„Сини“ инициативи за София

Доц. д-р Вили Лилков е общински съветник в Столичен общински съвет от 2007 г. Преди това е имал още два мандата на същия пост -1999-2003 и 2003-2007 г. Г-н Лилков споделя, че с ДСБ – „Триадица“, където той членува, имат множество инициативи. Най-важните от тях са:
– изграждане на паметник на летците, загинали при отбраната на София през Втората световна война (този проект е изпълнен заедно с организацията на възпитаниците на BHBV, ШЗО и РЗВ и клуба на летците „Д. Спи-саревски“);
– учредяване на право на строеж за паметник на загиналите във войните войници от Шести полк в Южния парк;
– инициативи за опазване на културното наследство в София; доклада до СОС и последвалото решение за публичен контрол върху базовите станции на мобилните оператори; решението на СОС за подготовка на Историческия център на София за номиниране за Световно културно наследство към ЮНЕСКО;
– провеждане всяка година на „анкета“ сред жителите на район „Триадица“ относно проектобюджета на Столична община (при изготвяне на проекта за бюджет на Столична община изпращам на над 1000 души проектобюджета с молба за мнения и предложения по бюджета, като за тази „операция“ ми
помагат членовете на ДСБ „Триадица“);
– реализиране на идеята за изграждане на паметник на български детски приказен герой в Мадарската градина (Ян Бибиян);
– поставяне на паметни плочи на ген. Иван Колев, на Луи Айер, на немския летец Гер-хард Венгел, загинал при отбраната на София; на генерал Петър Дървингов; на Любомир Банковски (съвместно със Съюза на възпитаниците на Военните на Н.В. училища);
– поставяне на паметни плочи на основателя на ФК „Левски“ – Борис Василев -Боркиша, и именуване на спортна площадка и улица на името на Георги Аспарухов – Гунди (съвместно със Спортен клуб „Левски“). Конкретни добри инциати-ви произтичат от срещи с професионални организации. В резултат от такива срещи с ръководството на Софийската занаятчийска камара са решенията на СОС за диференциране на патентния данък в районите на София, както и за Даване на преференции на занаятчии с майсторски свидетелства при наемане на обшински ателиета под наем. В момента заедно с майсторите каменоделци г-н Лилков подготвя нормативни промени в Наредбата за гробищните паркове с цел да се избегне нелоялната конкуренция и измамите на граждани от неправоспособни каменоделци.
Вили Лилков провежда всяка година срещи със Софийската търговска камара, където се обсъждат проблемите на столицата. Заедно с председателя на софийския клон на Съюза на физиците и председателя на БАН г-н Лилков е обсъдил идеята в чест на 140 години БАН и 120 г. от създаването на Физическия факултет на CV да се именуват 11 улици в София в близост до Околовръстния път на името на шестима български и петима чуждестранни физици със световна известност. Решението е взето от СОС и в София вече има улици на името на Алберт Айнщайн, Нилс Бор, Ръдърфорд, Фара-дей, Нютон, Г. Манев, Марин Бъчеваров, Елисавета Карамихайлова и т.н.