Съобщение до медиите

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е  ДО  М Е Д И И Т Е

 

Синята коалиция продължава инициативата „Да дадем трибуната на гражданите“, в която депутати, политици и общински съветници на Сините разговарят с граждани из страната и   отговарят на въпроси и проблеми от национално и местно значение.

Срещата на Сините с гражданите на Стара Загора ще се състои на 14 декември от 18 часа в хотел „Верея” под надслов „Има думата Стара Загора”, а с медиите, за тяхно удобство в 16 часа в регионалния център на БТА.

Синята коалиция кани всички граждани на общината да поставят своите въпроси и проблеми пред народния представител Иван Иванов и сините общинските съветници в града. Въпросите ще бъдат приемани според удобството на гражданите – писмено или устно.

Синята коалиция


 

СИНЯТА КОАЛИЦИЯ 

тел. 02/ 93 06 122; 02/ 400 99 21; факс. 02/ 981 53 34; 02/ 981 01 19;
presscenter@sds.bg; dsb@dsb.bg

www.sds.bg

www.dsb.bg