Светослав Малинов: Не трябва да се допуска десни избиратели да гласуват за партии, които след това се коалират с БСП

Водещ Асен Григоров: Сега добро утро на Мария Капон…

Мария Капон: Добро утро.

Водещ: …Светослав Малинов и Иван Сотиров за прегрупиранията, ще ги нарека аз, вдясно, понеже иначе има заглавия – нови лица и нова десница. Събитията от вчера са, че под ръководството на Димитър Абаджиев, се оказа накрая, се учреди едно гражданско сдружение Европейски демократичен път, нали така? Да не сбъркам името, че много сдружения вече. Отделно пък Бойко Борисов подписа споразумение с г-жа Анастасия Мозер за сътрудничество. Да започнем първо… как да тълкуваме фактите, да се обърна към вас, г-н Малинов, в качеството ви на политолог.

Светослав Малинов: Очевидно г-н Бойко Борисов се готви за избори и търси своите съюзници. Това е първото. А другото, другото сдружение все още няма много ясна съдба. Очевидно е, че когато дойдат избори, като трябва да се кандидатират определени хора за изборни длъжности, тогава се вижда какви са били реално намеренията на всички, а иначе едно сдружение…

Водещ: Какво имате предвид – европейските избори, които…

Св. Малинов: Има избори за Европейски парламент. После ще има и местни избори…

Водещ: …още не е ясно точно кога, ама ще станат все пак скоро. Така.

Св. Малинов: …и най-накрая ще има избори за български парламент. Така че поведението на определени политици, независимо какви форми и сдружения приемат, ще покаже точно какви са били намеренията. А иначе, ако приемем като чисти намеренията, още едно сдружение за дискусия какво трябва да се прави в дясното е добре дошло, а самите избиратели вече ще покажат дали то има бъдеще като нещо повече.

Водещ: Кажете, г-жо Капон, за профила, в който г-н Малинов има известни съмнения на дясното сдружение.

М. Капон: Това е едно гражданско сдружение на съмишленици. Хора, които искаме да променим България и да живеем в модерна България, и ще се опитаме в следващите месеци да изработим една платформа, една нова обединена платформа след 1 януари 2007 г.

Водещ: Сега, политическите съмишленици не образуват ли партии по-скоро, отколкото сдружения?

М. Капон: Те не са политически съмишленици. Това, че в управителния съвет има няколко човека, които са политици в момента в същото време, ние всички сме граждани и трябва да ви призная, че когато избирам да бъда политик и гражданин, винаги първо имам гражданската си позиция и това съм го доказала в последните години.

Водещ: Но пък, от друга страна, всички сте политици в управителния съвет с изключение на Ива Тодорова…

М. Капон: На Ива.

Водещ: …мисля, че се казва.

М. Капон: Да. Така е, но това… няма нищо лошо в това, тъй като трябва да има инструмент, с който ние да…

Водещ: Не, то не става дума за лошо. Въпросът е, нали, защо правите партия, а не правите гражданско сдружение. Това е единият въпрос.

М. Капон: Тоест ние не правим партия, ние правим гражданско сдружение и това мисля, че е ясно, и то има много ясна цел да направи обединена нова платформа и добре дошли са, разбира се, всички съмишленици вдясно. Аз много ще се радвам и г-н Сотиров, и г-н Малинов да участват в създаването на тази нова обединена дясна платформа.

Водещ: Как получихте покани, тук се оказва. Има ли такъв вариант? Г-жа Елеонора Николова канила ли ви е, г-н Сотиров?

Ив. Сотиров: Не, сега получавам покана, но никога не е късно човек да бъде поканен.

Водещ: Така, кажете как гледате от страна на СДС, понеже г-жа Николова е един от, така, една от силните фигури в Националния изпълнителен съвет?

Ив. Сотиров: Г-н Григоров, всички ние, особено политиците вдясно, се борихме точно за това България да е демократична, плуралистична държава, да има много партии, да има много движения. Това е част от гражданското общество и това като цяло е един положителен момент.

Водещ: Планът се преизпълнява обаче.

Ив. Сотиров: Въпросът е…

Водещ: Има много партии и много движения.

Ив. Сотиров: Въпросът е накрая вече, когато се реализират такива сдружения или политически партии, как те влизат в политическия живот, с какви намерения. Все пак това са колеги, хора, с които ние сме работили дълги години заедно. Това са утвърдени политически фигури. Част от тях са били или са в действащи ръководства на партии. Още повече, че за СДС създаването на такъв тип сдружения не е нов. В СДС има две такива сдружения, в които участват освен членове на ръководствата, националния съвет на партията, участват и много лица, които не членуват в СДС, дори някои, които членуват в други партии, така че това е третото или четвъртото по ред сдружение, което възниква в СДС. Засега с тези сдружения, които са възникнали под формата на клубове, ние сме работили добре. Аз дори участвам в един такъв клуб с бивши колеги от 36-то, 37-мо Народно събрание или хора, които са били свързани със СДС. Важни са, когато…

Водещ: В смисъл за вас драма няма в цялата работа?

Ив. Сотиров: Няма драма. Въпросът е всичко това, което възниква, да работи в общата посока действително, която всички сме тръгнали да работим за една модернизирана България, за едно консолидиране на дясното политическо пространство и целта, основната, трябва да бъде подчинена на това да концентрираме нашите енергии, послания към промяна на това…

Водещ: Тоест по-скоро вие подкрепяте създаването на този клуб и даже, както ви чувам, може и да приемете поканата на г-жа Капон.

Ив. Сотиров: Ние във всички случаи вдясно трябва да комуникираме, но въпросът е да не бъдат експонирани, възникването на всяка нова формация да не създава допълнителен шум, напрежение в дясното политическо пространство, защото, ако резултатите в дясното пространство и на последните избори, сега ни предстоят два важни избора, са такива, то е поради доста силно фрагментираното дясно пространство, което се занимава предимно със себе си и не може да излезе от заниманието със себе си, експонирането на вътрешните проблеми и не можем да влезем в основния дебат за проблемите на избирателите и за техните решения.

М. Капон: Само да кажа, един момент.

Водещ: Е, не може… Да, да, казвайте.

М. Капон: Много важно е това, че ние, за разлика от другите клубове на СДС, които са в рамките на СДС, ние сме много транспартиен и с много хора, които не участват в други партии. Трябва да кажа, че има членове на ДСБ, на СДС, на Демократическата партия, на ССД, т.е. хора, които са реализирали се, от една страна, в живота, които имат много интересни професии, които могат да спомогнат за изграждането на една такава платформа. Разбира се, оттук нататък ни чака много работа и аз си мисля, че само добронамереността и желанието ни наистина да променим България е единственият начин.

Водещ: Добре. Сега, това са, така, политически приказки, общо взето, което говорите, обаче тълкуванията са в две посоки – едното е, че ГЕРБ става… вашето сдружение е новото, става по някакъв начин мост на ГЕРБ за превземане на част от десницата и…

М. Капон: По същата логика и Институтът за европейска интеграция, който също иска да разговаряме…

Водещ: Погледнете днес заглавията на вестниците. Борисов стяга тройна коалиция, ето, това е едно от заглавията във вестниците. В другото, в “24 часа” тук, няма да го намеря сега, се казва…

М. Капон: Ама, вие нали не смятате, че…

Водещ: …Абаджиев прави коалиция на всички без Костов, нали, тук ще искам коментара на г-н Малинов.

М. Капон: Г-н Григоров, само искам да кажа няколко думи относно това, което казвате. Нали не смятате, че някой трябва да се срамува да контактува с когото и да било, който е в дясно-център пространството, точно така, както ние ще работим с… по структурите по места и начина, по който да водим тази дискусия с хората на СДС и с тези от БЗНС-Народен съюз на г-жа Мозер, както ще работим с всеки един, както и с ГЕРБ, така че…

Водещ: Не, то не става дума за срам. Въпросът е какви са намеренията на този клуб.

М. Капон: …нека веднъж завинаги да разберем, че ние трябва да се отворим, и това е начинът да се отворим, това е начинът да контактуваме помежду си и ако ние не разберем, че не е въпрос да нямаме различна…

Водещ: Г-н Праматарски, например, поощрява ли ви вас в това занимание?

М. Капон: Аз не смятам, че за каквато и да е гражданска позиция трябва да питам Демократическата партия. В момента, в който…

Водещ: Не, не, аз питах поощрява ли ви г-н Праматарски, не дали сте го питали.

М. Капон: Аз затова ви казвам ако утре се окаже, че моята гражданска позиция не трябва аз да я изпълнявам такава, каквато аз я чувствам, смятам, че нямам място в която и да е партия.

Водещ: Г-н Малинов, на вас как ви се вижда заглавието – Борисов стяга тройна коалиция?

Св. Малинов: Едно от нещата, които са най-неприятни, когато човек няма чисти намерения в политиката, е, че те рано или късно стават ясни. Така или иначе, както се казва, ще дойде момент на избор, ще дойде момент на определяне и тогава ще се види кой от тези хора, които правят определени движения в момента, какво всъщност са имали предвид. Аз предлагам на този етап да възприемем всички нови форми като нещо добронамерено, защото много бързо, в рамките на няколко месеца, ще се види дали наистина е така, или не. А иначе още един дискусионен клуб, още едно място, откъдето ще се раждат идеи за десницата, в това няма нищо лошо. Но първото, което трябва да се отбележи, за да можем наистина да имаме след следващите избори по-добра ситуация на десницата, е да убедим десните избиратели да не гласуват за политически формации, като правят коалиции с БСП. Това се случи с НДСВ на последните избори. Аз имам тежки опасения, че може да се случи и с новата партия на г-н Борисов, но точно затова се срещаме, за да обменяме идеи, включително и своите подозрения. ДСБ ще останем на своите позиции, ще се опитаме да бъдем още по-активни в диалога с избирателите, но надали ще бъдем мост към г-н Бойко Борисов.

М. Капон: Не приемам логиката. Ние, първото ни нещо, което трябва да направим, е да убедим с кого не трябва… други с кого не трябва. Напротив, първото нещо, което трябва да направим, е да убедим…

Водещ: Не, имате ли обаче… имате ли ясно отношение, да кажем, към… да кажем, вие как коментирате вчера…

М. Капон: Ама, какъв е проблемът, ако трябва да е тройна, четворна, петорна коалиция, ако тя има шанса да промени България? Ако тя има шанса да застане зад една платформа, с която може да бъде променена България, какъв е проблемът? Значи, ние видяхме, че миналото в момента не ни върши никаква работа. Да убеждаваме хората против, не е нито нашата логика, нито тази на модерните хора в България, защото…

Водещ: Не, въпросът ето как гледате например на факта, че г-н Борисов подписа споразумение с г-жа Мозер. Това е политически факт. Как го тълкувате?

М. Капон: Много добре гледам на този факт. Изключително добре гледам на този факт. Едно гражданско сдружение подписва с една политическа партия, за да работят заедно в определени насоки. Какъв е проблемът? Аз не мога да разбера защо търсим винаги проблем. Напротив, дайте да видим градивността. Напротив, има шанс за работа…

Водещ: Не знам. Аз думата проблем не съм споменавал.

Св. Малинов: Аз също не съм я споменавал.

М. Капон: …така че за мен това е едно много добро решение…

Св. Малинов: Това, което исках да кажа, да…

М. Капон: …да се тръгне нанякъде за съюзяване, да се види какви са общите цели, какво може да се направи оттук нататък. Не приемам факта винаги да говорим против нещо. Дайте да видим какво може да се направи, не, както в едно кафе като мото да има wireless internet и всеки да може с компютъра си да влезе, и в Софийския университет това да се случи. Това е логиката на нещата и всеки студент да го има.

Св. Малинов: Бих искал да отбележа, че няма лошо да се каже от време на време нещо като поука от миналото. За мен едно от най-тежките неща, които се случиха през последните години, е, че десни избиратели дадоха своите гласове за партия, която в момента е в тройната коалиция на БСП. Не бих искал това да се случва отново, а иначе…

Водещ: Имате опасения, че това ще се повтори, да кажем, с въпросната нова тройна коалиция, която…

Св. Малинов: Да, а може би не с всички нейни елементи, но аз бих искал да видя много категорични доказателства, че десни гласове няма да бъдат закарани в нова тройна или четворна коалиция, в която отново ще доминира БСП, а иначе, когато става дума за нови идеи за десницата и за нова платформа, аз мисля, че това е, бих казал, задължение на всички дясно мислещи хора в момента.

Ив. Сотиров: Аз също мисля, че българските избиратели няма да може в толкова дълъг период от време по един и същ начин да ги употребяват определени политически популисти, така че все пак не бива да подценяваме избирателите. Много неща се случиха през тези 16 години. Надявам се, че всички ние, включително и нашите привърженици, са направили своите изводи, но нека да приемем всяка поява на формация, на движение добронамерено, защото утре действително може да ни се наложи да партнираме, и е хубаво отсега човек да има едно отношение, което да направи невъзможно едно партньорство в бъдеще. Знаем колко висока цена се плати във времето за заклинания, за обиди по отношение на една или друга политическа фигура и след това обстоятелствата наложиха с тези хора да се партнира. Мисля, че в това отношение СДС е бил изключително последователен. Естествено добронамереността не може да бъде изолирана и аз… ако виждаме такива неща и в медиите и притеснения сред част от нашите структури и привърженици, това е поради факта, че всичките големи разцепления и драми в дясното тръгнаха точно от появата на нови десни проекти. Знаете, че всички партии, които се появиха…

Водещ:Тоест вие го виждате като потенциална опасност от нови разцепления?

Ив. Сотиров:Не, хората имат една… опасения заявяват и ако и това, което се пише в медиите, така, и определен драматизъм се влага, това е и благодарение на опита, който имаме. Всички големи разцепления и драми тръгнаха точно с добрата идея за нови десни проекти.

М. Капон: Да кажа няколко думи веднага…

Водещ: Искам обаче…

Ив. Сотиров: Надявам се оттук нататък да не бъдат такъв тип десните проекти.

М. Капон: Тъй като говорим за платформа, за създаване на една нова платформа, аз си задавам въпроса и, тук са колегите ми от ДСБ и СДС, че в нито една от платформите ни примерно на партиите, не пише какво мислим за еврозоната, какво ще се случи с директива на услугите, т.е. ние сме изправени след 1 януари 2007 г. пред различни предизвикателства. И това е целта на сдружението, то е гражданско сдружение и, нека да кажа, то е готово да партнира с всеки един, който има желанието да създадем такава платформа за истинската модернизация на тази страна.

Водещ: Кажете вие ще се кандидатирате ли лично за евродепутат?

М. Капон: Аз и в момента като наблюдател не съм по лична работа в Брюксел, така че оттук нататък това е въпрос само на решение, на структури.

Водещ: Така де, аз ви питам вие ще се кандидатирате ли или не?

М. Капон: Затова ви казвам. Аз съм избрана за българския национален парламент и обичам своята работа, г-н Григоров, в този парламент. Знаете, че дори толкова много държа на региона си Пловдив, че дори се прибирам всяка вечер, така че това не е въпрос.

Водещ: Добре де, трудно ли е сега да ми отговорите на въпроса – да, ще се кандидатирам или не, няма да се кандидатирам.

М. Капон: Разбира се, че ще правя избори до дупка както се казва, до начина на…

Водещ: Тоест ще се кандидатирате. Е, това искам да ви питам сега…

М. Капон: Не. Аз мога да правя…

Водещ: …от Демократическата партия ли ще се кандидатирате или от някъде другаде?

М. Капон: …кампания, г-н Григоров, като началник щаб. Мога да правя кампания като последен в листа, мога да правя всякакъв вид кампания, само и само десницата да има достатъчно места. Това не означава, че моята кандидатура означава кандидатура в рамките на листите. Затова правенето на кампания е нещо различно и аз, тъй като съм изборджия от много години, знам, че кампанията може да означава и платформа да създадеш, зад която застанат максимално.

Водещ: Аз не ви разбрах.

М. Капон: Това е истината. Ние трябва да имаме максималния потенциал и най-много места да вземем за Европейския парламент като десница. Оттам нататък – местни избори и парламентарни избори. Ние трябва да обърнем колелото на властта и това е единственият начин да променим България, защото знаем, че можем да живеем в по-добра България.

Водещ: Така свършваме наистина.

Св. Малинов: Изборите дават отговори на много въпроси, когато дойде моментът на избори.

Водещ: Много ви благодаря за участието. Иван Сотиров, Мария Капон, Светослав Малинов.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...