Споразумение за провеждане на отворени предварителни избори на Синята коалиция

Днес, 25 май 2011 г., между партиите от Синята коалиция – Съюз на демократичните сили, Демократи за силна България, Обединени земеделци, Българска социалдемократическа партия и Радикалдемократическа партия в България – се сключи следното споразумение:

1. За принципите и общите правила при провеждане на отворени предварителни избори:

1.1. Изборите се провеждат в един ден за кандидата за президент и за кандидата за кмет на Столична община.

1.2. Изборите се произвеждат въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване.

1.3. Всеки избирател има право на един глас.

1.4. Право да избират кандидат за Президент на Републиката имат българските граждани, които са навършили осемнадесет години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат постоянен адрес на територията на определената от Синята коалиция избирателна секция.

1.5. Право да избират кмет на Столична община имат българските граждани, които са навършили осемнадесет години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат постоянен адрес на територията на определената от Синята коалиция избирателна секция в Столична община.

1.6. Кандидатите за президент и кмет трябва да отговарят на изискванията на Конституцията и законите на страната.

1.7.За произвеждане на изборите се назначават: Централна избирателна комисия – за цялата страна за произвеждане на двата видове избори; районни избирателни комисии; секционни избирателни комисии – за всяка избирателна секция при всички видове избори. Централната избирателна комисия се назначава с решение, взето от ръководствата на партиите в Синята коалиция, като има двама съпредседатели от СДС и от ДСБ. ЦИК се състои от единадесет члена – по четирима от СДС и ДСБ и по един от 03, БСДП, РДПБ.

1.8. Избирателните секции се определят според броя на гласовете получени от СК на последните парламентарни избори. В една избирателна секция се включват до 600 избиратели на СК, но не по-малко от една секция в община или район в градовете с районно делене.

1.9. В населените места се образуват толкова секции, колкото пъти числото 600 се съдържа в броя на избирателите. При наличие на остатък или при общо съгласие, се образува допълнителна секция,

1.10. Избирателните секции в градовете с районно деление се съобразяват с границите на района.

1.11.Избирателните секции се намират на неутрална територия за всяка една от партиите (училища, читалища, културен дом, т.е. обичайните места за гласуване на избори).

1.12. Не по-късно от две седмици преди изборния ден секциите за гласуване се оповестяват публично на интернет страниците на партиите на СК, в медиите, в интернет изданията.

1.13. Предизборната кампания се открива осемнадесет дни преди изборния ден.

2. За изборите за Президент на Република България:

2.1. Страните се договориха да се явят с една кандидатирезидентска двойка на предстоящите избори за президент и вицепрезидент.

2.2. На предварителния избор да се явят кандидат, излъчен от СДС и кандидат, излъчен от ДСБ.

2.3. Вицепрезидент да бъде предложен от партията, чийто кандидат е втори в предварителната надпревара.

2.4. За официалните избори за президент на страната партиите, подкрепили споразумението, да се регистрират като коалиция пред ЦИК.

2.5. Резултатът от изборите е окончателен.

2.6. Изборите се провеждат на 12 юни 2011 г.

3. За изборите за местна власт:

3.1.Страните се договориха да се явят с една кандидатура за кмет на община и с една листа за общински съветници, в тези общини, в които за това е постигнато съгласие между общинските организации на съответните партии.

3.1. В общините, в които има съгласие за общо явяване, но няма разбирателство за единна кандидатура за кмет, кандидатът за кмет да бъде излъчен с предварителни, отворени за всички граждани избори, на територията на съответната община.

3.3. Листите за съветници в общините, в които е постигнато съгласие
за общо явяване, се подреждат съобразно споразуменията, които са постигнали общинските организации.

3.4. Резултатите са окончателни

4 За финансирането на предварителните избори:

4.1. Предизборната кампания и организация на изборите за кандидат за президент се финансират по равно, според участието на партиите, издигнали кандидати за президент.

4.2. Финансирането покрива организирането на общи мероприятия на кандидатите, покриване на организацията на кампанията – бюлетини, наем на помещения, транспорт и др.

4.3. Всяка партия, издигнала кандидат, покрива разходите за представители в изборните секции.

4.4. Предизборната кампания и организация на изборите за кандидат за кмет на Столична община и на другите общини, в които се провеждат отворени избори, се финансират от партиите, издигнали кандидати за кмет.

5. Признаване на резултатите:

5.1. Партиите от Синята коалиция се задължават да признаят резултатите от предварителните избори, с изключение на случаите, изчерпателно уредени по-долу в настоящото споразумение.

5.2. Кандидатите, участвали в предварителните избори, се задължават да признаят резултатите от тях.

5.3. Партиите, подписали това споразумение, се задължават: 1) да не участват в друга регистрация пред ЦИК, освен измежду партиите в Синята коалиция; 2) да не издигат или подкрепят кандидати извън партиите в Синята коалиция за Президент.

5.4. Не се признават и резултатите от изборни секции с над хиляда подадени гласа.

5.5. Не се признават резултати от изборни секции, в които не е имало поне двама представители на секционна избирателна комисия през целия изборен ден.

5.6. Не се признават резултати от изборни секции, в които изборният ден не е бил открит до два часа след началото на изборния ден.

5.7. Не се признават резултати от избирателен район, в който са били открити по-малко от 2/3 от изборните секции или са налице причини за непризнаване на изборния резултат в повече от 1/3 от изборните секции.

5.8. Не се признават резултати от избирателен район, в който са били открити изборни секции в по-малко от 2/3 от общините на територията на района.

5.9. Не се признават резултатите от предварителните избори, ако са налице причини за непризнаване на резултатите в повече от една трета от избирателните райони.

6. Страните по споразумението приемат Процедурни правила за провеждане на предварителни отворени за всички граждани избори, които представляват неразделна част от това споразумение.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...
Людмила Илиева: ПП-ДБ подходихме отговорно и предложихме добър...
Колкото и пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин,...
Людмила Илиева: Колкото и пъти да правим едно...
Депутатът от ПП-ДБ призова политиците за отговорно отношение и ако е необходимо, всеки да...
Планът на ПП-ДБ: Първо антикорупционни закони и решения,...
На среща с президента Румен Радев лидерите на коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България...
Атанас Атанасов: Техническото правителство с втория мандат все...
Все още в 50-ото Народно събрание може да се намери мнозинство, което да излъчи...