СК предлага в парламента пакет от мерки за драматично понижаване на цените на лекарствата

СИНЯТА КОАЛИЦИЯ

ПРЕДЛАГА ПАКЕТ ОТ МЕРКИ ЗА ПРОМЯНА НА ЛЕКАРСТВЕНАТА ПОЛИТИКА И СВАЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ

1. Преустановяване възможностите за вертикална интеграция между производител на лекарства, търговец на едро (дистрибутор) и аптека, чрез:

– издаване на разрешителни само след представени доказателства за липса на собственост върху аптеките на свързани лица;

– въвеждане на забрана свързани лица да са собственици на фирми по вертикалата производител – дистрибутор – аптека;

– драстични финансови санкции върху вертикално интегрирани структури в производството и търговията с лекарства.

2. Премахване на излишните комисии отговорни за лекарствената политика, които създават корупционна среда; намесват се безотговорно в процесите по ценообразуването и реимбурсирането на лекарства и размиват отговорностите на МЗ и НЗОК;

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Министерството на здравеопазването с Изпълнителната агенция по лекарствата ИАЛ да поемат всички функциите по лекарствените регулации включително:

– регламентиране на съотношение между генерични и оригинални лекарства в пропорцията 3:1 в полза на генеричните, както е в страните от ЕС.

– прозрачност и контрол върху ценообразуването на всички лекарства, вкл. тези на българските производители;

– коригиране на допустимите надценки за търговия на едро и на дребно;

– разработване и осъществяване на политики по предписването и отпускането на лекарства;

2. Министерството на здравеопазването да възстанови ангажимента си за гарантиране достъпа на пациентите до лекарствата за социално значими заболявания;

3. Министерството на здравеопазването да ограничи възможните корупционни практики на директорите на болниците и доставчиците при договарянето на лекарства като:

– издаде методология за отчетност на лечебните заведения за болнична помощ, която регламентира по съдържание и срокове осъществените и планирани лекарствени доставки;

– публикува на сайта си номенклатурата на доставяните лекарства във всяка болница с посочен доставчик, единична цена на доставеното лекарство, общо количество на доставките по търговско наименование на всяко едно закупено лекарство, както и обща стойност на покупката.

НЗОК

1. НЗОК да поеме изцяло отговорността за решенията в реимбурсната политика като разходите за лекарства да не надхвърлят 20% от всички здравно осигурителни плащания и

– да се разшири референтния списък на държавите за образуване цената на лекарствата със съседни страни вкл. нечленове на ЕС и определя тази цена при напълно сравнима структура;

– да въведе задължителни отстъпки в зависимост от обема на получаваните от доставчиците публични средства от бюджета на НЗОК;

– договарянето да започва надолу от цени с наполовина намалени надценки за търговия на едро и търговията на дребно;

– критерий за предпочитание на касата да бъде най-ниска цена спрямо еквивалентен терапевтичен ефект.

2. НЗОК да контролира и отчита употребата на частично или напълно реибмурсираните лекарства като публикува ежемесечно на интернет-страницата си отчетите на аптеките, с които работи. Отчетите да съдържат детайлна информация за отпуснатите лекарства – по вид, количество,цена, ниво на реимбурсиране, име на лекаря издал рецептата и здравноосигурителният номер на осигурения, на който е изписана рецептата и на когото са отпуснати лекарствата.

СМЕТНА ПАЛАТА

1. Сметната палата да извърши цялостен одит на централните доставки на лекарства, извършени от Министерството на здравеопазването от 2005 до 2011 г., вкл. както и на прехвърлените върху 83 болници задължения за доставка на лекарства за социално значими заболявания. След което да информира за допуснатите нарушения Парламентарната комисия по здравеопазване на Народното събрание и останалите компетентни държавни органи. В случай на установени данни за престъпления да информира Върховна касационна прокуратура за търсене на отговорност от допусналите ги лица.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...
Людмила Илиева: ПП-ДБ подходихме отговорно и предложихме добър...
Колкото и пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин,...
Людмила Илиева: Колкото и пъти да правим едно...
Депутатът от ПП-ДБ призова политиците за отговорно отношение и ако е необходимо, всеки да...
Планът на ПП-ДБ: Първо антикорупционни закони и решения,...
На среща с президента Румен Радев лидерите на коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България...
Атанас Атанасов: Техническото правителство с втория мандат все...
Все още в 50-ото Народно събрание може да се намери мнозинство, което да излъчи...