Светослав Малинов: Фонд “РПИ” стана символ на корупция в очите на ЕС

Водещ: Тук вече в студиото при мен са следващите ми гости – Светослав Малинов от ДСБ и “Новото време”, представено от Емил Кошлуков. Здравейте. Сега, аз ви предлагам… поканих ви всъщност, вие знаете, да говорим за това “за” и “против” мажоритарните избори и наистина ще имаме такъв разговор, имаме време за това, но тъй като вие сте представители на политически формации – вие на парламентарната опозиция, вие на извънпарламентарната опозиция, нали така господин Кошлуков, предлагам ви да започнем и тази тема, но нека преди това, може би ще ни подскаже тема за разговор, ако успеем да се свържем с Галя Щърбева, която е в студиото на “Календар”, и да ни каже има ли нещо, което можем да добавим по тази тема от последните минути? Галя?
Галя Щърбева: Здравей Цвети. Естествено, и днес следим състоянието на шефа на “Литекс” Ангел Бончев, което все още не е стабилно. Похитителите вече четвърто денонощие, знаете, държат като заложник съпругата му Камелия. Предполага се, че те са изненадали полицаите по време на спасителната акция. Въпреки че МВР и прокуратурата крият мястото, от което е отвлечена Камелия Бончева, “Календар” разбра къде за последно е видяна преди отвличането, но това ще разберете след минути 19.15 часа.
Водещ: Благодаря ти Галя. Сега, да започнем с това – ето, колегата Ангелов каза, че държавата 7-8 години не прави нищо, за да има ефективност при разкриването на този вид престъпления. Кажете, вие сте в парламента, нещо досега усетили ли сте в парламента, питам ви, и вие дали сте инициирали нещо, също така и опозицията е отговорна за управлението, господин Малинов?
Светослав Малинов: Все пак ние инициирахме махането на Румен Петков. Ние бяхме убедени, още, мога да кажа, на шестия месец, че присъствието на човек като него, с неговото мислене, с неговите качества и с неговите недостатъци, нека да не се връщаме на тази тема…
Водещ: Аз това щях да ви кажа, защото седем-осем години преди това е имало и други хора в МВР.
Светослав Малинов: … е тежък проблем, който ще доведе, вместо до подобряване, до драстично влошаване на начина, по който функционира МВР. Смятаме, че дадохме своя принос в този дебат за МВР, оставката на Румен Петков, и, надяваме се, действията, които ще бъдат предприемани оттук нататък. Но, както всички знаят, подобна система не се настройва много бързо. Що се отнася вече до този случай, всеки е изкушен да прави някакви разсъждения. Аз лично ще се въздържам, имайки предвид как се чувстват хората, които са приятели и семейството на господин Бончев, но на мен лично ми се струва, че не знам кое по-добро или по-хубаво за полицията в случая, имайки предвид този провал, но на мен ми се струва, че връзките на организираната престъпност с хора в МВР, а и в прокуратурата, както знаете, бяха доказани, нищо чудно подобни престъпни групи да работят директно с хора в МВР, да се информират от там. Моето усещане на обикновен гражданин, който все пак е достатъчно информиран, бидейки депутат в случая, на обикновен гражданин е, че такива неща обикновено стават с човек, който отвътре издава информация. Не искам мнението ми тук да бъде…
Водещ: За съжаление да, аз също се чувствам много зле в този сюжет, защото те има и едно детенце, което…
Светослав Малинов: …да бъде вземано по някакъв такъв сериозен начин, но усещането ми е, че става дума за вътрешен информатор в МВР. Не мога да допусна, че български професионалисти могат да изпуснат по този начин престъпници. Става дума за нещо друго, което само потвърждава тезата за общата несигурност, в която се намираме.
Водещ: Господин Кошлуков, мислите ли, че нещо се прави за предотвратяване на тези инциденти, не само за тези, за подобряване на сигурността в страната?
Емил Кошлуков: Аз съм уверен, че полицаите, които се борят точно с тази престъпност, влагат всичко от себе си. Едва ли има полицай, който спокойно да гледа как отвличат хора и ги убиват или пък им режат пръстите. Проблемът в МВР, от една страна, че тя се използва за друго, не за това, за което е предназначена. Дълго време МВР стана политически инструмент. От тези прослушвания, които се правеха на касета, се оказа, че 2% се ползват за съда и другите са за изнудване и шантажи. Вадят се справки, досиета, документи за всичко други, но не и за бандитите. И, от една страна, срастването на мафията с властта, тя не е само в МВР, те трябва да са покровителствани и на други места, за да мине номера, няма да са само полицаите, а, от друга страна, разбиването на МВР и превръщането му в политически инструмент, вместо в наказателен юмрук срещу бандитите, докараха дотам, че и полицаите нямат мотивацията и звената вътре…
Водещ: Нямат и техниката, оказва се.
Емил Кошлуков: Техниката е най-малкият проблем. Парламентът има толкова голям бюджет.
Водещ: Но като заглушат… а, да, но като ти я заглушат става основен проблем.
Емил Кошлуков: Това е отиваш на пазар и си купуваш такава, която не се заглушава. Слава Богу, в днешно време технологии има, колкото искаш по цял свят.
Водещ: Не може полицаят да си го купи.
Емил Кошлуков: Не, може министърът да си купи. Има достатъчно в излишъка.
Водещ: Може бюджета да позволи.
Емил Кошлуков: Никакъв проблем.
Водещ: Само бюджетът може да е /…/.
Емил Кошлуков: Но проблемът не е в техниката, проблемът е в хората. Техниката може да се оборудва, няма как да превърнеш МВР в работеща машина. Според мен това е проблемът.
Водещ: Добре. Много важни теми, различни от тази, обаче ще продължим след малко. Ще продължим след рекламите, изчакайте ни, ще бъдем отново с господин Кошлуков и господин Малинов. Продължаваме в студиото. Преди да заговорим наистина за мажоритарните избори или пропорционалните, или каквито и да било, което аз смятам, че е изключително важна тема, включително и като гражданин, и избирател, намирам за важна тема, но не мога, понеже, както казах, още в началото тази седмица и тези последните дни бяха дните на абсурдите. Сега, ако се окаже вярно това, което, господин Малинов, вашата парламентарна група и вашата партия разкри, ще бъде поредното разочарование за обществото, защото се оказва, според данните, които вие изнесохте, че има данни за престъпления, извършени в прословутия пътен фонд още от 2006 година. Поправяйте ме, защото това е ваша информация, аз така я цитирам. Следователите стигат до извода, че има данни за престъпление и прокуратурата отказва да образува наказателно производство, и ние трябваше да чакаме отвън някой да ни каже, че там има проблем, за да кажем – ах, недей, защо. Така ли е?
Светослав Малинов: Правилна е информацията ви, само че пропускате още нещо.
Водещ: Кажете, аз…
Светослав Малинов: Беше поканена одиторска фирма, международна, KPMG се казва…
Водещ: И никой не е видял доклада. Или някой го е виждал?
Светослав Малинов: … която направи доклад, който доклад беше засекретен, засекретен, защото това, което има вътре, би трябвало да предизвика незабавно оставка на министрите Мутафчиев, Орешарски и Гагаузов…
Водещ: Сигурни ли сте?
Светослав Малинов: …което означава…
Водещ: Защото все пак това е много отговорно, много силно е това, което казвате.
Светослав Малинов: Не виждам как…
Водещ: Трима министри са това.
Светослав Малинов: Не виждам как министър, срещу който се води, който е подследствен, би могъл да упражнява своите функции, а и не виждам как, имайки предвид причините, поради които тези хора могат да бъдат изправени пред съда, биха позволили на това правителство и на този премиер да претендира за продължаване на мандата. Нека да кажа само основните изводи от този засекретен доклад.
Водещ: До който обаче вие сте се добрали, очевидно.
Светослав Малинов: Той е засекретен, защото представлява не заплаха за националната сигурност, а за българското правителство и продължаването на негови корупционни схеми. Абсурдно е да бъде засекретен този доклад, защото спрямо него се и ориентират политиките на Европейския съюз спрямо България. Ето, ако говорите за абсурд. Вие знаете, че Европейският съюз се държи сурово към нас, вие нямате данните, които те имат за нас. Същевременно…
Водещ: Но факт е, и прав е обаче господин Вигенин, който казва, че, когато в други по-развити от нас страни, по-стари членки на Европейския съюз има някакъв проблем, към тях не са толкова яростни, колкото към нас.
Светослав Малинов: Аз не знам какво трябва да се случи, за да се разбере, че санкциите, които Европейският съюз ни налага, са санкции, свързани с елементарни правила, които ние трябва да спазваме, според собствените си закони. Когато един ден се види информацията в този доклад, вие ще видите, става дума за раздаване на пари, без никакви документи, без никакви проекти от другата страна.
Водещ: Как? Кой? Какви пари? Това е много…
Светослав Малинов: Става дума за завишаване, става дума за европейски пари точно в рамките на този фонд, който се нарича “Републиканска пътна инфраструктура”
Водещ: Къде са тези, от къде са взети, на кого са дадени?
Светослав Малинов: На фирми. На фирми, част, от които…
Водещ: Е как без документи?
Светослав Малинов: Е, това е именно причината, за да може да бъде наречена корупцията в България чудовищна от западните наблюдатели. Става дума…
Водещ: А кой ги е давал тези пари, господин Малинов?
Светослав Малинов: Става дума за търгове, на които липсва документация, става дума за анекси към договори, които увеличават стойността на проекта след като търгът е проведен, става дума за заплащания, които нямат нищо общо с първоначалните резултати. Всички тези документи практически не са известни на българската публика. Между другото, одиторската фирма е отказала да се произнесе, което означава, че тя е отказала да даде оценка, поради това, че част от документите или основни документи са били унищожени или не са й били предоставени. С две думи, този Фонд “Пътища” или точното му наименование “Републиканска пътна инфраструктура” е символ на българската корупция в очите на Европейския съюз. Проблемът е, че той се управлява от Управителен съвет, в който не е само известният Батко и Братко, а са и тези трима министри, начело, разбира се, с господин Орешарски, който по право е член и председател на този съвет.
Водещ: Така е, аз още по време на проблемите на Петолъчката зимата, тогава разбрах, че …
Светослав Малинов: Отговорността е …
Водещ: … имаме един пътен фонд, управляван от трима или от никого всъщност.
Светослав Малинов: Забележете, ние не говорим в какво състояние са българските пътища, каква част от жертвите …
Водещ: Аз говоря за това засипване на хората, които стоях часове наред около Нова година.
Светослав Малинов: … се дължат на техни лични грешки, каква част от жертвите се дължат от пътищата.
Водещ: Само да попитам господин Кошлуков, вас смущава ли ви това, че, ето, един български… някакви български следователи са си свършили добре работата, открили са, че има проблеми, сигнализират и ние решаваме, че това не е толкова важно и трябва да очакваме сега удар от Европа, спиране на пари, на практика това е за наша сметка, нали?
Емил Кошлуков: Да, защото парите, които са похарчени ще бъдат изкарани от бюджета, от джобовете на българите.
Водещ: Точно това имам предвид.
Емил Кошлуков: Тук има два проблема, според мен. Единият е възможността това да се случва. Докато законите в България позволяват така да се назначават тези агенции, така да се правят обществените поръчки, да ви дам пример – в миналия парламент ние внесохме от “Новото време” ограничения в Закона за обществените поръчки, където поискахме само публични търгове и конкурси. В този тройната коалиция си върна текста, общо го перифразирам, преки разговори с потенциалния кандидат, т.е. разбираме се с теб и твоята фирма печели. Докато има в закона дупки, през които може да мине слон. Винаги ще се намери чиновник, който ще преведе слона през дупката. Батко и Братко са само хората, които са реализирали кражбата. Друг на тяхното място ще направи вероятно същото.
Водещ: Абсолютно, да. Повечето на тяхното място биха направили същото.
Емил Кошлуков: Проблемът, за който говорим тук, се нарича “непрозрачно управление”. Същото е Челопечене, същото е пътният фонд, същото са магистрала “Тракия”, когато правихме разследването на Церовски и търсихме този прословут договор с португалците, нали, се оказа, че също е засекретен по същата схема. И този проблем произтича от системата на политическия модел в България, защото кабинетът управлява, не парламентът, и назначенията, службите и търговете се уреждат от силните на деня, като парламентът действа като печат – само ги одобрява и подпечатва, като закони и като решение.
Водещ: Днеска господин Свинаров, между другото, казва – ние сме министерска република, не парламентарна.
Емил Кошлуков: Е, той господин Свинаров участва активно в тези сделки във военното министерство. Той самият трябва да обясни неговите покупки на хеликоптери и на кораби. Това е друга тема.
Водещ: Ще питам, всекиго ще питам, който дойде в студиото.
Емил Кошлуков: Затова за мен проблемът се намира на друго място. Ще има, такива сделки и далавери ще продължат, ако не променим начина, по който управляваме парите на българите.
Водещ: А именно.
Светослав Малинов: Аз мисля, че ни управлява едно изключително некомпетентно и корумпирано правителство. И тази система, дори която имаме, може да излъчи просто по-добро такова, по-компетентно, некорумпирано.
Водещ: Коя система?
Светослав Малинов: Политическата система, която имаме.
Водещ: Мислите, че може да излъчи.
Светослав Малинов: Убеден съм в това, даже мисля, че ще се случи на следващите избори. Не бива да се разсъждава по този начин…
Водещ: Добре, щом мислите…
Светослав Малинов: … защото едва ли не се снема отговорността донякъде, когато се говори, че по принцип не хората са виновни.
Водещ: За корупция са говореше и в предишното правителство.
Светослав Малинов: … че не хората са виновни.
Водещ: И вашето правителство.
Светослав Малинов: Да, да, нека да …
Водещ: Нека да бъдем искрени, да бъдем откровени.
Светослав Малинов: Нека да бъдем искрени. На финала на мандата на правителството, което според мен беше на всички българи, правителството на ОДС, ние получихме категоричната оценка за напредък и интеграция в Европейския съюз и НАТО. По средата на мандата на това правителство ние получаваме само шамари и отказ на средства, които ни се полагат. Има огромна разлика…
Водещ: Просто тогава нямаше тези фондове обаче, не искам, не, не правя елементарна екстраполация, но сега изкушенията са повече.
Светослав Малинов: Има огромна разлика между това, когато те атакуват вътрешните ти противници, вътрешните политически противници, и тогава, когато с европейския критерий подходят към теб, и не вътрешните ти противници и опозицията, а Европейският съюз със своите длъжностни лица дават тази оценка.
Водещ: Ама, вижте, то е така, очевидно е така, защото, ето, това в пътния фон е факт.
Светослав Малинов: След като същите хора даваха друга оценка преди седем, преди шест години, говореха за напредък, за изключителен напредък, а сега говорят…
Водещ: Добре.
Светослав Малинов: … а сега говорят за чудовища корупция. Mного е важно българските граждани да правят разлика. Моите думи на са думите на един опозиционен депутат, това са думи, повторени буквално от оценката на онези, които разпределят тези фондове и заради които пари ние положихме всички тези усилия.
Водещ: Така е, много е неприятно…
Светослав Малинов: Има огромна разлика …
Водещ: … и най-лошото, че от това страдат обикновените данъкоплатци. Tези хора, които сега са взели кредити и очакват тези пари, които са ни спрели, какво да правят. Какво да правят тези хора? Аз…
Емил Кошлуков: Нищо не могат да направят. Много от тези хора ще фалират.
Водещ: Не страда този, който е причини проблема. Страдат обикновените хора, които разчитат, че вече сме европейци, и са започнали да правят нещо, вземайки кредит.
Емил Кошлуков: Това е така.
Водещ: Жалко.
Емил Кошлуков: Жалко е.
Водещ: Много е жалко. Добре, сега важната тема, важна, наистина смятам, че е важна, защото винаги, когато гласувам, се ядосвам на начина, по който гласувам, аз, признавам си, по най-различни причини, включително из а това, че пликът ми е прозрачен. От по-важните към най-простите неща. Сега, вие сте представители, може би и представители на формации, като личности, на две различни гледни точки за изборите. Вие, господин Кошлуков, настоявате за мажоритарни избори. Само преди това да уточним какви мажоритарни избори? Сега, елемент на мажоритарност, в които 30 ще са много важни, 180 ще са пропорционални, едните ще им казват – вие сте там партийците от онази листа, пък ние 30 сме сенаторите. Или мажоритарни – всички кандидати. Кажете как.
Емил Кошлуков: Това е техническият разговор.
Водещ: Не.
Емил Кошлуков: В света и двете системи – мажоритарна и пропорционална, имат няколко разновидности, които са добре познати. Аз се опасявам, че това, което се опитват да правят защитниците на статуквото, е да подменят политическия въпрос нужна ли е промяна в системата с техническия – как да изглежда бюлетината, колко да са пропорционалните и мажоритарните. Ние сме внесли един проект /…/ от шест години.
Водещ: Какъв? Добре, а как си ги представяте изборите – смесени …
Емил Кошлуков: Представям си ги много просто – избират се половината депутати мажоритарно…
Водещ: Половината? Не 30, а…
Емил Кошлуков: 30 е нищо.
Водещ: И аз мисля, че то е даже…
Емил Кошлуков: Поне половината трябва да бъдат.
Водещ: … безсмислено е вече.
Емил Кошлуков: Защото това беше оптималната система, която можехме да предложим заедно тогава с колеги от…
Водещ: Това половината ми харесва повече, малко по-добрия вариант.
Емил Кошлуков: В Избирателният кодекс, който сме писали тогава включително и с колеги тогава от СДС, включително са го внесли депутати и от НДСВ, и от БСП дори има подписани, се опитахме да намерим най-малкото общо кратно за парламента. Той влезе на първо четене със 160 гласа и никога не видя второ. Проблемът е простичък -в деня на изборите, както казахте вие, нямате избор.
Водещ: Няма.
Емил Кошлуков: Може да си вземете партия, но депутат не. А избирате народни представители, не партии. Законът е за избор на народни представители. Ако пише в Конституцията избираме партии, добре.
Водещ: Партии да ни представляват в парламента.
Емил Кошлуков: Не избираме хора. Затова ги наричаме “народни представители”. Няма такъв. Може да пуснете бюлетината, може да я смачкате от яд, купеният циганин ще пусне и пак онзи ще стане депутат. Партийните централи назначават парламента, той не се избира. И това е абсолютен безспорен факт. Това атакува “Новото време”. В тази битка ще чуете технически доводи – ама преференциална листа, ама какъв модел. Този разговор е на втори етап. Какъв трябва да бъде моделът, колко да бъде смесен, как да се изчисляват и по коя схема е друг разговор. Искаме ли от София босовете да редят листи или искаме в деня на изборите да си определим нашия човек, на който му вярваме и ще ни представлява? Това е темата за мен.
Водещ: На мен като избирател и гражданин наистина ми хареса идеята за мажоритарни избори. А защо вие не искате мажоритарни избори, кажете?
Светослав Малинов: Мисля, че всички искаме промяна. С това съм съгласен и аз. Всички искаме да гласуваме за личности.
Водещ: Да, и вие, предполагам, искате да гласувате…
Светослав Малинов: Преференциалните листи дават прекрасна възможност за това. Аз съм напълно съгласен, че българският преход стартира с, като изключим изборите за Велико народно събрание, които бяха особени, изключителни и не могат се ползват като отправна точка в много отношения, започна с пропорционална избирателна система с партийни листи. Тези партийни листи доказаха не само своята непопулярност, те доказаха своята неефективност. Редно е наистина да се засили този персонален елемент. Преференциалните листи, листите, които се подреждат директно от избирателите без никакъв праг, дават възможността вие да гласувате за личност.
Водещ: Без праг.
Светослав Малинов: Без праг.
Водещ: Това е предложението на ДСБ.
Светослав Малинов: Без праг или праг, който е символичен, в рамките на избирателния регион един, два или три процента. Ние сме готови да приемем и тезата за без праг, което означава, че избирателите подреждат листите. Не ги подреждат никакви босове – нито местни, нито от столицата.
Водещ: Но листите пак и /…/.
Светослав Малинов: Самите депутати, нека да бъдем откровени.
Водещ: Нека да бъдем откровени, да. Затова съм ви поканила, защото знам, че сте от откровените политици
Светослав Малинов: Самите листи се появяват през партиите, защото няма как да се появят по друг начин. Другият вариант е те да се появят през така известната фигура на независимия депутат. Аз мисля, че всички бихме искали да гласуваме за личности, и дефицитите на българската избирателна система в това отношение са ясни и не подлежат повече на коментар. Който смята, че тя работи добре, нека да излезе и да го каже. Аз съм от тези, които смятат, че тя има тежки дефицити и те се видяха сега, особено на последните избори.
Водещ: А защо обаче сте против мажоритарните избори?
Светослав Малинов: Защото това, за което говорим…
Водещ: Това е най-хубавото.
Светослав Малинов: Това, за което говорим…
Водещ: Борба между двама души.
Емил Кошлуков: Или десет.
Водещ: А президентът между другото… или десет. Само…
Светослав Малинов: Ако излезе…
Водещ: Нека да вкарам още един аргумент, защото ми се стори много интересен аргумента на президента…
Светослав Малинов: Да, да, на въпроса трябва да бъде отговорено.
Водещ: Той каза, че този вид преференциални листи наистина ще изострят вътрешнопартийната борба. И вие примерно, ако вие сте на десето място и искате все пак да влезете в парламента от вашата листа, вие ще искате да се харесате повече от първия във вашата листа, но ще оставите опонентите си от “Новото време” или от БСП, или от СДС по друг начин. Между другото, има логика голяма в тази забележка на президента.
Светослав Малинов: Няма система, която да не може да бъде критикувана от една или друга гледна точка. В този смисъл обаче…
Водещ: Но това е смислено много, според мен.
Светослав Малинов: … преференциалната листа може да бъде критикувана изключително слабо по тази линия, защото аз пък мога да кажа, че избирателите на моята партия няма да се впечатлят, ако аз атакувам своите опоненти. Те ще се впечатлят от това какво предлагам и начина, по който по някакъв начин атакувам тъкмо политическите опоненти. Тоест този тип детайлни разговори мисля, че само отклонява вниманието от главното, а то е, в момента искам да го кажа, защото ние тръгваме да говорим за големите въпроси, защото те са важни, но има няколко неща, които трябва да бъдат направени сега и веднага – той е купуването на гласове. Как може да се разсъждава за това каква е системата без да се направи всичко възможно, за да се спре купуването на гласове сега? Има правила, които трябва да се спазват, независимо каква е системата – мажоритарна или пропорционална. И сега…
Водещ: Господин Кошлуков…
Светослав Малинов: Само една тема, защото аз съм сигурен, че той ще продължи темата за това, че мажоритарният избор намалява купуването на гласове. Искам само да отбележа, че в момента ние сме в ситуация, в която въвеждането на истински мажоритарни избори означава радикална административна реформа на районирането, която няма да стане. Следователно максимумът, на който можем да разчитаме и за който можем да разговаряме, е смесена система.
Водещ: Смесена система.
Светослав Малинов: Смесената система със своите негативи и недостатъци трябва да бъде обсъждана. Няма смисъл да се обсъжда нещо, което няма да стане, защото това ще блокира и това, което може да стане веднага.
Емил Кошлуков: Искам да кажа няколко думи по тези въпроси, защото започнахме разговора. Първо, за обща култура казвам – преферестът, на български му викат предпочитание, бива различен. Може да бъде негативен – задраскваш с химикала, има такива листи по света. Давам ти, казва – този не става, драска. Който остави, той върви. Има позитивна – предпочиташ, пренареждаш ги. Има свободна – дописваш. В Америка има такава. Казваш – Иван Иванов, пиша го.
Водещ: Има в Италия, в която можеш да подредиш от една партия и от друга партия човек за своята листа за евродепутати.
Емил Кошлуков: Така. Ако тръгнем в този разговор…
Водещ: Да, можете вие двамата да ми харесвате, нищо че сте от различни партии, да ви подредя.
Емил Кошлуков: … техническия, това е друга тема. Има хиляди варианти, ако искаш да промениш нещо. Но статуквото не се променя, защото промяна на статуквото само е направо оксиморон, то е липса на промяна, това на български е статукво. Преференциалната листа, да подредиш, да избереш в рамките на някакъв списък, който дава партията, е стъпка напред, безспорно. Но тя прилича малко на сгледан ерген, дето го водят да види момата, той вика – грозна е, те викат – вземи тъщата като не ти харесва момата. Така прилича. Ти не го щеш този, те викат – вземи другия, не е чак толкова зле. В мажоритарните избори в едномандатен район излизат пак от партия хора, борят се най-добрият да спечели. Той пак може да е в партийна листа, пак партия го издига. В Америка да не ги издига някой друг или в Англия? Но това е друг разговор. Пак казвам, за конкретното изражение въпросът е искаме ли да позволим на хората да избират в дена на изборите, или ще ги лишим от това. Защо, ще кажеш, това …
Водещ: Как вървят преговорите? Вие сте говорили с професор Константинов и с колегите, бяхте на дискусията при президента. Според вас как ще завърши?
Емил Кошлуков: Бяхме. Не, в парламента /…/ няма да мине.
Водещ: Не в парламента, при президента казвам.
Емил Кошлуков: Президентът има един шанс, те затова се изплашиха партиите и дойдоха на тази среща, да ги заплаши с референдум, да каже – ако не искате да го промените, ще попитам хората и тогава ще се окаже, че 90 процента от българите искат, това са изследванията.
Водещ: Оказа се, че ни е свършило времето. Само една думичка на финала – жалко.
Емил Кошлуков: Една дума за купуването ви казвам – в момента купуват гласове по икономическа причина, защото това, което продаваш, струва 5 стотинки – това е стойността на хартията, а взимаш 50 лева. Ти не продаваш избор, нямаш такъв, даваш го без пари. Затова има купуване.
Водещ: Ще се промени ли системата?
Светослав Малинов: Не е случаен фактът…
Водещ: Накратко, изречение само.
Светослав Малинов: … че от пропорционална към мажоритарна система не е преминала нито една европейска държава. Италианските, белгийските или френските политици не са страхливи, не са корумпирани…
Водещ: Очевидно е, че този разговор трябва да продължи, защото аз имам аргументи срещу това, което казвате вие, господин Малинов.
Светослав Малинов: Те просто знаят…
Емил Кошлуков: Не е варно това.
Светослав Малинов: Те просто знаят за рисковете и дефектите на мажоритарната система като /…/.
Водещ: Всяка система има рискове и наистина това е разговор с продължение.
Светослав Малинов: Но в мажоритарната система те са много по-големи, но не можахме да ги обсъдим.
Водещ: Ще ги обсъдим, обаче, обещавам ви, в друго предаване, ще имаме други поводи.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...
Атанас Атанасов: ПП-ДБ сме единствената политическа сила, която...
Няма да се борим за оцеляване на тези избори, ние ще се борим за...