Събрание на ДСБ-Люлин

На 7 декември 2021 г. (вторник) от 18:30 ч. в зала „Сиконко“ – Спортен център „Люлин“, ул. „Арх. Георги Ненов“ 29, жк. „Люлин“ ще се проведе събрание на ДСБ-Люлин, при следния дневен ред:

  1. Отчет на дейностите от последните избори за народни представители и за Президент и Вицепрезидент;
  2. Политическа дискусия във връзка с кампанията, изборните резултати и участието на ДСБ в управленска коалиция;
  3. Разни.

Събранието ще се проведе при стриктно спазване на заповедта на МЗ и заповедта на главния секретар на ДСБ за провеждане на събрания в епидемична обстановка.