Телевизионни дебати на тема битката за Пловдив /III част/

Водещ: Какво предлагате? Ето, Бонев предложи…
Б. Ватев: Ще ви кажа какво предлагаме.
Водещ: …зелени площи, вие какво?
Б. Ватев: Не, зелени площи…
Водещ: Блокове, къщи, какво?
Б. Ватев: Зелени площи, това е несериозно. Говорим за нещо друго. Пловдив започва от табелата и свършва до табелата. Пловдив трябва да диша, той трябва да расте, той няма територии.
Водещ: Обещавате да нарасне Пловдив.
Б. Ватев: Ето, ето това.
Водещ: Правите го по-голям.
Б. Ватев: Ние го правим, ние го правим.
Водещ: Ето, сега ще разберем какво прави Бойко Ватев.
Б. Ватев: Не, прави го Българският народен съюз. Нека да го покажа.
Х. Бонев: Аз ще ви кажа после за какво се прави.
Б. Ватев: Това е Пловдив. Вижте колко е малък.
Водещ: Предлагате разширяване на Пловдив.
Б. Ватев: Това е община “Родопи”, вижте колко е голяма, това е община “Марица”. И като говорим за инвеститори…
Водещ: Какво предлагате?
Б. Ватев: Една педя няма място в града къде да се инвестира.
Водещ: Добре. Какво предлагате?
Б. Ватев: Предлагаме да се присъединят селата Ягодово, Крумово, Първенец и т.н., въобще тази…
Водещ: Добре, благодаря, г-н Ватев…
Б. Ватев: Това го правим.
Водещ: Няма кой да ви мине по обещания, защото…
Б. Ватев: Има, има референдуми. Водещ: …един обеща зелени площи, друг…
Б. Ватев: Не, не, това го правим с референдуми.
Водещ: …пречиствателна станция, а вие направихте Пловдив по-голям.
Водещ: Благодаря, благодаря. Б
. Ватев: И след четири години…
Водещ: Г-н Ватев направи Пловдив по-голям…
Б. Ватев: …Пловдив ще бъде по-голям…
Водещ: …в това студио, имаме новина. Б. Ватев: Той ще бъде по-голям след четири години.
Водещ: Г-жо Дончева, вие какво ще направите?
Ю. Дончева: Нека да, нека да обещаваме…
Хр. Бонев: Г-н Бареков, извинете…
Ю. Дончева: …конкретни…
Хр. Бонев: …знаете ли защо се прави това?
Ю. Дончева: …законодателни промени.
Хр. Бонев: За да има площи да се продават.
Водещ: Така. Ю. Дончева: Нека конкретни законодателни промени да обещаваме, защото все пак става въпрос за Народно събрание.
Водещ: И вече трябва да сте много внимателна…
Ю. Дончева: Нека…
Водещ: …с обещанията, защото Пловдив стана по-голям след четири години според г-н Ватев.
Ю. Дончева: Абсолютно. Искам да ви предупредя, че в най-скоро време може да се окаже така, че в река Марица да потече цианид, може би не знаете, че министър Арсенова е издала разрешение за проучване и добив на злато, така че в река Луда Яна, която се влиза в Марица…
Водещ: Така.
Ю. Дончева: …ще потече цианид. Ето защо ние веднага, в тези дни, внесохме законопроект, независимо от това, че сме във ваканция, от “Новото време”. Подобни разрешения, които застрашават екологията в дадено населено място, да се вземат само чрез местен референдум.
Водещ: Конкретните ви проекти, разбрах.
Ю. Дончева: Така, за зелените площи също имаме законопроект. И аз искам да питам г-н Милен Велчев, тъй като той апелира да няма малки партии в парламента, коя негова добра идея е успяла да мине в Народното събрание…
Водещ: Добре, разбрах, г-жо Дончева. Ю. Дончева: …без “Новото време”.
Водещ: Г-н Сепетчи, ДПС обеща разсрочване на тока, зелени площи в града, тунели, пречиствателни станции. Г-н Ватев го направи няколко пъти по-голям. Какво ви остава вие да кажете?
Ф. Сепетчи: Г-н Бареков, аз на фона на тази конкуренция от цифри, стратегии и проекти… живея в Пловдив, може би най-добре усещам на гърба си какво е Пловдив. В Пловдив от близо 12-13 хиляди безработни 95 процента от тези хора са представители на малцинствените групи, и то основно на турския и ромския етнос.
Водещ: Така, вие какво предлагате сега, увеличение на работните места за етноса? За етническите малцинства.
Ф. Сепетчи: Вижте, в никакъв случай не бих се застъпил за какъвто и да е било квотен принцип, било то за работа, било то за израстване, нали, в кариерата на един човек. Но това, което Движението за права и свободи поема като ангажимент, специално за проблема със…
Водещ: Така.
Ф. Сепетчи: …тока, заслужава адмирации.
Водещ: Продължавате, добре. Сега, въпрос към г-н Костов, към г-н Велчев, към г-н Захари Георгиев.
И. Костов: Може ли по обратния ред?
Водещ: Първо към тях, така ли? И. Костов: Ами, все пак имаше ред…
Водещ: Добре.
И. Костов: …в началото.
Водещ: Предлагате да попитам първо Захари Георгиев.
И. Костов: Да, попитайте го.
Водещ: Г-н Георгиев, по принцип редът се определя от водещия в студиото, но сте прави, защото БСП обещават най-много тук и НДСВ, 240 хиляди работни места дава БСП. Колко от тях давате за Пловдив, г-н Георгиев? Ние, пловдивчани, искаме да знаем колко сега от тези 240 хиляди работни места ще дойдат за нас, ако спечелите изборите.
З. Георгиев: Бих започнал с това да помоля г-н Велчев да посочи конкретно кое от ангажиментите на “Коалиция за България” в икономическата сфера е нереалистично и кои са компрометираните личности, които ние предлагаме в своите листи. Водещ: Така.
З. Георгиев: Вие знаете, че град Пловдив е сериозно, и областта, разбира се, заема сериозно място в социално-икономическото развитие на страната като цяло. Въпреки че изостава по темповете на икономическото си развитие. Ако търсим игра с числата, без съмнение Пловдив има…
Водещ: Колко му се полагат…
З. Георгиев: …има относителен дял…
Водещ: …от 240 хиляди?
З. Георгиев: …около 10 процента от цялата икономика на…
Водещ: Двайсет и четири хиляди работни места.
З. Георгиев: Но да не работим по този начин с числата, защото това не е точно. Твърде вероятно е това да бъдат много повече разкрити работни места, ако се следва икономическата логика на предложенията, които аз направих преди малко и не чух никой да ми опонира.
Водещ: Двайсет хиляди…
З. Георгиев: Защото Пловдив в момента има огромен ресурс, запас от възможности за развитието на икономиката.
Водещ: Благодаря, 24…
З. Георгиев: Той в момента се е превърнал в един търговски център.
Водещ: Записвам – 24 хиляди работни места. Г-н Велчев, още едно обещание даде БСП, и то е за 20 процента увеличение на заплатите от 1 януари 2006. Между другото, като слушах клипа и се заслушах, там казват, в предизборния си клип, че до 2006 г., което означава, че може би са преместили БСП границите към 31 декември.
М. Велчев: Няма значение къде се слага границата, ако говорим за еднократно увеличение на заплатите, а то трябва да обясним с какви пари ще се финансира това. Миналата седмица г-н Кадиев, който стоеше на това място, обясни, че без да се съкращават работни места, разходите на държавата ще нараснат само с 5 процента, след като се увеличат заплатите с 20 процента…
Водещ: И вие попитахте тогава…
М. Велчев: И това ми изглеждаше…
Водещ: …дали няма да се съкратят 20 процента учители и лекари.
М. Велчев: Това ми изглеждаше доста неизпълнимо. Така е и с редица други обещания, като например да се задържи на 40 процента разходите, публичните разходи като процент от брутния вътрешен продукт, а същевременно във всички сфери като здравеопазване, образование, култура и т.н., разходите там да се увеличат. Това, разбира се, няма как да стане, без да се намалят разходите в други сфери, за които… за което БСП не говори.
Водещ: Да дам думата сега на господин…
М. Велчев: И, и, ако мога да довърша…
Водещ: Да. М. Велчев: …отговора си на г-н Георгиев. Не съм споменал за компрометирани лица, но това, което казах – че членове, ключови членове от екипа на БСП са от екипа на Виденов. И когато се дават обещания такива, по мое мнение неизпълними, трябва веднага да се обясни какво е различното, което днес ще помогне тези обещания да бъдат изпълнени, за разлика от обещанията през 1995 г.
Водещ: Ясно. Да чуем сега репликата на г-н Костов.
З. Георгиев: Може ли да отговоря на тоя въпрос?
Водещ: Момент, г-н Георгиев.
И. Костов: Аз искам…
Водещ: Двеста и петдесет хиляди обещават НДСВ работни места.
И. Костов: Искам, искам една минута да си направя заключителната реплика, ако позволите.
Водещ: Няма ли да отговорите на това, което, вие…
И. Костов: Не считам…
Водещ: …се опитвате да бъдете поне алтернатива.
И. Костов: Не считам, че е необходимо да отговарям на такива неща.
Водещ: Добре.
И. Костов: Искам да кажа какво няма да направи “Демократи за силна България”, защото на град Пловдив бяха причинени много сериозни щети. Те дойдоха преди всичко от това, че държавата за тези четири години събра, до май месец сега, 3 милиарда и 400 милиона излишни приходи, т.е. отне от хората, които произвеждат доходи, им отне приходите. Не усвои 2 милиарда евро, 2 милиарда лева от европейски предприсъединителни фондове, плати 600 милиона лева повече по външния дълг след замяната на брейди облигациите и увеличи цените на ток, вода, отопление и телефон с милиард и половина за тези четири години…
Водещ: Това е директна атака…
И. Костов: …натоварвайки хората…
Водещ: …към финансов министър.
И. Костов: …натоварвайки хората да плащат допълнително. Или общите щети, които бяха нанесени, са за 7 милиарда и половина лева.
Водещ: Ще търсите…
И. Костов: Това не могат да…
Водещ: …ли отговорност персонална?
И. Костов: Това хората не могат да си го представят, затова аз ще го кажа така. Това е по хиляда лева на човек…
Водещ: Добре.
И. Костов: …което означава за Пловдив…
Водещ: Свърши времето.
И. Костов: …340 милиона лева вреди са нанесени на пловдивчани за това време, за тези четири години и са им дадени по, по-малко…
Водещ: Добре, господин…
И. Костов: …от 200 милиона лева от бюджета.
Водещ: Така. Дотук. М. Велчев: Щетите…
Водещ: Г-н Велчев, ще отговорите ли на тази…
М. Велчев: Да, щетите са нанесени…
Водещ: …персонална атака?
М. Велчев: Тези материални щети са нанесени в основната си част чрез събиране на по-високи приходи от митниците, които през тази година само ще бъдат с 2 милиарда и 400 повече от 2001 г.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...
Людмила Илиева: ПП-ДБ подходихме отговорно и предложихме добър...
Колкото и пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин,...
Людмила Илиева: Колкото и пъти да правим едно...
Депутатът от ПП-ДБ призова политиците за отговорно отношение и ако е необходимо, всеки да...
Планът на ПП-ДБ: Първо антикорупционни закони и решения,...
На среща с президента Румен Радев лидерите на коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България...
Атанас Атанасов: Техническото правителство с втория мандат все...
Все още в 50-ото Народно събрание може да се намери мнозинство, което да излъчи...