Съобщение до медиите

10 СЕПТЕМВРИ 2010г.
СОФИЯ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Д О М Е Д И И Т Е

На среща в парламента днес премиерът Бойко Борисов и лидерът на ДСБ Иван Костов обсъдиха рисковете да бъде надхвърлен дефицитът, записан в актуализирания бюджет, както и мерките, които правителството прилага, за да не допусне това. В тази връзка вчера в парламентарната комисия бяха изслушани прогнозите на НАП, Агенция „Митници“ и Финансовото министерство. Според Иван Костов предприетите от министър-председателя мерки са дали резултат по отношение на събираемостта на приходите в НАП и ДА „Митници“, но следващата седмица предстои изслушване за изпълнението на бюджетите на НОИ и Здравната каса, където има тежки проблеми със събирането на приходите и с висящите задължения на болниците.

Медиен център ДСБ