СОС да създаде постоянна комисия за контрол на монополите, обществените поръчки и ЕС средства

Атанас Атанасов: Здравейте и благодаря ви за проявеният интерес. Основната тема, по която ще говорим днес пред вас е едно наше предложения за промяна в работата на общинския съвет в София. Започвам и след това ще аргументирам предложението. Аз като общински съветник днес внасям доклад в СОС, като предлагам да се измени правилника за организацията и дейността на СОС, което се отнася до следното: да бъде създадена постоянна комисия от общински съветници за контрол върху дейността на монополите, обществените поръчки и разходването на европейски средства. Предложението касае изменението на чл.43 и чл.45 от правилника за организацията и дейността на СОС. Чл.43 са посочени всички действащи постоянни комисии, които са 15 на брой според ал.1. Ние предлагаме т.16, а именно създаването на нова, постоянна комисия. В чл. 45 предлагаме комисията по чл.43, ал.1, т.16 да бъде създадена на партиен принцип, за разлика от другите, които пресъздават мнозинството в СОС. Аз знам от опит, че когато се заговори да бъде създадена каквато и да била комисия има определени крилати фрази, които се използват в българския обществено-политически живот, а именно “ако искаш нещо да го заметеш под чергата, създай комисия”. Ние имаме точно обратната идея и ще ви кажа защо сме стигнали до този извод. Наблюдавайки внимателно протестите на хората в София, които започнаха именно като негодувание срещу нереално високите сметки за парно, ток, вода и други комунални услуги, започнахме да търсим причината защо се стига до там хората да протестират. От една страна, да бедни са, не разполагат с средства да си плащат сметките. От друга страна се оказва, че СОС, който е орган, избран пряко от народа, се занимава с множество въпроси, но контрола върху дейността на тези дружества и фирми, които изпълняват комунални дейности и услуги не съществува. Няма контрол от страна на СОС върху тези дейности. Което дава възможност от друга страна за безконтролно увеличаване на цени, за извършване на нецелесъобразни разходи, които се отчитат после от ДКЕВР, и оттам нататък се иска увеличаване на цени. Именно поради тази причина предлагаме да се състави постоянна комисия на СОС за контрол върху тези дружества и дейности от една страна, от друга страна контрол върху обществените поръчки. Една от корупционните язви на Столична община са обществените поръчки. Има един тесен кръг от фирми, които печелят маса от обществените поръчки, тези фирми са близки до управляващите. Някои ги наричат “котараците”, но те си имат своите имена и своите представители. Това са фирмите, които печелят огромна част от обществените поръчки, като имате предвид, че на година се изразходват над 700 млн. лв. от СОС за различни видове обществени поръчки. И няма постоянна комисия, която да се занимава с контрола върху тази дейност. И на трето място е изразходването на европейските средства. Ние използваме доста европейски средства за различни дейности и не е ясно как се усвояват тези пари. Преди много години, когато Бойко Борисов беше кмет, той обеща, че докато е кмет ще има не един, а два завода за преработка на отпадъци. Отдавна Борисов не е кмет, вече загуби и централната власт, а София няма завод за боклук. И в крайна сметка нещо ще започва сега да се строи, ние общинските съветници в София не знаем как ще се финансира този проект. Иначе често се дават пресконференции и се обяснява там от администрацията и от кмета. Така че основната причина ние да искаме изменение на правилника за работата на общинския съвет и създаването на нова комисия с тези задачи е именно и основно контрол върху изразходването на общите пари. Защото тази година и при отчета стана ясно, че СОС приема годишен бюджет, всяка година се приема някакъв сборен отчет и всичко това е формално. Зад тези формалности текат едни процеси, които не са известни на обществеността. Аз например знам много добре кой е човека на Бойко Борисов в столична община, който поддържа конфиденциални отношения с фирма “Веолия”, която е оператор на Софийска вода. И интересно там какво се говори на тези конфиденциални срещи, а в същото време всички не сме доволни от това, че Софийска вода иска увеличение на цените. Затова контрол, това е думата, защото към този момент имаме имитация на контрол. И именно това са причините, имитацията на контрол, хората да излязат на улицата, защото разбраха, че техните представители в избираемите органи, какъвто е СОС, не защитават интересите им. И последно изречение, съгласно закона за местно самоуправление и местна администрация, и правилника за организацията и дейността на СОС, всички граждани могат да вземат участие в работата на комисиите, могат да правят предложения и комисиите са длъжни да разгледат техните предложения и да вземат решение. Ето го механизма за участието на гражданите в управлението. Той е уреден, трябва обаче да се използва. Аз от година и половина съм общински съветник, само няколко човека познати физиономии виждам по комисии. Иначе НПО и други сдружения на гражданите имат този механизъм, просто трябва да го използват. И както се казва “думата дума отваря” за съжаление аз виждам, че една не малка част от НПО са казионни. Те просто са на хранилка в СОС, осигуряват им се доходи през разни проекти, за да могат да защитават политиката на управляващите, а не да и се противопоставят. С мен е г-н Любомир Арнаудов, който е председател на нашата партийна организация в район “Изгрев”, но не като такъв е на тази пресконференция. Той много отдавна наблюдава тези процеси, експерт е в областта на енергетиката, знае с подробности всички слабости на работата на “Топлофикация”, затова му давам думата, после разбира се ще имате възможност и за въпроси.

Любомир Арнаудов: Добър ден и от мен. Вероятно на повечето от вас е известно, че протестите в София започнаха след една пресконференция на 1 февруари в БТА. Предполагам, че някои от вас са присъствали и тази пресконференция беше със ръководството на “Топлофикация” – София. Това изкара хората на улицата, въпреки че в последно време не се говори за това. Говори се за ЧЕЗ, за ЕРП-та, но за “Топлофикация” почти нищо не се казва. Според мен това е една информационна завеса или нещо от този род. Един от големите монополисти в София е “Топлофикация”, разбира се не е единствен. По моя преценка това е един мастодонт от ерата на социализма, който не се е променил в последните 40 години, освен да се е разраснал като персонал и като мрежа. Там проблемите са много, защото “Топлофикация” е една много сложна система. Сложна система, която обаче по отношение на управлението е изоставена.

Какво е направено до момента обаче след тази пресконференция на 1 февруари? Г-жа Фандъкова на 20 февруари с нейна заповед назначава експертна група, в която влизат няколко общински съветници и няколко експерта, които не е ясно кои са точно. Тази работна група, доколкото ми е известно, е назначена на 20 февруари и утре изтича едномесечния срок, в който тя трябва да се произнесе какво е свършила. На заседанието на 28 февруари на СОС има решение, в което са дадени няколко неща, които са предписани като мерки, но общо взето това са париетивни решения, които няма да доведат до нищо съществено. Както ви казах проблемите в “Топлофикация” са много и за да бъдат те разрешени трябва да се направи един сериозен анализ, да се предпишат съответно рационални мерки за преструктуриране, за решаване на въпросите за цените, ценообразуването и т.н., защото с течение на годините и законите, и наредбата, която в момента действа са създадени с оглед да удовлетворят претенциите и по-скоро изискванията и желанията на “Топлофикация”. Самата наредба е създадена по модел и с активно участие на “Топлофикация”, тя противоречи на закона за енергетиката и много други закони. Това по отношение на “Топлофикация”. Една от задачите на тази комисия трябва да бъде да анализира и да предприеме активни мерки, включително и предложения за промени в наредбата, защото доколкото ми е известно тази седмица г-жа Фандъкова има намерение да се среща с новия министър на енергетиката с цел обсъждане на тази наредба, но промените в тази наредба трябва да бъдат дадени не от г-жа Фандъкова, а от експерти в тази област. Защото аз съм сигурен, че тя може и да я прочете, но едва ли ще разбере какво е написано в тази наредба. Други монополисти са и транспортните фирми в София. Не знам дали ви прави впечатление, на мен ми прави като потребител, в последните 10 години цената на билета скочи повече от 5-6 пъти, а цената на горивата не се е увеличила повече от 2 пъти. Направете справка за това и ще разберете. Също така г-н Атанасов спомена за обществени поръчки, за еврофондове. Например, не знам дали някой от вас се интересува, но аз се интересувам и до момента не знам кой ще бъде изпълнителя на завода за преработка на отпадъци, създадена ли е общинска фирма, която ще контролира изразходването на тези средства, защото това са над 200 млн. лв. Това нещо за съжаление е неизвестно. Мога да говоря много по тези въпроси, но ако имате нещо да попитаме, ние носим наредбите и заповедите, които са издадени. Пак ви казвам, за мен тези мерки са париативни и няма да доведат до решения, освен да дойде летния сезон и да бъдат забравени проблемите, което не е решение.

Атанас Атанасов: Аз бих казал, всеки разбира се сам тълкува фактите, това наше предложение ще бъде тест за управляващите в София дали искат реално да се промени управлението. Защото зад кулисите на Столична община има дебели корупционни практики, някои от тях унаследени разбира се, други новосъздадени, които ограбват гражданите на София и ако трябва да се промени тази практика, трябва да се “разсече възела”. И това може да стане само с публичност. Затова предлагаме създаване на комисия. Комисията трябва да бъде средището, мястото, където да се поставят и решават проблемите публично. А не някой задкулисно да договаря политически чадър върху монополите срещу заплащане. Защото това се случва в Столична община. Сега сме на разположение на вашите въпроси.

Въпрос: Защо чак сега предлагате създаването на тази комисия и очаквате ли реално предложението да бъде прието? Имам и още един, допълнителен въпрос – проф. Михаил Константинов заяви, че ще съди всеки, който сипе клевети и лъжи срещу него, намеквайки за вчерашното изявление на ДСБ, какво мислите по този въпрос?

Атанас Атанасов: Ако искате ще започна отзад напред. Аз не съм влизал в диалог с Михаил Константинов, но ще ви припомня, че след миналите парламентарни избори аз бях съден от Яне Янев за това, което бях казал по повод неговата партия и Яне Янев загуби делото. Така че бих дал съвет на Михаил Константинов, преди да прави такива бомбастични изказвания да се посъветва с грамотен юрист, затова което говори. Иначе риска “Информационно обслужване” да пипне някои цифри съществува. Не искам да ви напомням аз, имам една година в това дружество и знам то какво може да направи на едни избори. Притесненията на партиите за работата на “Информационно обслужване” са сериозни и министър-председателят е изправен пред много сериозно предизвикателство дали г-н Михаил Константинов трябва да продължи да бъде ръководител на това дружество след изказванията, които беше направил. Спирам до тук. По някакъв начин ми се струва, че отправяте упрек “защо чак сега”. Ние направихме много внимателен, задълбочен анализ на причините за протестите, в София специално, и защо хората имат тежките съмнения, че се ощетяват и когато направихме своите изводи, търсим механизма за решаване на този въпрос. Сега сме го разбрали и сега внасяме предложението. Няма нищо тенденциозно. Давам си сметка всеки може да каже “дойдоха изборите и всеки почнахте да си правите предложения”. Не, не е това причината. Сега сме установили и отново казвам, това ще бъде много сериозен тест за управляващите Столична община. Аз виждам там, че няма особено желание за промяна на статуквото, а хората с основание протестират.

Въпрос: Г-н Атанасов, как ще коментирате вчерашната реплика на Цветан Цветанов за обвинението към ДСБ, че Борисов си прави евтино телевизионно криминале ПР?

Атанас Атанасов: Ще ви кажа две неща. Първо, така прилича да му се каже на Цветанов, аз бих казал, че когато се ритат атовете, магаретата да стоят настрани, за да не отнесат някой ритник. Т.е., когато има лидерски дебат, такива като Цветанов не се изказват. Второто, на всички в България отдавна има стана ясно, че Борисов си прави ПР през образа на жертва. Той има прекрасни артистични заложби. Сигурен съм, че ако беше кандидатствал едно време във ВИТИЗ щеше да издържи с 6 изпита, но вече всички за толкова години разбрахме. Защото количествените натрупвания доведоха до качествени изменения. Хората през тези години разбраха, че всичките тези роли, които играе Борисов, основната им цел е да съжаляваме или да го изберем. Така, че това казвам – като се ритат атовете, магаретата да стоят настрани.

Въпрос: Г-н Атанасов, виждате ли причина в протестите и продаването на Марица 1 и 3, които продаде правителството на Иван Костов?

Атанас Атанасов: Не, няма такава причина. Моля ви се, напоследък прочетох изказвания на хора, от които ние не бихме могли да очакваме доброжелателство, които казваха, че няма никаква връзка увеличаването на цената на тока с производството на електроенергия от Марица 1 и 3. Относителния дял на производство на тези две централи е прекалено малък, за да влияе той върху тези 16% увеличение. Основната причина за миналогодишното увеличение на тока беше неимоверните задължения, които има НЕК, натрупани през годините и те нямат никаква връзка с производството на електроенергия в Мариците.

Въпрос: За задълженията на НЕК договора не е ли следния, всъщност Мариците продават по-скъп ток, от пазарната цена, на НЕК, НЕК от своя страна продава по-евтино закупения ток…?

Атанас Атанасов: Сега вижте, аз нямам как да ви убедя, от това, което ме питате разбирам така. Питате, аз ви казвам. Вижте, ако направите разбивка на натрупаните задължения на НЕК през годините, ще видите, че основните задължения са с адрес Белене. Другото са политически спекулации, а отделно това искам да ви кажа от документите е известно, че цените за продажба на Марица 1 и 3, са определяни много след слизането от власт на правителството на Иван Костов. Това е политическа спекулация и клевета. През годините една от всичките тези – Костов е виновен за всичко.

Въпрос: Румен Овчаров и Васил Филипов твърдят, че Иван Костов държи 12% от Мариците. Възможно ли е това?

Атанас Атанасов: Да, аз чух, че има някаква офшорна фирма, която има 12%. Ако аз съм на мястото на Иван Костов бих казал: “Ако докажат това, аз ще им ги подаря”. Казвам ви, влизаме в предизборна кампания и всички претоплени манджи през годините – Костов е виновен за всичко в тази държава, отново се вадят от нашите политически противници. Оборвали сме ги през годините с факти и документи, това е празно говорене.

Въпрос: Как оценявате решението СРС-та да се използват на кампанията само от прокуратурата?

Атанас Атансов: Много интересен въпрос, но се отклоняваме от основната тема. Ще ви отговоря. Първо, тази съвместна инструкция е противозаконна, защото в закона, да не бъркам текста – или чл. 12 или чл. 13, в закона за СРС-та е посочено кои институции имат право да искат използване на СРС. Не може с инструкция, която не знам… е хермафродит, то не е нормативен акт, да променяш закона, защото той е от по-висок ред. Да кажем, че има някаква добра воля от прокуратурата като орган на съдебното производство, който иска да упражнява контрол. Само че аз лично много отдавна имам съмнения, че българската прокуратура е част от съдебната власт. Тя просто изпълнява поръчките на изпълнителната власт и всичко това са ходове, които обслужват довчерашните управляващи, които впрочем и днес управляват – ГЕРБ. Само искам да кажа следното, ние от ДСБ сме създали сериозна организация за изпреварващо долавяне на информация за купуване на гласове и остро ще сезираме местните органи на съдебната власт и на МВР за всеки един сигнал, и ще искаме разследване и резултат, дали ще използват СРС-та. Това се прави с цел, разбира се, да се успокои опозицията, че няма да бъде подслушвана. Тя беше подслушвана 4 години, сега може да е спокойна, че 20 дни ще бъде оставена на мира.

Въпрос: Г-н Атанасов, в тази връзка не са ли безсмислени всички битки за купуване на вот с един Михаил Константинов отгоре, който дори не брои, а въвежда резултати?

Атанас Атанасов: Вижте, два въпроса ми задавате. За Михаил Константинов говорих. След като…

Въпрос: Или с който и да е отгоре?

Атанас Атанасов: … проблема е станал обществено известен, аз съм сигурен, че ще му се намери решение, затова как ще брои информационно. Отделно от това, нека не подценяваме партиите, които се определят като опозиционни, голяма част, от които са били и управляващи, знаят как да защитят. Битката трябва да бъде във всяка секционна комисия и тази битка донякъде беше спечелена при приемането на изборния кодекс, а именно всяка партия да има право получи извлечения от протокол. Оттам нататък ще се контролираме. По-големия проблем е с мрежите за купуване на гласове и тук имаме своите подозрения, и ще се борим с всички средства, основно с публичност, разбира се, ще даваме гласност на такъв тип сигнали, в първи момент, в който ги получим. Благодарим за вниманието, приятен ден!

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...