Събрание на ДСБ-Възраждане

На 09.09.2021 г., четвъртък, от 18:30 ч. в централата на ДСБ ще се проведе отчетно събрание на ДСБ-Възраждане със следния дневен ред:

1. Отчет за първата година от мандата на председателя. 

2. Отчет за изминалите две кампании.

3. Предстоящи инициативи.

4. Други.