Спешно да се стимулира икономиката!

Българската икономика е в тежко състояние, сравнимо с това на най-закъсалите държави от Еврозоната. Намалява потреблението, увеличава се безработицата, пада заетостта. България трябва да си даде сметка, че не може да получи помощ от затруднения в момента Европейски съюз. Най-високата цена на кризата ще платят страните от периферията, сред които сме и ние.

При тази ситуация правителството и НС трябва да фокусират цялото си внимание върху възможностите за самостоятелно справяне с кризата.

Затова, призоваваме управляващите да приложат спешно своите идеи за:

– Стимулиране и съживяване на икономиката и увеличаване на заетостта на основата на вътрешни фактори – инвестиции и потребление;

– Облекчаване условията (данъчни законодателни и организационни) за малкия и семейния бизнес и самонаетите лица;

– Предоставяне на сигурност, включително условия за реализация и опазване на реколтата и продукцията на средните и семейните дребни производители в селата, от посегателства и кражби.

– Защита на средния бизнес от двойната преса – от една страна спадащото търсене и от друга страна, злоупотребите с господстващо положение от доставчиците ангросисти, включително чрез законодателни промени;

– Законови гаранции и контрол за предоставяне на широк достъп, честно и открито състезание и недопускане на „нагласени“ условия при обществените поръчки;

– Нова организация и синхрон на действията на данъчните и полицейските органи и браншовите организации за намаляване на сивата икономика и контрабандния внос,включително на земеделски стоки (около 30 на сто);

– Трайно засилване на данъчната дисциплина, включително чрез законова уредба на дългосрочното съхранение и архива на личните данъчни декларации (не по-малко от 25 години, а не както е сега – 5 години).