Събрание район „Панчарево“

Ръководството на Демократи за силна България – район „Панчарево“, кани всички свои членове и регистрирани симпатизанти на отчетно-изборно събрание.

Събранието ще се проведе на 01.02.2012г.(Сряда) от 18:30 часа в клуба на организацията, Панчарево, ул. Сини Вир №2, при следния дневен ред:

1. Отчет на председателя;

2. Финансов отчет;

3. Избор на председател;

4. Избор на ръководство;

5. Номинация на председател на Софийската организация;

6. Разни.

Регистрацията ще започне в 18:00 ч.