Събрание на ДСБ р-н Люлин

Ръководството на Демократи за силна България – район „Люлин“, кани всички свои членове и регистрирани симпатизанти на районно събрание.

Събранието ще се проведе на 17 февруари 2011г.(четвъртък) от 18:30 часа в учителската стая на 33 – та езикова гимназия „Света София“ (ж.к. „Люлин“ 3, ул. 308), при следния дневен ред:

1. Политическа дискусия
2. Финансов отчет за 2010г.
3. Определяне на кандидати за общински съветници от район „Люлин“
4. Разни

Начало на регистрацията – 18:00 часа.