Събрание на ДСБ-район Западен, Пловдив

На 24.09.12г. от 19:00 часа в Читалище „Антим I“, бул.“Свобода“ 6 ще се проведе събрание на ДСБ-район Западен, Пловдив с дневен ред:

1. Избор на председател и ръководство на района
2. Номинации за народни представители
3. Разни