СВЕТОСЛАВ МАЛИНОВ

Дата на раждане:

19 януари 1968 г.

Място на раждане:
гр. Дупница

Семейно положение:
женен, с три деца

За контакт:
svmalinov@dsb.bg

Владее английски и немски езици.

Светослав Христов Малинов е български политик от партията Демократи за силна България (ДСБ), политолог, преподавател по политически науки в Софийския университет. Един от основателите на ДСБ, той е депутат в Народното събрание през 2005-2009 година и в Европейския парламент от 2009 година;

2009 Става депутат в Европейския парламент. Малинов е член на групата на Европейската народна партия (ЕНП), член е на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред, заместник в Комисията по заетост и социални въпроси и член на Делегацията за връзки с Арабския полуостров;

2008 Става един от инициаторите за провеждане на референдум за петролопровода Бургас-Александруполис. През същата година, в качеството си на депутат от 40-ото Народно събрание, от името на ДСБ той настоява парламентарната Комисия за борба с корупцията да започне разследване на имущественото състояние на лидера на ДПС Ахмед Доган;

2005 Член е на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и на множество международни мисии на ОССЕ за наблюдение на избори;

2005 Народен представител от ДСБ в XL Народно събрание. Член на Комисията по гражданското общество и медии;

2004 Член на Националното ръководство на Демократи за силна България.Член на Инициативен форум за създаване на нова дясна партия;

2002 Главен редактор на списание „РАЗУМ“;

2001 Член на борда на Училище за политика. Член на управителния съвет на Политическа академия за централна и Югоизточна Европа. Директор на отдел „Политически анализи и стратегии“, Съюз на демократичните сили до 2002 г.;

1999 Присъждане на научната и образователна степен „доктор“. Защита на кандидатска дисертация в областта на английския консерватизъм;

1997 Ню Йорк, САЩ. Research Fellow към New School University;

1998 Редовен асистент по история на политическата мисъл към катедра „Теория на политиката“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Секретар на Българската асоциация по политически науки до 2001 г.;

1996 Получаване на MA in Political Philosophy;

1995 Редовен докторант към катедра „Теория на политиката“ в СУ „Св. Климент Охридски“ до 1998 г.;

1995 Йорк, Великобритания. Chevening Scholar към Департамента по политически науки на Университета в Йорк;

1993 Ню Йорк, САЩ. Democracy Fellow към New School University до 1994 г.;

1993 Магистърска степен по политология в СУ „Св. Климент Охридски“ София;

1992 Член на редакционния съвет на изданието на Българската асоциация по политически науки сп. „Политически изследвания“;

1990 Специализация по теория на демокрацията – Осло, Норвегия;

1990 Английска езикова гимназия Бургас;