Събрание на ДСБ-район Тракия, Пловдив

На 25.09.2012г. (вторник) от 18:30 часа в клуба на Район Ценнтрален, бул.“Санкт Петербург“ №1 ще се проведе събрание на ДСБ – район Тракия, при следния дневен ред:

1. Избор на изпълняващ длъжността председател на района, съгласно чл.25, ал. 4 от устава на ДСБ;

2. Номинации за кандидати за народни представители на ДСБ – район Тракия;

3. Номинации за председател на общинското ръководство на ДСБ в град Пловдив;

4. Разни