Събрание на район „Люлин“

Ръководството на Демократи за силна България – район „Люлин“, кани всички свои членове и регистрирани симпатизанти на районно събрание.

Събранието ще се проведе на 15 март 2012г. (четвъртък) от 18:30 часа в клуба на ДСБ Люлин бл. 434 (партерен етаж), до 96-то СОУ.

Дневен ред:
1. Отчет на председателя за проведеното национално съвещание на ДСБ

2. Политическа дискусия

3. Номинации за председател на групата на ДСБ в Столичен общински съвет

4. Разни

Начало на регистрацията – 18:00 часа