С Евдокия Манева, заместник-министър на околната среда и водите, разговаря Леонора Лекова

– Г-жо Манева, заговори се за мораториум върху проекти за строителство на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Защо точно сега? Не е ли късно за подобни мерки?

– Би могло да се каже, че не е най-подходящият момент, тъй като тази мярка е трябвало да бъде предприета още през 2008 г., когато е бил бумът в изграждането на ветрогенератори, малки вецове, фотоволтаични паркове. Но тъй като не е направено нищо, се е стигнало до нарушения в защитени територии и неконтролирана промяна в предназначението на земеделски земи. В резултат са започнати две наказателни процедури от ЕК срещу България.

– Бихте ли обяснили за какво са тези процедури?

– Едната е за Калиакра, която е пренаситена с такива инсталации, и вече има заплаха за защитената територия, в частност за птиците. Втората е за безконтролното изграждане на ВЕИ в цялата страна. И за да бъдат прекратени тези процедури, трябва да има ясна позиция на страната ни. ЕК иска да знае какво правим, за да не допуснем “зелените” съоръжения да създават рискове за биологичното разнообразие.

– Разполагате ли с цифри, които илюстрират повишения инвеститорски интерес към подобни проекти?

– Знаем, че вече има над 900 разрешения за малки вецове. Така всъщност капацитетът на водните ресурси на България за подобни цели е изчерпан. Обезпокояващо е също, че в някои от поречията са създадени проблеми за местообитанията. Пресушават се руслата на реки, което е недопустимо. Освен това имаме над 800 разрешения за ветрогенератори и в момента има лавина от искания за фотоволтаични паркове.

– Колко са новите проекти?

– Имаме информация, че само в Добрич в момента чакат 177 искания. Едно от тях е за 800 перки, другото за 300! Може да си представите, че ако тези разрешения бъдат издадени, в житницата на България няма да остане земеделска земя.

– Какво пречи да се гледат земеделски култури под ветрогенераторите? А и има ли някакви данни за това колко птици са загинали от перките?

– Фактът, че масивът ще бъде насечен от бетонни блокове, които са в основата на вятърните инсталации, говори, че ще бъде затруднено механизираното обработване на почвата. Особено когато става дума за големи площи с житни култури. Това безусловно е загуба на плодородна земеделска земя. Затова се обсъжда възможността да се забрани промяната в статута на земи от по-висока категория. Що се отнася до това дали има пострадали птици, ще ви кажа, че има такива случаи. Честотата им наистина не е голяма, тъй като засега изградените съоръжения у нас са малко. Но трябва да се вземат навреме мерки, за да няма проблеми в бъдеще. Най-притеснителното е, че разрешенията през 2008 г. и до септември 2009 г. са издавани без оценки за въздействие върху околната среда (ОВОС). За това е имало указание лично от министъра. И районните инспекции са го изпълнявали.

– Доколкото знаем, възобновяемите енергийни източници не подлежат задължително на ОВОС. Така ли е?

– Да, но когато в една страна има риск за околната среда, министерството е органът, който трябва да прецени как да действа, особено когато има голям кумулативен ефект. Така че сега е последната възможност да се направи временно спиране на тези проекти. В момента се разработва енергийната стратегия на България и се извършва екологичната й оценка. Върви и подготовката на плана за възобновяемите енергийни източници. Когато той стане факт, ние ще знаем къде в страната е недопустимо да се изграждат такива инсталации и къде може.

– Някои представители на фотоволтаичната асоциация нарекоха този план “много глупаво” нещо, защото те сами си правят всички проучвания.

– Аз дори не искам да коментирам едно толкова некомпетентно изказване. Факт е, че соларни паркове се изграждат върху земеделски площи. Това означава, че нищо под тях не може да се прави, и земите са унищожени. Но искам да кажа, че фотоволтаици ще могат да се изграждат и в бъдеще. Няма да има причини да се забрани строителството им в урбанизирани зони, върху промишлени терени, върху земи, подлежащи на рекултивация. Но в никакъв случай върху територии от “Натура 2000” и върху земеделска земя. Така че разбирам притесненията на бизнеса, но ние сме длъжни да защитим държавата си.

– И все пак няма ли опасност да изгоним инвеститорите с подобни решения?

– Инвеститорите са се разтревожили не от позицията на министерството, а от позицията на ЕК. Бяха изнесени данни, че на някого му бил спрян кредитът след изказването на министър Нона Караджова. Това абсолютно не е вярно. Кредитът е спрян от Европейската инвестиционна банка поради наказателната процедура срещу България. Банката е осведомена за нея и не желае да става съучастник в безразборното изграждане на такива обекти. Всеки инвеститор, който има “зелена” ориентация, се стреми да спазва изикванията за опазване на околната среда. А банките задължително изискват провеждане на процедура по ОВОС, преди да разрешат кредитите за ВЕИ. Така че изобщо не трябва да се спекулира с това, че нашата позиция ще повлияе върху интереса на инвеститорите. Тъкмо обратното, те ще бъдат по-спокойни, когато има ясни критерии за техния бизнес.

– Искам да ви попитам и за т. нар. зелени инвестиции. Ще санираме ли панелките с пари от продажбата на мръсен въздух?

– Това е напълно реалистично и ще направим всичко възможно да стане действителност. Ако успеем да продадем поне част от свободните емисии въглероден диоксид, ще имаме постъпления, които ще се изразходват само за “зелени” инвестиции. В момента обсъждаме схемата, а именно какъв ще бъде органът, който ще управлява тези пари. Какви ще бъдат критериите за подбор на проекти, как ще се извършва контролът, така че средствата да се изразходват по предназначение, защото последните години са илюстрация за злоупотреби в тези сфери. Но въпросът е да намерим купувач, защото в момента пазарът не е много добър. Аз обаче се надявам, че ще успеем до март да приключим с подготвителните етапи и преговорите с потенциални купувачи и до средата на годината да успеем да реализираме сделка.

– Защо цените са ниски в момента?

– Има голямо предлагане. Страни като Чехия и Унгария, които навреме успяха да реагират, успяха да получат добри приходи. Ние обаче сме стояли настрани. Нашата информация е, че министърът на околната среда не е проявил никакъв интерес. Станало е ясно, че не той ще разпределя средствата, а специален борд. И, разбира се, като не се бърка в меда, няма интерес.

– Какви ще бъдат основните задачи на МОСВ през 2010 година?

– Министерството има изключително разнопосочни задължения. Но приоритет остава реализирането на проектите за изграждане на пречиствателни станции и депа за отпадъци. Но за огромно съжаление средствата от ПУДООС няма да могат да се използват за тези приоритети. Причината е, че парите за две години напред са блокирани в ненужни обекти. Разплащанията, които трябва да направим, са за повече от 90 млн. лв., въпреки че много от проектите бяха спрени. Затова на тази тема не трябва да се престава да се говори. Това е един от най-ярките примери как безотговорно са били управлявани ресурсите на България.

Снимка: Иван Донов

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Георги Ганев: Членството на България в еврозоната може...
През 2024 г. България ще изпълнява инфлационния критерий, посочи икономистът доц. Георги Ганев Членството...
Радан Кънев: Основният дебат пред Европейския съюз предиизборите...
Изборите бяха предизвикани от тези, които искат да върнат политическия рекет. Но далеч по-тревожно...
Кристина Петкова: Реформата в службите е червената линия...
Служебното правителство е кукла на конци на Борисов, Пеевски и Радев, заяви Кристина Петкова....
Стоян Михалев: Ние отдавна твърдим, че всички служби...
Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев извади доста интересни разкрития за МВР...
Бонка Василева: Парите за заплати в столичния градски...
Всяка дестабилизация на национално ниво дови до дестабилизация и на местно ниво. Добре е,...