Събрания на софийските организации

Район „Овча купел“:

На 10.12. от 11.00 часа, ръководството на ДСБ район Овча купел ще се проведе отчетно-изборно събрание, на което кани всичките свои членове и симпатизанти. Събранието ще се състои в клуба на организацията (ж.к. Овча купел 1 , бл. 611, до вх.В), при следния дневен ред:

1. Политически дебат.

2. Доклад на Председателя на организацията.

3. Финансов отчет.

4. Избор на председател на организацията.

5. Избор на членове на ръководството.

6. Разни.

Район „Студентски“:

На 07 декември 2011 г., от 18:00 часа в клуба в кв. Мусагеница (блок 92, вход А), ще се проведе годишно отчетно-изборно събрание на ДСБ -район Студентски, при следния дневен ред:

1. Отчет на председателя.

2. Финансов отчет.

3. Избор на председател на организацията.

4. Избор на членове на ръководството.

5. Разни.

Ръководството на ДСБ-Студентски кани всички членове и регистрирани симпатизанти да вземат участие в работата на събранието.