Светослав Малинов: Десницата ще победи в София като подкрепи кандидатурата на Светослав Гаврийски /II част/

Водещ:

Тази среща ще бъде на 1 септември, а националната

конференция вие насрочихте за…

Ст. Иванов:

Един месец по-късно, която няма нищо…

Водещ:

1 октомври.

Ст. Иванов:

… така, свързано с конкретния разговор.

Водещ:

Но има много свързано с тези центробежни процеси, които се

развиват вътре в СДС. Вашето мнение за тях?

Ст. Иванов:

Моето мнение е, че по отношение на ситуацията в СДС ние се

нуждаем от една промяна, позитивна промяна, промяна в мисленето

и в правенето на политика.

Водещ:

Какво значи това?

Ст. Иванов:

Това значи конкретни действия, които ще определим на своята

национална конференция. Но мога да ви убедя още от сега

достатъчно категорично, че абсолютно всички в СДС имат едно и

също мнение по отношение на това, че ние ще станем част от

успеха в София.

Водещ:

Вие свързвате националната конференция с изборите за София?

Ст. Иванов:

Разбира се, че ги свързвам, тъй като това е нещо, което ще

покаже готовността на СДС да спечели изборите в София.

Водещ:

Ще имате ли нов лидер, според вас?

Ст. Иванов:

Това за мен не е най-важното. Най-важното е да има промяна в

политиката и в правенето на политика.

Водещ:

Възможна ли е промяна в политиката със същия лидер?

Ст. Иванов:

Конференцията ще отговори на този въпрос.

Водещ:

Вие не искате да вземете отношение?

Ст. Иванов:

Аз ще дам моето мнение там.

Водещ:

Добре имам още въпроси и към двама ви.

Х Х Х

Водещ:

Без Велико народно събрание или, според ДСБ?

Св. Малинов:

А за това мисля, че ДСБ много отдавна, още през 2002 г.

излязохме с идеи за промяна на конституцията, излязохме, тогава

обаче нямаше политическата воля. Разбира се, че Великото народно

събрание е нещо, което дори и да е имало някакъв смисъл, чисто

символичен в началото на прехода, сега вече е бих казал нещо,

което е на ръба на конституционния ред. Разбира се, че само в

Монголия има, това е Великият народен хурал. Част от фолклора в

момента е…

Водещ:

Нека да кажем на проф. Герджиков, че и вие сте съгласен.

Изглежда повечето хора мислят като вас с професор Герджиков?

Св. Малинов:

Той няма да бъде изненадан по никакъв начин.

Х Х Х

Водещ:

Вие споменахте вече, г-н Малинов, за основните

предизвикателства пред 40-ото Народно събрание. Отказахте да

прогнозирате живота му и срока му на работа. И това, което

почувствах и аз тук, в студиото, и слушателите, е, че има едно

немалко разминаване между ДСБ и СДС на тема кметски избори в

столицата.

Св. Малинов:

Не съм съвсем сигурен доколко това разминаване е автентично.

Първо, ние имаме достатъчно лидери от СДС, които казаха, че

кандидатурата на Светослав Гаврийски е силна и срещу нея не може

да се каже нищо, но не им харесва, че някак си тя е на ДСБ.

Което за мен е вече първата стъпка към съгласие. Освен това

искам да кажа нещо много важно конкретно за София и ситуацията

на българската десница в София. Голямото събитие е, че има смяна

на лидерството в София и затова е редно лидерите на СДС-София

добре да си дават сметка. Целта на ДСБ, които поехме лидерството

в София, е не да направим кандидатура, която да се хареса на

лидерите на другите партии. В този смисъл г-н Стефан Иванов е

прав, нашите критерии не са свързани с това той да хареса общия

десен кандидат или кандидата на ДСБ, който да стане общ десен

кандидат, а да бъде така, че той да бъде максимално подходящ за

всички софиянци, да не е обвързан партийно, да символизира

безспорно дясната кауза и да е в състояние да мобилизира в много

кратък срок българските десни избиратели.

Водещ:

Вие казвате, че Светослав Гаврийски е един избираем

кандидат…

Св. Малинов:

Ние смятаме, че това е така и искам да кажа и още нещо. Част

от загубата на лидерството в София на СДС се дължи на… или тя

започна тази криза тъкмо от местните избори, от погрешната

политика, от подкрепата на г-н Стефан Софиянски и от

последвалите действия на Софийски общински съвет. Така че това

също трябва да се държи пред очи, когато се правят бъдещите

анализи. Тъкмо заради това ние смятаме, че много десни партии,

надявам се и СДС, ще се присъединят към това, което ние наричаме

дясната кандидатура на София, в лицето на г-н Гаврийски. Защото

иначе огорчението ще бъде за избирателите. Това че някои лидери

са огорчени, въобще не е важно в случая.

Ст. Иванов:

Знаете ли, това е абсолютно вярно и именно моето притеснение

е, че по подобен начин, ако се води разговорът, много трудно ще

се достигне до обединението. Действително тук не е никакъв

залог…

Водещ:

Искате промяна на диалога, на разговора, на…

Ст. Иванов:

Не, искаме наличието на диалог, в момента диалог няма.

Искаме наличието на диалог и наистина не е проблем дали аз, дали

г-н Малинов или който и да било от лидерите на десните партии

имат усещане за това, че правят крачките си за единство.

Проблемът е в това, че хората, които гласуват за десницата, без

значение за коя част от десницата, нямат такова усещане. И СДС

ясно си дава сметка, че хората очакват от нас не това да правим

заклинания и да се опитваме да се борим помежду си. Големият

проблем не е кой ще бъде в управляваща позиция в някои от

българските градове, дали СДС, дали ДСБ, дали “Български народен

съюз”. Проблемът е дали десницата като цяло е осъзнала, че в

това си състояние много трудно може да бъде алтернатива на това

ужасно правителство, което се формира в момента. Преди малко вие

казахте нещо много важно – 169 депутати има, които подкрепят

това правителство. Само, че другата част от истината е, че няма

правителство след 1989 г., което да е стартирало с такава

абсолютна липса на надежда от страна на хората. Ако вие

направите една анкета, може и да сте правили такава, сигурно не

откривам топлата вода…

Водещ:

Аз не съм правил.

Ст. Иванов:

… но ако направите една анкета дори сред най-твърдите

симпатизанти и членовете на тези партии, които формират това

правителство, трябва да ви кажа, че степента на оптимизъм може

би ще бъде нищожна.

Водещ:

Не съм запознат с подобни…

Ст. Иванов:

И именно в този момент ние да започваме да говорим кой от

нас къде е лидер, ми се струва малко несериозно.

Водещ:

Все пак вътре в СДС има такива разговори и то…

Ст. Иванов:

Никой от лидерите на СДС не е коментирал за безспорната

кандидатура на ДСБ. Това е просто някакъв критерий.

Водещ:

Не, говоря за лидерството на Надежда Михайлова.

Ст. Иванов:

Това не е въпрос, който има пряко отношение по местните

кметски избори в София, и веднага ще ви кажа защо. Местните

избори в София, частичните, които предстоят, са само за кмет.

Тук няма избори за общински съветници, респективно степента на

политически елемент в тези избори ще бъде по-малка, отколкото е

в едни нормални избори.

Водещ:

Но “Демократи за силна България” казват да не се допусне

такава софийска коалиция, каквато имаше, нали така…

Ст. Иванов:

Не, те още от самото начало, за да довърша темата, те още от

самото начало се разграничиха, още от самото начало по важни

политически гласувания, също няма да открия топлата вода, като

кажа, че винаги са гласували с БСП в СОС под различни благовидни

предлози. Г-н Малинов преди малко каза, че основната ни грешка

като десница, тъй като ние тогава бяхме заедно на тези избори, е

било това, че сме подкрепили Стефан Софиянски. Интересно е да

разбера дали г-н Малинов е гласувал за Стефан Софиянски и дали е

част от тази грешка? Защото в противен случай просто някак си

със задна дата много лесно ще намерим нещата, които ни разделят,

но трябва да намерим нещата, които ни обединяват, да помислим

за бъдещето.

Св. Малинов:

Да, има много неща, които ни разделят. Искам само да

отбележа, че от това, което се говори, СДС не е разбрало, лично

и г-н Стефан Иванов, защо са толкова ниски резултатите на СДС в

София. Призовавам това да бъде разбрано и давам своя принос в

тази дискусия – това е заради грешната местна политика в София

конкретно – поведението и на лидери, и на местни, и на

национално ръководство в София. Понеже това са факти, а не са

интерпретации на ДСБ, е добре да се осмисли дали не е по-добре

да се постави ново и чисто начало. И между другото според мен

това е и рецептата, за да може да се разреши и лидерската криза

в СДС, което също е сериозен аргумент. Така, да се очаква, че

СДС няма да е в състояние да се справи със задачата за силна

кандидатура, тъй като така или иначе до 1 октомври поне СДС ще

трябва да преживее тази, надявам се не много сериозна лидерска

криза, в която в някакъв начин участва и ръководството на

СДС-София, искайки оставката с видни свои представители. Така,

че моята идея и моето пожелание е СДС наистина да участва в

победата на десницата в София. Това, разбира се, може да стане,

ако се подкрепи Светослав Гаврийски.

Водещ:

Вие г-н Иванов няма да вземате отношение между споровете за

лидерския пост в СДС.

Ст. Иванов:

Поне няма да го направя публично и мисля, че не е достатъчно

коректно тук ние с г-н Малинов, разбира се, това не е упрек към

него, но мисля, че е достатъчно зряла организация СДС, за да

има възможност без обществена помощ, особено от други партии, да

реши своите въпроси по начин, по който счита, че е

целесъобразно.

Св. Малинов:

Разбира се, пожелавам успех на СДС в преодоляването на тази

криза. И пожелавам успех в победата на десницата в София, като

подкрепяща Светослав Гаврийски.

Водещ:

Звучите доста предизборно, г-н Малинов.

Св. Малинов:

Хубаво е, че този път никой не може да обвини българската

десница в София, че закъсня с излъчването на кандидат. Това е

вече първата стъпка към успеха.

Водещ:

Благодаря и на двамата. Приятен ден.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Ако искаме България да върви напред...
Другата неделя, когато видим каква е волята на избирателите, ще видим какви са възможните...
Радослав Милев: След изборите може да говорим...
Сега може да говорим за програма, за конкретни ангажименти, но не и за управление...
Стоян Михалев: ПП-ДБ вече може да стъпи на...
Според него коалицията ще разговаря с всички, които искат да подкрепят програмата ѝ ПП-ДБ...
ДСБ на 20 години. Честит рожден ден, свободни...
Демократите за силна България сме наследици на реформаторската десница и най-успешното управление в новата...
Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...