Светослав Малинов: Позицията на ДСБ за Турция вече влияе на решенията на ЕНП

Водещ Асен Григоров: Добро утро. “Лице в лице” тази сутрин Светослав Малинов, Четин Казак – “Движение за права и свободи” и “Демократи за силна България” в този цикъл дебати, който най-условно сме озаглавили какво може един български евродепутат, което общо взето означава какво може и всеки друг евродепутат, тъй като правата на българските няма да са по-различни от тези на другите депутати. Откъде да почнем сега? Да почнем, ако искате, от френските избори понеже там се случи нещо, което абсолютно всички агенции, вестници, вчерашни, днешни отбелязват, а именно 85-процентната активност. Това дали е европейско завръщане към политиката, г-н Казак?

Четин Казак: Би могло да се каже, че наистина това представлява своеобразна сензация, тъй като общо взето от дълги години се наблюдаваше трайна тенденция във всички европейски държави и най-вече в старите европейски демокрации за спад на избирателната активност.

Водещ: Само да кажа, няма да коментираме, в смисъл няма да правим външнополитически анализ. Искам в контекста на нашата кампания да сложа всичко, затова ви задавам този въпрос.

Ч. Казак: Общо взето… Именно. Основното обяснение за това, за тази активност е чувството или преценката на френските избиратели, че при тях е налице подмяна на политическото поколение, т.е. старото поколение френски политици си отива и отстъпва място на нови, по-млади, със съвсем друго мислене, със съвсем други идеи политици, които успяха да привлекат тяхното внимание и да ги доведат до урните.

Водещ: Г-н Малинов, как ви се виждат на вас тези неща?

Светослав Малинов: Залозите за държавен глава на Франция са изключително високи. Френските граждани го осъзнават, но има и още нещо.

Водещ: Има залози между другото и в големите заложни къщи, интернет и т.н.

Св. Малинов: Да, разбира се, изборите не са завършили, но за мен част от причините, а може би най-важната причина за тази голяма избирателна активност е, че г-н Саркози, представителят на десницата, наложи една много остра риторика по време на самата кампания. Той вдигна няколко въпроса, част от които, разбира се, свързани с емиграцията, които вълнуват дълбоко френското общество. Той постави този дневен ред, много ярко се изразяваше и увлече, бих казал, и своите политически опоненти в един много по-зрелищен, много по-активен предизборен процес. Това увлече и френските граждани.

Ч. Казак: Нека не забравяме обаче, че за първи път в тези президентски избори се появи и трето лице, което за малко да наруши статуквото десница-левица. Това беше либералният кандидат Франсоа Байру, който наистина получи забележителни резултати и също допринесе за високия…

Св. Малинов: Тоест изводът…

Водещ: Радвам се, че сте следили, изводът обаче…

Св. Малинов: Изводът е, че когато има сблъсък между ляво и дясно, когато има желание за предизборен дебат и не се бяга от проблемите, то тогава гражданите дават ухо, заслушват се и започват да участват много по-активно, отколкото някой е подозирал.

Водещ: Така. Кой е по-добре да спечели за нас като член на Европейския съюз, г-н Казак?

Ч. Казак: Не бих се ангажирал в момента да коментирам кандидатите, още повече, че все пак Франция е една държава, която е много важна не само за България, но за самото бъдеще на Европейския съюз.

Водещ: Е, и затова исках да се ангажирате с коментар, защото е важна. Ако не беше…

Ч. Казак: Мисля, че и двамата кандидати имат своите качества и биха могли да спомогнат за това процесът на европейска интеграция да бъде възобновен и продължен успешно, да излезе от ситуацията на стагнация, в която се намира в момента, и да предложат път. Саркози, като че ли има по-ясна визия в момента. Той предлага конкретно решение на казуса с европейската конституция, той предлага един съкратен вариант на конституцията да бъде подложен на приемане от двете камари на френския парламент, събрани в конгреса.

Водещ: Така. Той има обаче и ясна визия за това Турция дали трябва да стане член на Европейския съюз.

Ч. Казак: Въпросът беше за България, не беше за Турция и затова си позволих да…

Водещ: Да, ама нали България ставаме вече част от този дебат. Вие като станете евродепутат, ако станете, ще отидете в групата на Либералния интернационал. Там…

Ч. Казак: Алианс.

Водещ: Да, Либералния алианс, извинявайте, и там ще трябва да говорите, дебатирате, предлагате неща, които засягат общи европейски политики. Една от тях е членството на Турция в Европейския съюз и проговорите.

Ч. Казак: Да, мисля, че позицията ни по този въпрос е ясна на повечето политически сили. България има интерес от това един ден всички нейни съседи и целият регион да бъде част от общото европейско семейство, от Европейския съюз, за да се гарантира по този начин, от една страна, сигурността, сътрудничеството, търговията безпрепятствена между държавите членки. От друга страна, България да излезе от ситуацията на външна граница на Европейския съюз, която не е завидна роля. Разбира се, дебело подчертавам, това трябва да стане тогава, когато всички тези държави изпълнят ясните и обективни критерии за членство на Европейския съюз.

Водещ: Могат ли, и двамата ви питам, българските евродепутати, нали, за да се върнем на по-общата тема на разговора, да повлияят върху процеса на разширяване, да кажем включително и Турция?

Св. Малинов: Разбира се, че могат да повлияят, зависи какви са техните възможности, техните убеждения, силата на техните убеждения и към коя парламентарна група в Европейския парламент принадлежат.

Водещ: Тази сила е на техните парламентарни групи, това е така.

Св. Малинов: В този смисъл депутатите от “Демократи за силна България” автоматично стават част от най-голямата парламентарна група. Ние и в момента сме част от тази най-голяма парламентарна група на Европейската народна партия и смея да твърдя, че нашата позиция за Турция практически директно повлия върху формирането на позицията на християндемократите и в този смисъл ние вече влияем. И така трябва да бъде. Когато става дума за регионални проблеми, за регионална политика, гласът на България трябва да се чува много ясно, по-ясно, отколкото, разбира се, гласът на една централноевропейска държава. Аз мисля, че от ДСБ даваме пример това как може да се прави, защото имаме, както казах, дълбочина на това убеждение, то е развивано през годините, а и в подходящия момент нашият евродепутат Константин Димитров го представи и то стана позиция. В този смисъл аз нямам никакво съмнение, че ако г-н Саркози спечели, то ще има още един държавен глава, който ще бъде близък до тези наши идеи и до идеите на опозицията в България, говоря за десницата, и до тези скептици за членството на Турция в Европейския съюз. Така че аз ще си позволя да кажа, че може би за България е по-добре тъкмо този човек да спечели – и заради десните си убеждения, и заради много ясната си визия все пак за малко по-интегрирана Европа, за разлика от някои други политици в европейски контекст в момента.

Водещ: Наясно ли сте, г-н Казак, какви са позициите по основни външнополитически и европейски въпроси на парламентарната група, в която ще отидат депутатите от “Движението за права и свободи”?

Ч. Казах: Разбира се, разбира се.

Водещ: И сега доколко, нали, то е интересно доколко това, което вие мислите тук като политици от българската политическа сцена, съвпада, да кажем, с позицията на парламентарната ви група?

Ч. Казак: Бидейки бивш наблюдател в Европейския парламент и настоящ временно изпълняващ длъжността депутат в Европейския парламент, аз съм много добре запознат с позицията на моята партия…

Водещ: И затова ви питам.

Ч. Казак: … Алианса на либералите и демократите за Европа. Това е така наречения център и либералния център в Европейския парламент. Либералите в Европейския парламент имат категоричното становище, че процесът на европейска интеграция трябва да продължи и да се задълбочава, да се намери трайно и положително решение на казуса с европейската конституция, като този процес бъде приключен успешно. Също така либералите отстояват идеята, че Европейският съюз трябва да стане по-достъпен за гражданите, да се намали бюрокрацията, да се намали административната… административните пречки и процедури да бъдат съкратени, за да може институциите да функционират по-прозрачно, по-бързо и гражданите да усещат благотворния ефект на тяхната работа. Също така либералите считат, че Европейският съюз трябва да продължи да се разширява, т.е. трябва да приключи процесът на обединяване на Европа, която беше разделена след Втората световна война, и всички държави, които имат призванието да станат един ден членове на Европейския съюз, трябва да го постигнат на базата на ясни и обективни критерии.

Водещ: Какви… чисто, така, партийно какви цели си поставят вашите бъдещи депутати, нали, затова говоря в леко отчуждено време, тъй като ще се мине през избори, какви са целите, които ДПС поставя на вашите депутати като работа в Европейския парламент?

Ч. Казак: Нашият, нашето верую е, че всички европейски депутати, включително тези на “Движението за права и свободи”, трябва да отстояват преди всичко българския национален интерес в рамките на Европейския парламент, тъй като Европейският парламент е една от основните институции на Европейския съюз, която участва пряко във взимането на над 70 процента от решенията в рамките на Европейския съюз, участва пряко с решаващ глас при приемането на европейското законодателство.

И от тази гледна точка не е все едно какви представители България ще изпрати. България трябва да изпрати хора, които няма да се изолират, няма да, няма да останат, така, без съюзници в рамките на този, на това голямо семейство, каквото е Европейският парламент, с над 700 членове, а трябва да търсят съюзници за отстояването на общия интерес и за постигането на общите цели. И по този начин България да бъде, да бъде част от това, от приемането на най-важните решения на Европейския съюз.

Водещ: Национален отбор ли пращаме в Брюксел, или ставаме част от европейския политически дебат, който не е национален, ами е, в края на краищата…

Св. Малинов: Така е.

Водещ: …партиен?

Св. Малинов: Ние ставаме част от европейския политически дебат. Аз имам различна представа за националния интерес от представителя на ДПС. За мен например е от изключителен национален интерес ДПС да е в опозиция. Едва ли ще се съгласите, но аз съм убеден, че това е така. За мен е от изключителен интерес ние да участваме в една Европа, която е по-интегрирана и първо трябва да се задълбочи интеграцията, преди да се разширява, особено към Турция. Това е нещо, с което също се различаваме.Има маса неща, по които се различаваме. В този смисъл хората, които отидат в Европейския парламент, ще защитават националния интерес, но така, както го разбират техните избиратели. Има теми, по които ще бъдем заедно. Ще бъдем заедно за медиците в Либия, ще бъдем заедно, надявам се, за някои данъчни облекчения, но по много въпроси на външната политика ще бъдем на различни позиции. България трябва да…

Водещ: Понеже сте на различни позиции…

Св. Малинов: Разбира се.

Водещ: …тук или понеже тамошните ви партии ще бъдат на различни позиции?

Св. Малинов: Не, понеже ние сме различни.

Водещ: Понеже…

Св. Малинов: ДСБ е различна от БСП например или от ДПС и от НДСВ, които управляват. Ние сме в опозиция.

Водещ: Да, де, ама сигурно ще има теми, по които либералите и Европейската народна партия ще гласуват по един и същи начин.

Св. Малинов: Да, ще има такива теми. Но ние ще си запазваме правото…

Водещ: А пък социалистите ще гласуват по друг начин.

Св. Малинов: Ние ще си запазваме правото да гласуваме така, както ни подсказва собствената ни съвест, защото ние представляваме българските избиратели, но тези, които наистинат имат онези убеждения, които имаме и ние. В този смисъл, ако случайно някой ден в Европейската народна партия се реши, че Русия не е заплаха за България и е добре тук да има всякакви енергопроекти, свързани с Русия, депутатите от ДСБ ще гласуват против. Не против и Русия, а и срещу собствената си европейска политическа партия и партньор. Ние имаме много ясни убеждения. Въпросът е те да бъдат…

Водещ: Е, това е важният нюанс.

Св. Малинов: …предварително…

Водещ: Това е важният нюанс.

Св. Малинов: …предварително известни, за да няма никакви заблуди. Ако трябва да се конфронтираме с наши европейски партньори заради национални интереси, ще го направим без никакво колебание. Както се конфронтираме с управляващите в момента.

Водещ: Как ще мотивирате или тоест как вече мотивирате, предполагам, гласоподавателите на движението да отидат до урните и да пуснат бюлетина на 20 май?

Ч. Казак: Мотивираме ги, на първо място, с ясния облик на партията, с ясните идеи и послания, които отправяме към тях, с факта, че ДПС никога не е лъгало своите избиратели, никога не е давало напразни обещания, нереализируеми.

Водещ: Това е имиджът на партията.

Ч. Казак:Това е имиджът на партията.

Водещ: Но как ще ги, как ще ги накарате фактически да излязат от къщи и да отидат да гласуват за едни такива сложни избори, каквито са…

Ч. Казак: Ами, вижте, тази кампания…

Водещ: …изборите за Европейски парламент?

Ч. Казак: Тази кампания представлява едновременно и една своеобразна разяснителна кампания за това що е то Европейски парламент и каква е неговата важност. Ето защо първото нещо, което ние правим, е да разясним важността, значението на…

Водещ: И какво им казвате?

Ч. Казак: …Европейския парламент.

Водещ: Какво е Европейски парламент?

Ч. Казак: Казваме им, че оттук нататък поне половината от генералните, кардиналните въпроси, свързани с бъдещото развитие на страната, ще се решават не в националния парламент, а в Европейския парламент. И затова е много важно вие чрез гласа си да изпратите там хора, които ще участват компетентно, ангажирано в приемането на тези решения и ще отстояват българския национален интерес.

Водещ: Вие как си мотивирате избирателите?

Св. Малинов: Казваме им, че това са нашите избори, че ние сме онези, които започнаха, вдигнаха европейската кауза и я отстояваха и в най-трудните години на България, че ние сме последователно защитавали националния интерес на България тъкмо като част от Европа. За силна България в Европа е нашето, нашето мото. И в някакъв смисъл ние се създадохме, сякаш прицелени към, към тези избори.

Силна България е нещо, което мисля, че всеки български гражданин иска и може да разбере. Ние сме в някакъв смисъл европейска и същевременно демократична партия, която изповядва патриотичните ценности в момента в България. Те съвпадат според мен с европейската ориентация. За мен патриотичен и проевропейски трябва да бъде съвременният десен политик.

Водещ: Вчера стана спор тук, да ви питам накрая конкретно, между г-н Близнашки, който, нали, очевидно е от левицата, и г-жа Антония Първанова, която е от парламентарната група на либералите. Как ще гласуват либералите за, на заседанието за роуминга на 9 май?

Ч. Казак: Аз мисля, че преобладаващо либералите ще гласуват в подкрепа на проекта за намаляване…

Водещ: Ама партийното решение било друго.

Ч. Казак: Партийното решение е едно, а мисля, че всеки един от…

Водещ: Давам сега примера, за да разберат зрителите…

Ч. Казак: Да.

Водещ: …каква е разликата. И един такъв въпрос много бърз ще задам на г-н Малинов след това.

Ч. Казак: Вижте, от либерализиране, т.е. от намаляването на цените на роуминга има, ще имат полза огромен брой граждани на Европейския съюз. И не на последно място, хората на бизнеса, хората, деловите хора.

Водещ: Така е. Въпросът е как…

Ч. Казак: Които пътуват.

Водещ: …ще гласувате. Как ще гласувате?

Ч. Казак: Аз съм убеден, че в по-голямата си част те ще подкрепят тази, този проект.

Водещ: Добре. И вас да ви питам…

Св. Малинов: За роуминга?

Водещ: Не за роуминга, за Ханс-Герт Пьотеринг…

Св. Малинов: Защото… Да, да.

Водещ:…който каза да дадем втори шанс на хората от Държавна сигурност. Как гледате на това?

Св. Малинов: Аз не мога да дам втори шанс на хората от Държавна сигурност, нито избирателите на ДСБ. Конфронтацията ни по този въпрос също има своята история. Ние сме категорично против подобен тип, подобен тип…

Водещ: Но г-н Пьотеринг до…

Св. Малинов: …послания.

Водещ: …преди да стане председател на парламента…

Св. Малинов: Да, разбира се.

Водещ: …беше председател на парламентарната…

Св. Малинов: Смятаме, че…

Водещ: …група на Европейската народна партия.

Св. Малинов: Смятаме, че неговата позиция е грешна. Смятам, че беше дълбоко погрешен неговият призив да се гласува за агент на Държавна сигурност за държавен глава. Имам предвид президента Първанов.

Водещ: Така. Значи…

Св. Малинов: Ние никога няма да оставяме подобни неща без коментар.

Водещ: Ето две позиции, вие ще гласувате тогава против партийното решение на либералите, така излиза, за роуминга, а вие не сте съгласен с нещо, което пак е от човек, достатъчно влиятелен в Европейската народна партия, се издига като…

Ч. Казак: Вижте, това са доказателства за това, че в Европейския парламент, първо, няма…

Водещ: Затова ги, затова ги…

Ч. Казак: …деление…

Водещ: …даваме, за да разберем…

Ч. Казак: …управляващи – опозиция.

Водещ: …наистина…

Ч. Казак: Второ, там фракциите са съставени от национални делегации от най-различни държави и всяка една намира и своята ниша, и отстоява своя специфичен интерес в рамките на общото политическо семейство.

Св. Малинов: Това, което е важно да се разбере, е, че ние отиваме, представляваме, десница, левица и център, своите избиратели. А това, което трябва да знаят пък българските избиратели, е, че в момента десницата има мнозинство в Европа. Така че можем да сме опозиция тук, а да бъдем управлението…

Водещ: Управляващи там.

Св. Малинов: …на Европа.

Водещ: Добре. Така завършихме. Четин Казак и Светослав Малинов в студиото на “Денят започва”, ама иначе в рубриката “Лице в лице”.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...
Людмила Илиева: ПП-ДБ подходихме отговорно и предложихме добър...
Колкото и пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин,...
Людмила Илиева: Колкото и пъти да правим едно...
Депутатът от ПП-ДБ призова политиците за отговорно отношение и ако е необходимо, всеки да...
Планът на ПП-ДБ: Първо антикорупционни закони и решения,...
На среща с президента Румен Радев лидерите на коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България...
Атанас Атанасов: Техническото правителство с втория мандат все...
Все още в 50-ото Народно събрание може да се намери мнозинство, което да излъчи...