Събрание на район „Слатина“

На 08.11 от 18:30 часа ще се проведе събрание на ДСБ-Слатина. Събранието ще се проведе в клуба на района – ул. „Шипченски проход“ 53.

Дневен ред:

1. Анализ на изборите

2. Избор на делегати за осмото Национално събрание

3. Разни