СТАНОВИЩЕ на ДСБ за бюджет 2010

СТАНОВИЩЕ

на ДСБ за бюджет`10

Готови сме да подкрепим правителствения проект за бюджета заради:

1. Приоритета за влизане в ERM II и за въвеждане на еврото;

2. Предвидените мерки за защита на енергийната сигурност – електропроизводство с български суровини, прекратяване на държавните гаранции за АЕЦ “Белене” и свързването на газовата ни мрежа със съседните страни;

3. Намаляването на срока за възстановяване на ДДС;

4. Гаранциите за изграждане на 4-те магистрали.

Виждаме следните рискове за изпълнението на бюджета:

1. Прогнозите за размера на БВП и оттам на данъчните приходи са твърде оптимистични, вероятно рецесията ще бъде по-силна;

2. Обявеното намерение за актуализация на бюджета в средата на 2010 разколебава стабилността на финансовата политика на страната и финансовата дисциплина в бюджетната сфера;

3. Не са отчетени задълженията на България да връща на ЕС авансови плащания заради нарушения по много проекти;

4. Няма оценка за поетите в предишния мандат задължения от бюджетните разпоредители чрез сключване на договори, без финансов ресурс, което може да доведе до искове, дела и блокиране на техните сметки.

Затова правим следните

Предложения:

1. Да се извършат икономии на бюджетни разходи чрез съкращаване, сливане и закриване на излишни институции, например сливане на АП и АСК, сливане на ДКСИ и ДАНС, преминаване на ББР в БНБ. Президентът, Парламентът и Правителството да дадат пример за най-големи бюджетни икономии;

2. Да се намали навсякъде дела на общата администрация до 10-15 на сто от цялата администрация и да се намалят ръководните длъжности чрез въвеждане на задължително съотношение между ръководители и подчинени, особено в сектора за сигурност;

3. Да се реформира болничното здравеопазване и да се спрат злоупотребите в НЗОК;

4. Да се реформира сектора за ред и сигурност след приемане от Парламента на нова стратегия за национална сигурност;

5. Да се увеличи данъка върху хазарта на 15 на сто;

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Людмила Илиева: Позитивната кампания е единствената, която...
Людмила Илиева: Позитивната кампания е единствената, която ще водим до следващите парламентарни избори. Нашата...
Открита работна среща по темата за проекта за...
На 2 февруари в 18:00 ч. в централата на Демократи за силна България ще...
Йордан Иванов: Националното съвещание на „Демократи за...
Йордан Иванов: Националното съвещание на „Демократи за силна България“ даде мандат на председателя да...
Резолюция от Националното съвещание на ДСБ
Националното съвещание на ДСБ: 1. Оценява постигнатото от коалиционния формат Демократична България като успешно....
Атанас Атанасов: Три милиарда плати българският данъкоплатец, за...
Атанас Атанасов: Три милиарда плати българският данъкоплатец, за да обслужи плановете на Путин да...