Спираме новия монопол „Лафка”

Ние от РБ сме разтревожени от агресивното завземане на публични търговски площи в цялата страна и изтласкването от пазара на хиляди малки фирми в полза на олигархичните интереси на една финансово-медийна група под търговската марка „Лафка“. Това създава огромен обществен проблем и задълбочава икономическата криза. Тревожно е, че става с активното съдействие на общинската власт.
Проблемът има решение.
1.Призоваваме процедурите по отдаване на общински обекти с търговска цел да бъдат спрени незабавно.
2.Реформаторският Блок има конкретни предложения за промени в законодателството, чрез които:
• да се въведат критерии за максималния брой и пазарен дял на наетите обекти от едно лице или група свързани лица, според големината на всяка община;
• да се провеждат конкурсни процедури за всеки отделен общински обект и така се прекрати практиката по отдаването в лотове на общински обекти;
• да се стандартизират и електронизират всички процедури по отдаване на общински обекти под наем;
• да се публикуват всички договори за наем при тяхното сключване.
3.Настояваме Министерски съвет да използва възможностите си за законодателна инициатива и да прекрати злоупотребите с концентрация на пазарна сила.
Само по този начин ще се запазят възможностите за оцеляване на малкия бизнес и препитание на десетки хиляди семейства.