Телевизионни дебати на тема битката за Пловдив /II част/

Водещ: Дами и господа, продължават Би Ти Ви дебатите, битката за Пловдив. Добрата стара Англия имаше едно изречение, че овцете изядоха хората. Тук малко рекламите изядоха политиците, но за сметка на това ще бъдете по-съдържателни, в едно изречение. Обобщавате проблема сега в лявата част, всъщност лява само формално, проблема с ромския ток в Пловдив, г-н Ватев.
Б. Ватев: Не съм съгласен с г-н Костов, че проблемът е държавен. Той е криминален. А ако е станал държавен, а не вече общински, то стана, когато г-н Костов с помощта на Гърневски и Андон Андонов управляваше Пловдив.
Водещ: Благодаря. Юлиана Дончева.
Ю. Дончева: Аз мисля, че няма нищо некоректно в това един лидер да лобира за това да бъдат разсрочвани задълженията, но това в никакъв случай не трябва да става в дните… 20 дни преди изборите, защото така е доста съмнителен подобен подход. А какво ще кажем на българите, на пловдивчани, които нямат възможност също да си… една част от тях да си платят тока? Кой ще лобира да бъдат разсрочени техните…
Водещ: Разбрах вашата теза.
Ю. Дончева: …задължения.
Водещ: Благодаря. Г-н Сепетчи. Ако имате да казвате нещо по темата, вие казахте между другото.
Ф. Сепетчи: Подобна идея, по която работи Движението за права и свободи, в момента се практикува реално на територията на община Лом.
Водещ: И оттам сте взели опита.
Ф. Сепетчи: Не само…
Водещ: Благодаря ви.
Ф. Сепетчи: …оттам.
Водещ: Пловдив беше известен дълги години в началото на прехода като синя крепост по време на избори, след това стана жълта крепост, днес обаче да си на мястото на Захари Георгиев и Христо Бонев в това студио, защото левите като че ли делят по-малко пространство от десницата… Г-н Костов, кой представлява автентичната десноцентристка идея пред пловдивчани? И Петър Стоянов щяхме да питаме с този въпрос, но като няма кой да каже “кажи си, Иване”, кажете, г-н Костов, на този въпрос.
И. Костов: Този, който предлага сериозни решения за проблемите, за които говорехме, за икономическото и социално състояние на града. Аз искам в тази връзка да напомня, че моето правителство остави една много амбициозна стратегия за решаване на тези проблеми и за развитие на Пловдив. Тя се основаваше на обстоятелството, че Пловдив… през Пловдив преминават европейски и национални транспортни магистрали и градът е естествено средище на тези магистрали. В тази връзка се проектираше изграждането в югоизточна посока на удвоена и електрифицирана бърза жп линия между Бургас и… между Пловдив и Свиленград, както и изграждането на магистрала “Марица”, в посока изток-запад – изграждането на магистрала “Тракия”, в посока на Русе, Габрово, Пловдив, Рудозем, Ксанти, какъвто коридор има, изграждането на тунел под Шипка, третото платно на пътя между Асеновград и Смолян, реконструкция и рехабилитация на пътя до Рудозем и отварянето на граничния пункт. По този начин целият този коридор щеше да почне да функционира. И дори изграждане на жп линия за 72 милиона лева между Карлово и Троян, което щеше да оформи всички транспортни магистрали, както и решаване на два от най-сериозните проблеми на града – те са завод за преработка на твърди битови отпадъци, който щеше да обслужва…
Водещ: Така.
И. Костов: …не само града, областта и Пазарджик, и водоснабдяването от язовир “Въча” с пречиствателна станция над квартал “Марково”, който щеше да снабди градовете в областта с качествена вода.
Водещ: И да обобщим вашата програма. Понеже Пловдив имаше традиция да дава премиери, президенти и финансови министри от своите листи, каква е вашата оценка за работата на вашия пред-, следшественик, така да се каже, г-н Милен Велчев?
И. Костов: Пловдивчани сами могат да оценят доколко правителството Сакскобургготски изпълни тази програма. Много лесен е отговорът – нищо не се направи по тази програма. Искам да кажа тук, че тези 2 милиарда средства, които европейските предприсъединителни фондове… можеше да бъдат усвоени в България, една огромна част щяха да бъдат за тези проекти…
Водещ: Вашата…
И. Костов: …които…
Водещ: …персонална оценка каква е за работата на финансовия министър?
И. Костов: Ние не… Не, за него нямам персонална оценка. Аз говоря за правителството. То изпусна този златен шанс за развитието на Пловдив. И вследствие на това изоставане в инфраструктурно отношение на тези проекти градът не получи тази тежест и не разви това благосъстояние. Ако тези…
Водещ: Да.
И. Костов: …повече от милиард и половина бяха отишли в южен централен район и в неговия център, ясно е, че и заплатите щяха, дори и фирмите щяха да реализират…
Водещ: И думата давам на г-н Милен Велчев. Очевидно, че вашата оценка беше все пак базирана на това, което той е направил като финансов министър и НДСВ като правителство.
М. Велчев: Стратегиите, г-н Бареков, са нещо прекрасно. През 2001 г. наред с многото скелети в гардероба ни бяха завещани и големи папки със стратегии, които за съжаление не бяха и започнати.
Водещ: Стратегиите на СДС и премиера Костов имате предвид.
М. Велчев: И това, което обаче ние можем да кажем в края на първия си мандат, е, че по част от тези проекти, по най-важните, бих казал, проекти е извършена огромна по количество работа и сме на път да реализираме вече резултатите. Какво имам предвид? Имам предвид, че до дни предстои подписването на договор за строителство на линията Пловдив – Свиленград на сума 340 милиона евро. Голяма част от тези инвестиции ще дойдат в Пловдив и пловдивския регион. Това, че вчера, и тук с ваше разрешение ще съобщя една новина, вчера постигнахме споразумение с кмета д-р Чомаков, че държавата ще финансира изграждането на завод за преработване на отпадъците, частично, защото частично и частният собственик, концесионер по-точно, е направил известни инвестиции, но срещу конкретни ангажименти от страна на общината. Защото не искаме да дадем едни пари, които просто да потънат…
Водещ: И…
М. Велчев: Само да довърша.
Водещ: Да.
М. Велчев: Които просто да потънат. Това, тази инвестиция ще се случи само при поемане на ангажимент от страна на общината да намали промила за такса смет, които, която плащат за…
Водещ: Пловдивчани да плащат по-малко.
М. Велчев: Да…
Водещ: Каква е вашата оценка за това, което г-н Костов ви остави в наследство като премиер? Вие какво получихте като финансов министър? Общата ви оценка в едно изречение, разбира се.
М. Велчев: В едно изречение едва ли ще успея да се вместя. Но през 2001 г., и аз мисля, че няма смисъл да се повтаряме, през 2001 г. говорихме много за големите дефицити в пенсионния фонд, в болниците, за провалените приватизации, които трябваше да се ремонтират, и, разбира се, част от фирмите бяха загубени, за това, че половината от стоте най-големи длъжници на НОИ и Главна данъчна дирекция са приватизирани от работническо-мениджърски дружества, но…
Водещ: Каква е вашата оценка?
М. Велчев: …в едно изречение…
Водещ: Като… едно, една дума по някой път може да даде такава оценка – незадоволително, добро, отлично, лошо.
М. Велчев: Значи, само ще кажа, че митът за успешното управление на Костов беше развенчан още през 2001 г. от избирателите.
Водещ: Много силна реплика! Управлението на Иван Костов е мит според Милен Велчев.
М. Велчев: Управлението не е мит. Успешното управление.
Водещ: Успешното управление. Ще дадем думата и на г-н Костов, разбира се.
И. Костов: Знаете ли, когато той говори за скелети в гардероба, как завърши годината, бюджетната година 2001? С 410 милиона лева излишък. Това са скелетите.
Водещ: За които Милен Велчев говореше току-що.
И. Костов: Да, 410 милиона…
М. Велчев: Две хиляди…
И. Костов: …лева излишък на бюджета.
Водещ: Сега е милиард и половина.
М. Велчев: 2001 г. имахме дефицит, г-н Костов…
И. Костов: Четиристотин и десет милиона имат излишък…
М. Велчев: …завърши с дефицит, както всички ваши години, макар и, трябва да призная, със скромен дефицит за разлика от предишни години. За първи път държавата е с излишък през 2004 г. Излишъкът е сериозен и благодарение на него държавният дълг е намалял със… …(всички говорят заедно, не се разбира – бел. ред.)…
Водещ: Ще стане въпрос Да не се прекъсваме.
М. Велчев: …за тези четири години…
Водещ: Ще стане въпрос. Ще стане въпрос.
М. Велчев: Отговарям на въпроса.
Водещ: Да не се прекъсваме. Ще ви дам думата. Г-н Георгиев, имате ли…
М. Велчев: А, само да довърша, че…
Водещ: Аз зададох въпроса.
М. Велчев: …държавният дълг за тези четири години е намалял с 3 милиарда и 300 милиона евро, а той се беше увеличил за предходните четири години с 1 милиард и 200 милиона.
Водещ: Като казвате и за Пловдив, да не забравяме, избираме все пак народни представители, които ще представят Пловдив, но ще управляват страната. Това не е дебат за… това не са дебати за кметски избори. Г-н Захари Георгиев, имате ли алтернатива на Милен Велчев като финансов министър? Посочете примерно вашия финансов министър кой ще бъде, ако спечелите изборите, и каква е вашата оценка на това, което до момента е свършено?
З. Георгиев: Едно мога да кажа със сигурност…
Водещ: Управлението на Костов…
З. Георгиев: …че това няма да бъда аз.
Водещ: …и министър Велчев. Няма да бъдете.
З. Георгиев: Това мога да кажа. Но…
Водещ: И още една новина.
З. Георгиев: …искам, без да се опитвам да ставам арбитър между местната и държавната власт, големият проблем на Пловдив е не синхронизирането, напротив, противостоенето, непрекъснато противопоставяне на местната и държавната власт. Институциите, местните и държавните, се надпреварват кой да е, както има една игра телевизионна, по-по-най, кой да привлече повече финансов ресурс в собствения си двор и кой да харчи повече пари на данъкоплатеца.
Водещ: Бихте ли като политическа сила, ако спечелите изборите, бихте ли поканили г-н Велчев да се присъедини в едно ваше правителство?
З. Георгиев: Аз мога да кажа, че самият аз като натура съм…
Водещ: Вие лично…
З. Георгиев: …човек, който търси консенсуса, който търси как нещата да станат по-добри. И съм готов да чувам аргументите на всички, които имат такива и те са в полза на…
Водещ: Бихте ли го поканили да работите заедно за Пловдив в едно бъдещо правителство?
З. Георгиев: Нали се уточнихме, че не аз ще бъда премиер-министърът и не аз ще бъда финансовият министър.
Водещ: Вашето лично мнение какво е?
З. Георгиев: Моето лично мнение е, че г-н Милен Велчев има своите познания, но за съжаление е твърде откъснат от реалността на икономиката.
Водещ: Реплика на г-н Велчев и даваме думата на г-н Бонев.
М. Велчев: За да развенчаем все пак…
Водещ: Репликата да чуем на министъра.
М. Велчев: За да развенчаем все пак намеци за коалиционно управление, искам да кажа, че на тези избори както в Пловдив, така и в цялата страна, изборът на избирателите е между БСП и НДСВ. Десните партии за съжаление са толкова разпокъсани, че всеки глас, подаден за тях, не е сигурно дали ще влезе в крайната сметка, дали те ще прескочат трапа, и може да бъде разпределен в полза на БСП. Така че…
Б. Ватев: Говори за…
М. Велчев: Извинявайте…
Водещ: Да не се прекъсваме.
М. Велчев: …г-н Ватев. Така че изборът на избирателите е между БСП и НДСВ. И докато БСП, разбира се, предлага неубедителни обещания, невъзможни да бъдат изпълнени, и неизвестен или по-точно изявил се вече печално управленски екип, част от него, то НДСВ излиза с послания за приемственост в политиката, за да продължим по същия път със…
Водещ: Благодаря на г-н Велчев.
М. Велчев: …управленски екип, който…
Водещ: Ще ви дадем думата, ще ви дадем думата. Г-н Ватев, г-н Ватев, само господин… …(говорят едновременно, не се разбира – бел. ред.)…
Водещ: Добре, как бихте…
Хр. Бонев: …аз имам право, тъй като…
Водещ: …коментирали, г-н Бонев, добре, как бихте коментирали?
Хр. Бонев: Емного малко хора сме родени в Пловдив и говорим за нашия град…
Водещ: Да…
Хр. Бонев: Мен политически не ме интересува, тъй като…
Водещ: Пловдив обаче знаете, че обича да гласува политически, обича да гласува за десни, за…
Хр. Бонев: Това си е тяхна работа.
Водещ: …център, за ляво.
Хр. Бонев: Всеки народ си прави съдбата сам. Аз искам да кажа, че, слушайки политиците, връщайки се, трябва да карам много бързо, да намеря вместо Пловдив Женева, от това, което е проектирано…

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Радан Кънев: Основният дебат пред Европейския съюз предиизборите...
Изборите бяха предизвикани от тези, които искат да върнат политическия рекет. Но далеч по-тревожно...
Кристина Петкова: Реформата в службите е червената линия...
Служебното правителство е кукла на конци на Борисов, Пеевски и Радев, заяви Кристина Петкова....
Стоян Михалев: Ние отдавна твърдим, че всички служби...
Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев извади доста интересни разкрития за МВР...
Бонка Василева: Парите за заплати в столичния градски...
Всяка дестабилизация на национално ниво дови до дестабилизация и на местно ниво. Добре е,...
Атанас Атанасов: Главният секретар Живко Коцев трябва да...
„ГЕРБ и ДПС искат Живко Коцев извън МВР. Те са си поставили за задача да си осигурят...