Студентски град – със специален статут

Иван Иванов: Здравейте. Искрено се радвам, че имам възможност за втори път в рамките на седмицата да говоря пред Вас, след като в понеделник участвах в пресконференцията, която даваше Националното ръководство по една от най-важните национални теми, а именно енергийната политика на България в резултат на последните решения. Днес, обаче в съвсем друго качество, като председател на ДСБ София имам удоволствието да Ви представя от двете ми страни двама общински съветници. Това са г-н Атанас Атанасов и д-р Петър Москов, които ще Ви запознаят с позицията на ДСБ София по един от най-парливите и остри проблеми на Столичния град. Това е ситуацията в Студентски град. Криминогенната обстановка там в последните години и последните месеци изисква спешни решения. Решения, които трябва да се вземат, след като в продължение на години нито г-н Бойко Борисов, нито сегашният кмет Йорданка Фaндъкова успяха да решат. Демократи за силна България ще Ви представят нашата позиция по въпроса. Ще Ви представят и решенията, които ние предлагаме на ръководството на Столична община. Давам думата на г-н Атанасов. Атанас Атанасов: Добър ден и от мен. Ние общинските съветници от Синята коалиция в столицата от доста време се опитваме да предизвикаме специална сесия на Общинския съвет, която да касае реда и сигурността в Студентски град. Надяваме се, че това ще се случи в един момент, но на този етап искаме да представим на Вашето внимание идеите, които имаме ние за това наистина да се промени криминогенната обстановка в Студентски град. Аз ще Ви ги изредя. Готов съм да отговарям на всякакви въпроси. Отделно от това искам да Ви посоча и някои факти, които сякаш убягват от вниманието на обществеността. Но това на второ място. Сега това, което предлагаме ние като мерки за Студентски град. Аз смятам, че няма нужда да се обосновавам защо трябва да се фиксира вниманието върху Студентски град. Там общо взето се върви от скандал на скандал, от убийство на убийство и след това някъде се смитат проблемите. Ние считаме, че на първо място е необходимо по специфичен начин да се маркира територията на Студентски град. Да се въведе нова териториална единица. Студентският град да бъде в рамките на Студентска община, разбира се. Тя съществува като административна единица, но Студентският град трябва да обхваща общежитията и прилежащата им територия. Това по определен начин да бъде маркирано и да бъде ясно на всеки, който влиза в тази територия, че това е Студентски град. Да има специален статут тази териториална единица. На второ място един от големите проблеми са питейните и развлекателни заведения в Студентския град. По данни, които са публикувани в медиите, в Студентския град има 22 дискотеки и нощни клубове, има 33 ресторанта, 42 кафета, 4 стриптийз бара 3 казина и т.н. Представяте ли си какво съсредоточаване има на такъв тип заведения там. Ние смятаме, че на развлекателните заведения в рамките на Студентския град трябва да им се ограничи работното време. Защото тежките криминални деяния се извършват в малките часове на деня. Това означава, че Столична община има възможност чрез своя наредба да въведе ограничения за работа на тези заведения до 23 часа. На трето място. Това е изключително важно. Трябва да се въведе видео наблюдение на всички уязвими места в Студентски град. Общежития, заведения. Финансирането на тази дейност да се осигури за общежитията от учебните заведения, а за заведенията за обществено хранене и развлекателните заведения – от техните собственици. Това оперативно наблюдение чрез тази електроника трябва да съсредоточава цялата информация в Центъра за видео наблюдение в Столичната дирекция на вътрешните работи, за да може в реално време да се реагира на всеки един скандал. Защото искам да ви посоча една цифра – за миналата година са регистрирани в Седмо районно управление – София, на чиято територия се намира Студентски град, 448 сбивания. Това са повече от едно сбиване на денонощие. Давате ли си сметка за какво става въпрос? Така че една такава мярка за въвеждане на видеонаблюдение ще бъде изключително важно превантивно мероприятие за ограничаване на такъв тип поведение. На следващо място изключително важен момент е осветяването на Студентски град. Не само на Студентски град, а и на София. София е потънала в тъмнина. И тук докато се насрочват някакви обществени поръчки, докато в общината се разберат коя тяхна фирма ще поеме концесията за осветлението, години наред в София това е много сериозен проблем. Не само в Студентски град, а и в паркове, градини и т. н. Така че приоритетно трябва да се реши въпроса с осветяването в Студентски град. Също така имаше проблеми с пътнотранспортни произшествия. Изцяло е наложително да се подмени уличната маркировка и да се поставят на всички входни артерии към Студентски град табели указателни, че се влиза в Студентски град. Също така смятаме, че кметът на общината на една сесия, която би била насрочена за проблемите на Студентски град ,трябва да докладва за схемите на преместваемите обекти. Колко от тях са премахнати, колко не са и защо. Защото тези така наречени преместваеми обекти, които уж са разрешения за някакви бараки, в един момент там изникват точно тези заведения, които са масивно построени, пък разрешенията са за преместваеми обекти. Сега искам да ви кажа два факта, които не касаят конкретно Студентски град, но те до някъде сочат защо се случват тези криминални деяния и в Студентски град, и изобщо в Столицата. Миналата седмица имаше сесия на Общинския съвет, която е посветена на обществения ред в Столицата изобщо. Имаше доклад на директора на СДВР. В този доклад аз видях нещо изумително и искам да го повторя пред Вас. Имам чувството, че това обстоятелство никой не го забелязва. В този доклад беше посочено, че за миналата 2011 година в София разкритите престъпления са с 15%, забележете, подчертавам, с 15% по-малко в сравнение с 2010 година. И ако използвам терминологията на вътрешния министър Цветанов, искам да кажа, че за последните 20 години по-отчайващ резултат никога не е имало не само в София, а в цялата страна. 15% по-малко разкрити престъпления. Имайте предвид, че общо взето политиката винаги е била така : Вътрешното министерство, когато има такова намаление в рамките между 3-5% ,първо са следвали кадрови промени, което означава, че ръководството на дадено териториално поделение не може да се справи. Тук имаме 15%. И няма реакция на това нещо. Между другото, аз съм учуден, как може в Комисията по вътрешна сигурност в Парламента това обстоятелство да не е разисквано. И на фона на това искам да Ви посоча още един факт, който може би показва защо са толкова лоши резултатите в София. Също от този доклад на директора на СДВР стана ясно, така нареченият недокомплект, т.е. незаетите места в Районните полицейски управления варират около 20 и над 20% в някои от централните управления в София. Което означава, че полицията в София разполага с 1/5 по-малък ресурс като хора от това, за което получава бюджет. Този факт също е изключително фрапиращ. Аз също нямам обяснение как може да има толкова голям недокомплект и това при всички положения става въпрос за липса на полицаи, униформени полицаи. Тези обстоятелства са изключително важни. Аз отново Ви обръщам внимание на тези 15% по-малко разкрити престъпления. Такова нещо не се е случвало. И това обстоятелство явно не тревожи никой, даже и вътрешния министър. Защото отговорността на Столичната община за състоянието на криминогенната обстановка в Студентски град е важна, но вътрешното министерство е това, което отговаря за преданкцията и съответно за наказването на извършителите на тежки криминални деяния. Това е, което исках да Ви кажа. Благодаря Ви за вниманието. Ако имате въпроси, съм на разположение. Иван Иванов: Г-н Атанасов беше изчерпателен, защото той участва именно в тази ресорна комисия в СОС. Аз Ви предлагам да чуете и мнението на д-р Петър Москов. Петър Москов: Едва ли след Атанас е възможно да се говори по въпросите, които касаят сигурност. Само да обобщя. Казваме следното : проблемът се решава като въведем нова териториална единица, която да формира ново териториално делене в мястото, където в момента са обособени над 30 студентски общежития. Там, където тези хора живеят. Оттам нататък, от тази мярка се изисква специален статут за тази територия. От този специален статут следват всички останали мерки, т. е. намаляване на работното време на заведенията, проверка на това какви заведения има, специален режим на придвижване, ясно обозначение. Т.е. въвеждаме специален статут за тази територия, където живеят студентите, които се учат във София. Може би ще кажете, че в това има доза наивност, защото при част от причините за това, което говори г-н Атанасов, са, че тези заведения са там, защото има кой да ходи там. Т.е. част от хората, които живеят там, обичат да живеят по този начин. Всички сме съгласни с това и няма наивни, само че това, което правим, е, че казваме на тези хора, които са там, за да учат, и на техните родители, които са ги пратили, искат те да бъдат сигурни. Казваме това, че има начин и той е този – да осигурим сигурността на тези хора, да осигурим една добра и поносима среда, в която те могат да почиват, да живеят или да се обучават. И те, и техните родители да са спокойни. А който иска да прави нещо друго във времето, отредено му за студентстване, може да го прави където намери за добре. Това е решението за хората, които искат да учат, за спокойствието на техните родители. Иван Иванов: Благодаря ти. Аз ще направя едно съвсем кратко уточнение. Броят на общините в Студентски град са 50 и вниманието, което ДСБ София отделя на този проблем е защото в Студентски град израства бъдещото поколение на България, което трябва да даде облика на България след 10 и 20 години. Имате ли въпроси по темата? Въпрос: Поискаха Седмо районно отново да бъде върнато в Студентски град? Атанас Атанасов: Вижте, това е въпрос на управленско решение на Вътрешното министерство и аз съм учуден след убийството на Стоян Балтов до сега минаха почти 4 години и никой не взе, нито предното правителство, нито това, отношение по този въпрос. Това не е никакъв проблем да се направи. Даже няма нужда да се премести самото Седмо районно управление, а може да се направи специален полицейски участък, който не изисква много финансови средства. Но ако Седмо районно има над 20% недокомлект, питам аз, от къде ще вземат живите полицаи да ги закарат в Студентски град. Това е тотален провал на кадровата политика на Вътрешното министерство, независимо от това, което чуваме, че се говори публично. Аз отново Ви връщам към тези 15%. Забелязах след сесията на Общински съвет, че някъде беше прокарана една теза, как бяха обърнати числата. Ние казваме, че 15% по-малко престъпления са разкрити, те казват 15% по-малко били регистрирани. Това с регистрацията е много интересно. Знаете ли кога намалява регистрацията на престъпността в една държава? Когато хората загубят доверието във властта. Ето за това става въпрос. Въпрос: Вие отправихте въпрос към народните представители. До Вас стои един от тях. Няма ли да направите парламентарно запитване?   Иван Иванов: Като народен представител през месец май 2009 година аз съм гласувал за решението на Народното събрание за справяне с обстановката в Студентски град. Това решение възлага важни отговорности на някои институции. На Министерството на образованието, младежта и науката, на Министерството на регионалното развитие и благосъстоянието, на Областния управител и на Столична община. В Народното събрание ние изнасяме темата в съответствие с институции, които са на регионално и национално ниво. И по този повод аз отправих въпрос към министъра на образованието и неговият отговор беше напълно неадекватен. От отговора му се разбра, че Министерството на образованието не прави нищо по отношение на Студентски град. Ако ние тука Ви представяме проблемите под светлината на общинските решения, то е, защото в момента заедно с мен са двамата общински съветници, които по тази тема се явяват говорители на ДСБ в Общинския съвет. Въпрос: Говорите за питейните заведения. Имате ли представа какъв дял от наркопазара е на областта на Студентски град? Атанас Атанасов: Аз само с един въпрос ще Ви отговоря, който е риторичен. Някой от Вас чувал ли е през последните години да е проведена специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Студентски град? Аз не съм чувал. Въпрос: Доклад ли ще внесете в СОС? Кога? А доклада само вие двамата ли ще подготвите или цялата група? Петър Москов: Да, да. Разбира се. Ще го внесем още днес, за тази сесия не може, но ще бъде гледано в комисиите. Вероятно до следващата сесия би трябвало да е готово. Ако не е готово, ще трябва да питаме администрацията защо не го е придвижила. Иван Иванов: Преди да Ви благодаря, че дойдохте на тази пресконференция, искам да Ви съобщя, че в утрешния ден, когато има сесия на СОС, г-н Петър Москов ще изрази позицията на ДСБ по другия парлив проблем на столицата – проблемът с бездомните кучета. И апелирам да чуете внимателно неговите аргументи , становища и проекти за решения. Благодаря Ви.]]>

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...
Атанас Атанасов: ПП-ДБ сме единствената политическа сила, която...
Няма да се борим за оцеляване на тези избори, ние ще се борим за...