С политическа корупция закриват работни места

Радан Кънев: На днешното заседание на РБ, обсъдихме една основна тема и тя е – политическата корупция в България в контекста на изхарчените половин млрд. лева за така наречени конкурси, общински от държавния бюджет и ефекта на подобно поведение на държавата върху икономиката, публичните финанси и най-вече върху работните места в България. Ако има кауза, заради която съществува РБ, нещо, което ни обединява то е връзката между корупцията от друга страна прозрачността, конкурентното, конкурсното начало и богатството на отделните граждани на отделните семейства и работните места. Анализите от доклада за корупцията и в нашите анализи от изхарчването на тези средства за изключително кратко време е точно обратното. Виждаме по какъв начин се прахосват, често пъти крадат държавни пари. Виждаме един тежък пример на политическа корупция, предизборна политическа корупция без никакъв ефект върху икономиката, върху нейните приоритети, върху заетостта и доходите на българите. Виждаме обратното на празните обещания на Сергей Станишев от конгреса на БСП. Къде са тук анализите на това какъв ще бъде ефектът от това харчене. Къде са анализите, затова колко работни места ще бъдат създадени чрез изхарчването на тази огромна сума от 1 млрд. Какъв икономически растеж, в кои райони с каква устойчивост ще се създаде или просто се харчат едни пари преди избори. Ние сме подготвили питане до министъра на финансите по реда за достъп до обществена информация подписана от мен с искане да ни бъдат предоставени документите за определяне на секретариата по чл. 3 от постановление номер 4, с което са изразходвани тези средства, предоставяне на протоколите и стенограмите от междуведомствения съвет за приватизиране и подбор на проектите и мотивите за направения подбор. Георги Ганев и Евгений Кънев от ГС на РБ са направили подробен анализ, който ще чуете след малко. Ще отбележа само, че темпото, с което са направени тези проекти достига 100 проекта на ден и е очевидно, че за никакъв анализ и за никакви сериозни приоритети изобщо не може да става дума.
Георги Ганев: Здравейте и от мен. Благодаря ви, че проявявате интерес към нашата загриженост по отношение на начина, по който се харчат парите на българите. Още навремето, когато се приемаше този бюджет на мен ми се наложи в качеството ми на икономически експерт и в качеството ми на член на ГС на РБ многократно да коментирам бюджета като цяло и именно това предложение за половин милиард лева инвестиционна програма. И аз още тогава използвах фрази, които на много хора се струваха силни. Казах, че това са политически пари за политически приятели с цел предизборно харчене и фактическо купуване на гласове и влияние преди изборите. Сега в момента, начинът по който ще се осъществи харченето на тези 500 млн.лв доказва, че именно това се случва. Първо – нямаме абсолютно никаква обективна измерваемост на критериите, които са посочени в това постановление от 16 януари. Там водещите два критерия са близост до програмата на правителството, но програмата на правителството не е разработена на проектен принцип. Тя не може да бъде основа, тя просто не е такъв тип документ. Не може да бъде основа, въз основа на която да се подбират проекти. Тя е просто общо заявление за намерения, там няма разработени области на дейност, система от критерии, която да казва какво се цели. Няма такова нещо. Съответно позоваване на правителствената програма като база за оценка на тези проекти означава, че нивото на усмотрение на междуведомствената група и на МС е 100%. На комуто искат – дават, на комуто не искат – не дават. Без обяснения. Второ – няма контролен механизъм за изразходването на тези средства. Възложено е на управляващите министри да докладват периодично, на тримесечие веднъж за какво става въпрос и освен това е възложено на областните управители да наблюдават. Това не е контролен механизъм, това не са контролни отговори. Няма предвидени контролни органи, които да следят текущо, как точно, дали според целесъобразност или според изискванията на закона се харчат тези средства. Освен това няма и никакви механизми за оценка на фактическия постигнат ефект. Няма нищо такова. Просто се взимат едни пари от българските данъкоплатци и се дават на едни приятели. Няма как да избегнем от подозрението, че става въпрос за даване на пари на политически приятели, естествено на задължителните икономически влиятелни хора, с които тази коалиция съвсем очевидно е тясно свързана. И накрая – има изключително неравновесие в изразходването на тези средства. Ако вземем анализа на колегите от И.П.И. съвсем ясно се вижда, че по кметове имаме 101 кмета от БСП и ДПС, 99 от тях получават някакво финансиране. 98% успеваемост. Имаме 163 други кмета – от тях 74 или по-малко от половината получават някакво финансиране. На глава от населението в тези общини финансирането е 100 лв. към 20 лв. Съвсем очевидно става ясно, че се взимат пари от всички българи и дават на тези, които са ни политически верни. Плащаме за политически услуги с парите на всички. За нищо друго не става въпрос. И да добавя само към казаното от Радан по повод на заетостта – най-вероятно с тези пари някаква временна заетост ще бъде създадена, някакви хора ще свършат нещо и разбира се плащането ще зависи от това как ще гласуват на изборите. След което тези хора ще останат без работа. Това няма да реши проблема с безработицата по никакъв устойчив начин. Нито един от тези проекти не може да бъде обвинен в това, че създава капацитет на съответните общини, на съответните места в България да имат по-активен икономически живот след това, след като свърши проектът. Чешмичките и фонтанчетата са много приятни, но не създават капацитет за по-нататъшен икономически растеж. Тези проблеми трябва да си ги решава местната общност със собствените си ресурси. Това, което държавата би трябвало да им дава е способност да се развиват икономически. Това не се забелязва в програмата по никакъв начин. Не това е целта на това правителство. То няма интерес от икономическо развитие, то има интерес само от това да остане на власт. И връщайки се към основната тема за корупцията и за това, че държавата е пленена от група частни интереси само да кажа, че съществува много богата икономическа литература по този въпрос, която недвусмислено казва, че държави с високи нива на корупция и със значителна степен на прихващане, на пленяване на държавата от специални частни интереси, първо инвестициите са много по-малки, отколкото биха могли да бъдат, съответно ръста на производителността и оттам забогатяването е много по-нисък, отколкото би могъл да бъде. Знаем, че България продължава да бъде най – нископроизводителната и най-бедната държава в ЕС и има много къде да наваксва, други наваксват къде по-добре от нас, които бяха много по-изостанали от нас през годините, включително балтийските републики. Също така работните места, които се създават не са сигурни, добрите инвеститори, които искат да създават конкурентна среда в услуга на крайния потребител, бягат от подобни държави, не инвестират в тях, защото във всеки един момент могат да бъдат изгонени и ограбени и нямат никаква защита на имуществените си права. И в крайна сметка тази държава е и с по-висока безработица, отколкото би могла да бъде и с по-голяма бедност, отколкото би могла да бъде. В този смисъл вземането на държавата обратно от нейното “пленяване” в лицето на отделни групи е от огромно значение за по-нататъшния икономически растеж и заетост на българите и гарантиране на техните доходи по устойчив начин. Точно това е целта на РБ.
Въпрос: А какво е положението с кметовете на РБ?
Радан Кънев: Не е тайна, че ДПС управлява държавата, така че тези цифри, съвсем коректни както ги цитирате са само показателни. Това се отнася и в огромна степен и за непрекъснатата вълна, която залива страната от политически назначения, която е свързана изключително с ДПС и в по-малка степен с БСП. А там видяхме една тежка ревност от страна на ГЕРБ против принципа на партийните назначения в защита на това, че най-голямата партия трябва да има най-много представители. Ние казваме, че никой, нито една партия при никакви условия не трябва да има представители назначени в администрацията на партиен признак или в държавните и общински фирми на партиен признак. Това е една от най-големите язви в обществото ни изобщо. По отношение на това управлявани от какъв кмет и от какво мнозинство общини какви пари получават – ние не гледаме на този въпрос партийно. Ясно е, че ДПС в най-голяма степен са заграбили част от тези средства. Ясно е, че ДПС са на второ място. Ясно е, че се използват вътре за разправа в БСП с оглед разцеплението на партията. За нас обаче въпросът е друг, не там, където партиите от блока имат представители и в местната власт да се получават повече или по-малко пари. А да са пределно ясни националните критерии, с които се финансират проекти. Този процес да е изцяло публичен, да води до определен брой работни места или развиване на инфраструктура годна да привлече инвеститори. Защото в България всеки ден се губят работни места, всеки ден се губят инвеститори. 250 хил. работни места от програмата на Орешарски са удавени в корупция вече към този момент. Ние нямаме нови работни места, ние имаме загуба и целият този процес ще води само натам. Затова искаме тези документи, за да го докажем после по емпиричен път на база на данни и цифри, че с подобни харчове България всъщност затъва, а не изплува. Дали може да бъде спряна инвестиционната програма да зависи от нас, дай Боже. Това е много голяма част от парите, които нашето правителство изобщо има от оскъдния бюджет, които са свободни за инвестиране с цел растеж. Те трябва наистина да бъдат инвестирани с цел растеж. Естествено от управляващите те носят пълната отговорност.
Въпрос: На конгреса на БСП, Сергей Станишев каза по-малките десни партии ще се съюзят с ГЕРБ срещу БСП. И кога вашата листа ще стане факт?
Радан Кънев: Пак ще се повторя, тъй като много пъти съм го казвал това. Огромен интерес имат и БСП и ГЕРБ да пакетират алтернативата към себе си и да я завлекат в калта заедно със себе си. Там, където са в блатото на корупцията. Това е пропагандна теза на БСП, която е много далеч от истината. Нашата цел е да предлагаме управление, което е много по-добро. Току що дадохме пример със сферата на публичните инвестиции, където не можем да отличим ГЕРБ от БСП. Дадохме пример със сферата на партийните назначения, където публично пред всички нас се води една война кое партийно назначение да остане, от кого да бъде заменено. Ние предлагаме край на този процес и на партийното харчене на държавни пари и на партийните назначения в администрацията. Ние сме ясно изразена алтернатива по точно определени въпроси на първо място по темата за правосъдието. Всички тези въпроси питаме колегата, по какъв начин се извършва контрола, по какъв начин се спират безобразията, освен демократичен съд друго ефективно средство няма. Няма демократично общество без демократичен съд. Няма партия в Парламента в момента, която да работи за по-добро правосъдие и на власт да е работила за по-добро правосъдие. Така че ние сме много ясна изразена алтернатива и отказваме всякакви опити да бъдем пакетирани. А листите ни ще бъдат готови по реда на нашето споразумение след като бъде утвърден проект от изпълнителния съвет и разширен състав на Гражданския съвет. Това са около 300 души от всички региони на страната. Ще се съберат и ще проведат гласуване, което е с мнозинство от ¾. Всичко това е разписано в нашето споразумение и изисква определено време. Изисква приключване на процеса по номинации, дискусии върху гражданските номинации, така че около края на месеца звучи разумно. Може да бъде и началото на март. При всяко положение държим на качеството, а не на бързането.
Въпрос: Не казахте какво ще се случи след като получите тези критерии?
Радан Кънев: Ние ще направим най-малкото анализ на база на критериите. Аз вече отговорих на този въпрос, точно и ще Ви кажем до какъв икономически растеж, до какви работни места водят тези половин млрд. лева и съм сигурен, че цифрите ще бъдат шокиращи като ефективност на един изхарчен лев.
Докуметът тук

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...