Североизточна България

Дата на раждане:

12 януари 1950 г.

Място на раждане:

Видин

Семейно положение:

Женен, с една дъщеря

За контакт:

dbachvarov@hotmail.com

Образование:

Висше (Автомобилно инженерство; следдипломна квалификация в УНСС; специализация по макроикономика в Харвард,САЩ)

1997-2001г. Директор на дирекция „Икономическа политика“ в правителството на Иван Костов;

Учредител на ДСБ;

Председател на Вътрешнопартийната комисия по икономика и финанси

2007 г. Заместник-председател на ДСБ

2007 г. Общински съветник от ДСБ