Списък на представителите на Коалиция ДСБ – БДФ, участващи в изборите на 12.05.2013г.

Тук може да видите имената на представителите на 26 МИР, София-област.

Тук може да видите имената на представителите на 15 МИР, Плевен.

Тук може да видите имената на представителите на 17 МИР, Пловдив-област.

Тук може да видите имената на представителите на 29 МИР, Хасково.

Тук може да видите имената на представителите на 2 МИР, Бургас.

Тук може да видите имената на представителите на 18 МИР, Разград.

Тук може да видите имената на представителите на 3 МИР, Варна.

Тук може да видите имената на представителите на 21 МИР, Сливен.

Тук може да видите имената на представителите на 24 МИР, София.

Тук може да видите имената на представителите на 10 МИР, Кюстендил.

Тук може да видите имената на представителите на 13 МИР, Пазарджик.

Тук може да видите имената на представителите на 19 МИР, Русе.