Събрание район „Средец“

Ръководството на Демократи за силна България – район „Средец“ кани всички свои членове и регистрирани симпатизанти на отчетно-изборно събрание.

Събранието ще се проведе на 02.02.2012г. (четвъртък) от 18:30 часа в Централата на ДСБ на бул. „Витоша“ 18 (вход от ул. „Кърниградска“) , при следния дневен ред:

1. Отчет на председателя;

2. Финансов отчет;

3. Избор на председател;

4. Избор на ръководство;

5. Номинация на председател на софийската организация на ДСБ;

6. Разни.

Регистрацията ще започне в 18:00 ч.