той е мултидисциплинарен и проблем на много министри, министър-председателят трябваше да дойде в парламента и да каже: Ще реша проблема по този, този и този начин. Той смени предишния министър Цветков, защото не се справи с точно този проблем. Сложи министър, на който аз при избирането му казах, че няма да може да реши проблема и че ще бъдат блокирани тези средства от Световната банка. Въпреки това министър-председателят не видя, че той минира с предишния си министър, той го минира по следния начин: Той се срещна с транспортните синдикати и каза няма да има промени в жп транспорта, няма да има никакви съкращения. И като няма да има съкращения, няма никакви пари.

Водещ: Няма реформа, така ли?

Иван Костов: Няма реформа.

Водещ: А без пари няма да стане?

Иван Костов: Министър-председателят саботира реформата, а без реформи и без пари този проблем не може да бъде решен.

Водещ: Не сте оптимист, виждам. Въпреки утрешната среща, независимо от нея.

Иван Костов: Аз желая успех, но за да има следващи стъпки, трябва Световната банка да отстъпи. Аз съм казал на представителя на Световната банка, че ще отстъпят, защото те водят такава политика на отстъпки по отношение на българското правителство.

Водещ: А, значи ето го спасението, отстъпление от страна на Световната банка.

Иван Костов: Е, ми, ако отстъпи Световната банка и си затвори очите за това, че не се правят реформи. Тя го е правила няколко пъти в последните десет години, може да го направи още един път.

Водещ: Благодаря ви. Иван Костов.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Ако искаме България да върви напред...
Другата неделя, когато видим каква е волята на избирателите, ще видим какви са възможните...
Радослав Милев: След изборите може да говорим...
Сега може да говорим за програма, за конкретни ангажименти, но не и за управление...
Стоян Михалев: ПП-ДБ вече може да стъпи на...
Според него коалицията ще разговаря с всички, които искат да подкрепят програмата ѝ ПП-ДБ...
ДСБ на 20 години. Честит рожден ден, свободни...
Демократите за силна България сме наследици на реформаторската десница и най-успешното управление в новата...
Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...