Синята коалиция внесе в парламента допълнение към закона за досиетата

Екатерина Михайлова: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Костадинов! Чувствам задължение да взема думата, защото това е последният доклад, който се представя пред Народното събрание, от комисията, която избрахме 2007 г. В този смисъл моето изказване ще бъде не толкова по доклада, а по-скоро искам да кажа отношението на Синята коалиция към дейността на комисията за този период от време, който измина, откакто беше съставена.

Миналата седмица ние вече изразихме веднъж публично своята позиция, аз ще я повторя. Смятаме, че комисията, която се състави след приемането на Закона за разсекретяване на досиетата – няма да казвам цялото му заглавие, защото то е дълго и сложно, си свърши работата.

Имаше съмнения, имаше притеснения доколко тя ще работи обективно, доколко ще е ефективна, доколко ще има куража да отвори и да оповести истината за редица категории лица, някои от тях намиращи се на самия връх на държавата. И това комисията го направи, което наистина трябва да заявим, да дадем своето отношение и да дадем положителната оценка за дейността на Комисията по разкриване на досиетата на хората, свързани с тайните служби.

Още нещо обаче искам да кажа, за да развия своето изказване. В дейността на комисията се появиха няколко проблема, в това число относно приложното поле на закона. Буквално в последните дни разбираме от изявленията на представители на комисията, в това число и от нейния председател, че например поради дефекти в закона не би могло да се стигне до истината за кредитните милионери.

Искам да съобщя на народните представители, че днес народни представители от Парламентарната група на Синята коалиция внесохме предложения за промяна в закона, които да дадат възможност да се стигне до тази истина. Истината за хората, които са работили към тайните служби, не е самоцел на институциите или на заинтересованите хора в обществото с будна гражданска съвест. Това е задължение не само да знаем миналото. Това е задължението ни да знаем настоящето, да знаем кой кой е в българския политически и обществен живот, защото това, което разбрахме от времето, в което работи комисията, доведе до откриване на срамни тайни – срамни тайни за лица, които са претендирали дори да бъдат духовни водачи на нацията. Научихме, че представителите на България по света са били предимно или в голяма степен хора, обвързани с тайните служби. Научихме, че медиите, че формирането на общественото мнение също е било сред хора, които са принадлежали към службите.

Не по-малко важно е и какво се е случвало с финансите, с парите на българската държава. Затова се надявам предложението, което сме внесли днес в Народното събрание народни представители от Синята коалиция, да придобие плътност, да бъде подкрепено и да дадем възможност на комисията да достигне и до тази истина, а не само да се размахва, че е имало кредитни милионери, без да знаем как точно се е случвало и доколко тайните служби са правили всичко това.

И на финала, защото искам да оставя време и на колегата си Лъчезар Тошев, който ще доразвие идеята, която имаме и която сме споделяли с народни представители от различни парламентарни групи, в това число и депутати от управляващата партия, смятаме, че може да се предприеме законодателна промяна, така че на комисията да се дадат допълнителни права, които да бъдат не само за разсекретяване на досиетата, но да бъде направен и институт, в който да се събира информацията за тоталитарното минало и да може да се разкрива не само конкретиката за определено лице, каква е била свързаността му с бившите служби, а и това, което се е случвало в институциите и в обществото в миналия период от време.

Затова аз се надявам, че тази идея ще бъде подкрепена в оставащото време на 41-ия парламент, с което, ако това се случи, ще направим още една добра стъпка – пак ще кажа – не към миналото, а към настоящето и бъдещето, защото без памет не можем да вървим напред.

Благодаря Ви. Надявам се да получим подкрепа за тези предложения. Наистина комисията си свърши работата в тези години, в които работи и за което се чувствам длъжна от името на Синята коалиция да изразя тази наша оценка.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!

ЗАКОН

За изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

1. В чл. 9, се създава нова т. 3 със следното съдържание:

“3. разкрива и обявява имената на лица, които са посочени, като длъжници в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация , относно необслужвани кредити, за които е установена принадлежност към органите по чл. 1.”

Останалите точки съответно се преномерират.

2. Чл. 26, ал. 1, т. 4 придобива следната редакция:

“4. лица, които са посочени като длъжници в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация, относно необслужвани кредити. Обект на проверка са еднолични търговци, управител/и/ и членове на управителен или контролен орган на дружества към момента на теглене на кредита.”

София, 23. 02. 2012 г. Народни представители

Мотиви

Действащият Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия позволи на българското общество да научи голяма част от истината за сътрудниците на бившата Държавна сигурност.

Голям обществен интерес предизвикват хората, забогатели през кредити – т.нар. кредитни милионери. Тяхната зависимост и връзки с бившия репресивния апарат на комунистическата държава трябва да стане част от закона, за да може Комисията да извърши необходимата проверка. Ето защо, с настоящите текстове предлагаме съответните изменения и допълнения.

София, 23. 02. 2012 г. Народни представители

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Ако искаме България да върви напред...
Другата неделя, когато видим каква е волята на избирателите, ще видим какви са възможните...
Радослав Милев: След изборите може да говорим...
Сега може да говорим за програма, за конкретни ангажименти, но не и за управление...
Стоян Михалев: ПП-ДБ вече може да стъпи на...
Според него коалицията ще разговаря с всички, които искат да подкрепят програмата ѝ ПП-ДБ...
ДСБ на 20 години. Честит рожден ден, свободни...
Демократите за силна България сме наследици на реформаторската десница и най-успешното управление в новата...
Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...