Светослав Малинов: Андрей Райчев говори като човек, който харесва правителството, работи за правителството, но се срамува от положението, в което правителството изпадна заради безпринципното си поведение.

Водещ Николай Бареков:Всички вестници днес пишат за това дали правителството щепадне. Това ще бъде темата и за нашия разговор в студиото съссоциолозите и политолозите, които сме поканили при нас. Ще ви гипредставя – политолога Светослав Маринов, добро утро, социологаЮрий Асланов, добро утро, и социолога Андрей Райчев, доброутро. Надявам се, че те тримата ще се опитат и ще успеят да ниобяснят какво всъщност се случва – това, което днес не успяватвсички вестниц. Според в. “Сега”: “Депутатите събраха гласове,за да бутнат правителството.” Според в. “Новинар” обаче,депутатите, които искат ново правителство, са само 116, коетоозначава, че около 4 или 5 депутата се губят. “Жега вправителството” – така се нарича репортажът, посветен на темата,от в. “Дневник”. Според вестника, има два варианта. Първият е”Новото време” да се разбере с НДСВ за главата на Лидия Шулева иоще няколко министъра, а вторият е правителството да падне.Според в. “Труд”: “Сини, червени и НовиЕ което би трябвало даозначава “Новото време”… бутат Симеон”. Вестник “Труд” образноописва ситуацията. Според него, Симеон Сакскобургготски седържи на един косъм, само че не е ясно чий е косъмът. Петима саминистрите, които ще напуснат кабинета, за да има сделка междууправляващите и част от опозицията, за да не мине вотът нанедоверие към кабинета. И прословутото интервю на ЕвгенийДайнов, публикувано на страниците на в. “Труд”. Аз ще прочетасамо една част от него: “В НДСВ продължават да отсъстватполитическите рефлекси и опитът”, казва Дайнов. “Таковаелементарно политическо спъване и падане като тяхното скоро несме виждали. Те заораха нос в паважа, без всякакванеобходимост.” Самото интервю е озаглавено: “Симеон пана отвласт до дни”.И така, господа, всички надежди са вперени във вас, така дасе кажа, взорът ни вас гледа. Обяснете ни защо се случи,наистина ли е толкова елементарна работата, както каза и проф.Дайнов? Просто управляващите се оказаха нелепо неподготвени.Светослав Малинов:Ако питате мен и ако нещата зависят от мен, топравителството би си отишло. А при всички положения това, коетостана, вероятно ще бъде разчитано след време в цялата мупълнота, но това беше нещо непредвидено и все пак нещо, което екато тенденция в това правителство от самото начало.Водещ:Можем ли да кажем примерно, г-н Райчев, че от играчка станаплачка или вашата интерпретация е друга на това, което се случи?Андрей Райчев:Не виждам играчката, значи, плачката е очевидно… предстои.Това е гръм от ясно небе за повечето участници и то не само заучастниците от страната на тези, които биват атакувани – това егръм от ясно небе за атакуващите. Никой не очакваше подобенразвой на събитията просто до сутринта на петък.Водещ:Само че бързичко се обедини нещо в т. нар. обединенаопозиция.А.Райчев:Значи, вече не е т. нар. обединена опозиция, тя е простообединената опозиция. Какво да ви кажа, значи, това е ситуация,в която изведнъж… все едно във футбола в ситуация на, така,някаква атака, да речем, на един отбор, изведнъж някаква мощнаконтраатака и няма вратар.Водещ:И вратарят се оказа изключително слаб.А.Райчев:Просто топката се тълкаля към празната врата в момента исега гадаем дали тя ще достигне голлинията или ще спре предголлинията.Водещ:Тези от примерно отбора, който ще получи гола, и той ли е снас на трибуната? Там не правят ли нещо, за да спасят тазиситуация?А.Райчев:Вижте, първо има груба грешка, много груба недопустимагрешка с третирането на парламента. Този опит, така, процедурнода се заобиколи… отношението към парламента като към някакъвпсевдосъдебен състав… да се отложи делото, нали, и някаквитакива адвокатски похвати, които се употребяват, подценяватпростия факт, че парламентът е висшата власт в България.Опозицията какво може да прави? Опозицията може да протестира,да вика, но тя има абсолютното право да пита.Водещ:Явно там беше грешката.А.Райчев:Това е и… За “Булгартабак” никой не разбира какво точностава. Ние не сме виждали меморандума, не е съвсем ясен мотивътна едните, на другите. Това е една дълга разправия, която, така,може да продължи, или някаква сделка в крайна сметка, която еили изгодна или не е изгодна. Тоест, просто казано, за”Булгартабак” няма прави и криви, има интереси.Представете си го практически. Значи, приватизацията довеждадо това, че, да речем, става изгодно, холдингът става по-добрефункциониращ, някакви пари влизат в държавата. От друга страна,някакви хора губят своята работа, каквото става при всякапирватизация.Водещ:Но това си е една приватизация – тук става въпрос за цялоправителство.А.Райчев:Там няма черно и бяло, нали, няма светло и тъмно, нали,просто има едни и други, и който надделее. За историята спарламента има и черно, и бяло. Значи, не може да не се отговаряна парламента. Не може парламентът да каже: кажи, а ти дакажеш: боли ме коремът.Водещ:Това е грешката, която допуснаха управляващите, и за коятосега предстои да платят.А.Райчев:И ще платят, и ще платят.Водещ:Ще платят с какво, кажете само с какво ще платят?А.Райчев:Значи, в моите очи има два сценария. Или те ще бъдатпринудени да платят – това е лошият сценарий, според мен, илисами ще го направят, това е добрият. Значи, въпросът е дали НДСВще избере активна политика и само ще направи някакви неща, илище бъде принудено да ги направи.Водещ:Съгласен ли сте, г-н Малинов, може би, г-н Асланов, с това,което казва Андрей Райчев за тези два варианта и за грубатагрешка?Юрий Асланов:Вижте, аз не мисля, че това е грешка – това е самотоправителство, това е характерът на правителството. То от самотоначало действа по този начин. Просто досега опозицията нямашемеханизъм, с който да се заяви. От самото начало правителствотодейства по чисто рационални критерии, така, икономическирационални…Водещ:Тоест, така ни беше обещал, че ще управлявана фирмата.Ю.Асланов:Забравяйки, че държавата не е фирма и гражданите не саслужители, и парламентът не е акционерно събрание. Едва сега,когато възникна нова ситуация в парламента, и товаправителство… зад него не стои и малцинство, то трябваше да сеусети и да промени характера си. Но характерът това сме самитение. И очевидно това не може да стане. Аз не знам дали ще паднеправителството – това по-скоро може би няма да се случи – но оттози урок се нуждаеше… както самото правителство, и нашетообщество. В политиката има някои много неприятни неща. Те не сарационални. Най-рационалните режими са диктатурите, особеновоенните режими, икономически рационални. Но ние сме приелидемокрацията, защото там има контрол на непросветените, защототе дават властта на просветените.Водещ:Всъщност, според вас, НДСВ не оцени, че в демокрацията освенрационални неща има и емоции, да?Ю.Асланов:Тя е свързана с неприятни процедури. Ти трябва да сеотчиташ, трябва да губиш време, за да убеждаваш хората, даговориш, да обясняваш действията си. Те невинаги са компетентнихората. На теб не може да не ти е неприятно това. Те ще пръскатнеприятни оценки за тебе и за положението, но ти трябва да сеусмихваш. Така е.Водещ:Господин Малинов, ето това, което казват вашите колеги,означава ли, че всъщност нещата са ясни – допуснати са грешки,вините трябва да бъдат изкупени, но може би пък някакъв пазарлъкв последния момент ще отложи…Св. Малинов:Много меко се говори тук за правителството, много меко, а,бих казал, нищо не се казва за отговорността на нашия премиерСимеон Сакскобургготски.Водещ:Ами, вие кажете тогава.Св. Малинов:Ще кажа. Начинът, по който се управляваше България презпоследните три години, беше категорично антиполитически иантидемократичен, и антипарламентарен. Лично СимеонСакскобургготски се държеше като нямащ нищо общо справителството си в тежки моменти – така се държи, междудругото, и сега. Парламентът, разбира се, единствената неговазадача, особено на опозицията, беше да се радва на успехите направителството и да си държи устата затворена, защото иначе щесе навреди на… влизането в НАТО, влизането в Европейския съюзи не знам какво си още. Всичко това в момента доведе до единфинал, бих казал, позорен за това правителство, тъкмо защото тосистематично пренебрегваше тези принципи. За жалост,пренебрегването на тези принципи очевидно не беше усетено катопосегателство върху демокрацията от голямата част отобщественото мнение. Лично нашият премиер през цялото времеотказваше да поема каквато и да била отговорност за каквото и дабило. Включително и днес ние в това студио не обсъждаме далитой има вина и дали той не е дал съгласието си за този бойкот впарламента. Аз съм убеден, че го е дал.Водещ:Това е вашата интерпретация на поведението му.Св. Малинов:И в този смисъл аз не мога да разбера как може дапродължаваме да обсъждаме, че ако се спазват принципите напарламентаризма и това правителство наистина бъде наказано с вотна недоверие, то това не би било добре, а по-добре би било даима някакви…Водещ:Аз не знам някой да е казал дали не е добре или е злевсъщност…Св. Малинов:В името на какво трябва да има сделки? В името на какво?Водещ:Аз за това ви попитах – възможно ли е някаква сделка даотложи този вот на недоверие, което означава да го направипрактически…Св. Малинов:Дали е възможно – е възможно, но това означаваполитическата сила или политиците, които го направят, да знаят,че оттук нататък стават част от НДСВ, и то във финала на товауправление, наистина в това безпрецедентно положение, в коетосме.Водещ:Вашите подозрения в каква посока падат – че може някой дасе договори извън опозицията?Св. Малинов:Публичното говорене загатва, че “Новото време” е склонно насделка.Водещ:”Новото време” се олицетворява от Емил Кошлуков в голямастепен.Св. Малинов:Не, “Новото време” се олицетворява от Парламентарната групана “Новото време”. х х х Водещ:Чухте какво каза Емил Кошлуков. Говорете сега.А. Райчев:Ние говорим нелогични неща, употребявайки термина”обединена опозиция”. Такава опозиция няма.Водещ:Е, казахте преди малко, че…Ю. Асланов:Не, не, не, няма такава обединена опозиция. Има, да кажем,една обидена опозиция по два въпроса – поведението направителство и поведението на председателя на парламента, икоято се е разбрала по тези два въпроса да внесе в парламентавот на недоверие и към двете институции. Как си представяте, чеформации, учредени на различна противостояща идеологическа база,ще се съберат и ще излъчат това, което предлага господинКошлуков?Водещ:Току-що Емил Кошлуков каза, че целта на обединенатаопозиция е НДСВ да не участва в следващия кабинет – те няма давлизат в никакви сделки за смяна на министри, СимеонСакскобургготски няма да е следващият министър-председател врамките на това Народно събрание, и, което каза Емил Кошлуков -Иван Костов и Милен Велчев са добри варианти да го наследят напоста. Господин Райчев?А. Райчев:Господин Кошлуков каза просто, че нищо няма да стане.Значи, той извади…Водещ:В смисъл – това, което той казва, е една утопия, така ли,политическа утопия?А. Райчев:Той има такива радикални изисквания, че фактически нитоедно от тези изисквания опозицията…Водещ:Да, но всичките подозрения падат към “Новото време”,господин Малинов това каза, а те казват – никаква сделка.А. Райчев:Значи, всъщност предложението е, представете си, така,просто невероятното – господата Костов и Станишев да се разбератза премиер на България – разбирате ли… това е, това епросто… това е несериозно. Искането е толкова радикално, чефактически, мен ако питате, след тази реплика на господинКошлуков, аз бих заложил… е, чак не апартамента си, но колатаси, че правителството ще оцелее.Водещ:Тоест, означава, че с моя въпрос към господин Кошлуков и снеговия отговор вие си запазвате колата, а пък Сакскобургготскиостава министър-председател?А. Райчев:Значи, “Новото време” просто ще иска толкова радикалнинеща, които опозицията… като чух това сега, аз знам колкото ивас, нали – току-що чухме…Водещ:Това е моята работа като журналист – да чувате такива нещав ефир…А. Райчев:…но така или иначе от тази реплика, според мен, следваоцеляване на правителството.Водещ:Г-н Малинов?Св. Малинов:Когато г-н Костов стане премиер, то няма да е със съгласиетона БСП и “Новото време”.Водещ:И обратното.Св. Малинов:Това е сигурно… Да, и обратното. Във всички случаи това независи от такъв тип сделки. Второ, това, което чуваме от г-нКошлуков, означава, че “Новото време” пак ще се договаря и ще сеопита дори да предложи схемата, а именно да се проявиизключителен кураж, като се сменят някакви министри.Водещ:Ама той каза, че няма да има никакви договорки с НДСВ г-нКошлуков.Св. Малинов:Какво значи договорки? Той дава формула, по която “Новотовреме” би се съгласило да не отива докрай. Какво значидоговорки? Те, договорките, могат да бъдат и публично отправениподкани за едно или за друго. Трето, искам само да подчертая -става дума за принципи на парламентаризма и демокрацията.Демокрациите се развиват и чрез прецеденти. От огромно значениеза нашата млада демокрация…Водещ:Да, това е един възможен парламентарен прецедент.Св. Малинов:…оттук нататък наистина да се случи това, което енай-логично – това правителство да бъде принудено да си подадеоставката за цялостна политика и систематично дискредитиране напарламента.Водещ:Това каза и г-н Кошлуков – той сега е нещо като говорител наопозицията.Св. Малинов:Ако това стане, то това ще бъде добре за българскатадемокрация оттук нататък. И още нещо за обединената опозиция.Има теми, които са отвъд лявото и дясното – темите за войната имира – не за всяка война и не за всеки мир – но би трябвалоотвъд лявото и дясното да са темите за парламентаризма ипринципите на демокрацията. Слава Богу, това в момента се вижда,и извън този общ демократичен консенсус са ДПС и НДСВ. Ощепо-хубаво, за да може на всички да стане ясно наистина как смебили управлявани и какви идеи са имали нашите управляващи, иСимеон Сакскобургготски лично за българската политическасистема.Водещ:Да дадем думата и на вашите колеги.Ю. Асланов:Вижте, г-н Кошлуков каза нещо много важно – то е многохарактерно за този тип политическо мислене в България. Той каза- аз не знам какво ще стане, но ще ви кажа какво не трябва дастава. Тоест, не трябва да става правителство на Първанов. Товае характерно и за дясната опозиция, т. е. ние действаме до едномясто, оттам нататък всичко е възможно, защото БСП не трябва даидва на власт. Ако забелязвате, и НДСВ излезе от типичния сибалансиран образ и започна да плаши с БСП – това, което бешепатент на СДС и даже на СДС в началото.Водещ:Да, и тръгна да се превръща в основен опонент…Ю. Асланов:Да. Те излязоха от типичното си говорене, което беше меко,което беше консенсусно, влязоха в риторика, която не е техенпатент. В българската политика има много такива случаи,когато… аз не знам какво трябва да стане, но знам какво нетрябва да стане. Нас това ни каза г-н Кошлуков.Водещ:Не знам дали имате усещането, но г-н Кошлуков направи нашияразговор изключително интересен. Той осмисля сега един цял ден,защото с това, което той каза, и това, което г-н Райчев направикато коментар, означава две неща. Значи, толкова са радикални отопозицията и г-н Кошлуков, че най-подозираните в схемата,”Новото време”, няма да се договарят, защото те искат даелиминират Сакскобургготски от поста. И са готови да стигнат дотам, че да предложат имена като Иван Костов… хайде, за МиленВелчев не е изненада, че г-н Кошлуков го предлага.А. Райчев:Вие попитахте, а той само реагира…Водещ:Той само отговори.Ю. Асланов:Е /не се разбира, говорят заедно – бел. ред./… нашатаработа.А. Райчев:Все пак всички сме свидетели, г-н Бареков. Значи, виепопитахте – може ли Костов – и той каза: да, защо не. Но товабеше по-скоро реакция, в никакъв случай предложение. Аз искам дакажа две неща. Значи, първо, аз не мога да разбера в какъвсмисъл този много голям проблем на НДСВ с коалиционните сипартньори, които виждаме, може да бъде и характеристика натяхната политика и да се каже – ето това правителство стигна допровал.Водещ:Е, това което казва г-н Малинов, това е неговата теза.А. Райчев:Аз виждам нещо съвсем друго. Тази коалиция има проблем,много тежък проблем. Очевидно между ДПС и НДСВ има много тежконеразбирателство, което може да завърши лошо за тази коалиция,тъй като без ДПС няма мнозинство. Могат да паднат от власт,защото ДПС и някакви други по-малки формации казват – вие не стена власт. И това е просто нормалният резултат, когато еднакоалиция се разпадне. Значи, това, отново се връщам, това не енякакво голямо, огромно негативно събитие – това е просто тежъкпроблем в коалицията.Водещ:Това не се ли отнася за цялата държава – ако правителствотопадне, какъв коалиционен проблем? Това са… държавен, а може бии европейски ще стане въпросът след малко с г-жа Кунева.А. Райчев:Искам да завърша. Значи, струва ми се, че всичко това есвързано с изборите. Какво виждам в това, защо ДПС се държитака? На мен ми се струва, че ДПС се опитва да си отвоюва своятанезависимост обратно. ДПС някак си беше лепната за НДСВ, асъюзът Сакскобургготски – Доган изглеждаше като някакво таковаприродно обстоятелство. Един вид – щом Сакскобургготски, то иДоган. Значи, на мен ми се струва, че в момента г-н Догандемонстрира своята пълна независимост, способността си да бъдесамостоятелна фигура, която сяда на масата и има много сериознисили, претенции и т. н. Оттук главният въпрос е следният…Водещ:Само с едно изречение, за да завършим.А.Райчев:Прощавайте, не мога с едно изречение – две ще бъдат.Главният въпрос е за БСП. Фактически това, че вие имате еднанация, уморена от дясно управление – осем години десните сауправлявали България – значи, една нация, която, просто казано,вероятно ще избере леви на власт. Възможен ли е лявоцентристкисъюз? Това е въпросът, който в момента…Водещ:НДСВ – БСП. И отговорът?А. Райчев:Да, и отговорът е следният: в НДСВ има серия хора, коитоправят всичко възможно това да не стане, защото нямат бъдеще,лично бъдеще в този съюз.Св. Малинов:Това, което казва г-н Райчев, е позиция на човек, койтохаресва правителството, работи за правителството, но се срамуваот положението, в което правителството изпадна зарадибезпринципното си поведение. Аз му съчувствам искрено.Принципите трябва да се спазват не по календар или по часовник,а просто трябва да се спазват.Водещ:Г-н Райчев, ето вижте, реакция на г-н Райчев прави.Св. Малинов:Това правителство трябва да си отиде. Тези, които гохаресват, да гласуват за НДСВ на изборите отново. И ако товасега изпуснем като възможност да преутвърдим принципите надемокрацията, означава да се поддадем на безсмислени уговоркиоттук нататък и да подменим изобщо идеята за демократичнаполитика. Това не бива да се допуска.А. Райчев:Някак си нещо лично стана, ама не ми …/не се разбира -бел. ред./… това, което казвате. Ние сме коментатори тук.Св. Малинов:Не, говорим за принципна позиция – няма нищо лично. Аз акоимах…Водещ:Да дадем думата тогава на г-н Асланов.Св. Малинов:. . . ако имах някакви добри отношения към правителството,бих се държал така. И все пак харесва ми това, че най-накраявсички признаваме, че това, което е станало, е малко повече отобикновено.Водещ:Толкова интересен разговор направихте, че…Ю. Асланов:Нека да кажа, че България трябва да има правителство,България не може да има без правителство. И отвъд изборите можеда се създаде такава ситуация, че трябва да се управлява или отдясно, или от лявоцентристко правителство. Това, което казва г-нРайчев, е на база на проучвания. По-голямата вероятност е да елявоцентристко, но вярно е, че в НДСВ останаха самодясноцентристки елементи.Водещ:Да завършим с това изречение на Юри Асланов. Чухте какъвинтересен разговор направиха в нашето студио двама политолози,единият от които по телефона, и двама социолози, от които,според Андрей Райчев, стана ясно, че може би пък правителствотоняма да падне. Разбира се, всичко това бяха само интерпретации внашето студио.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Атанас Атанасов: В ход е операция “Раделяй и...
Има системни недостатъци в работата на българските институции и на първо място в МВР,...
инж. Грети Стефанова: Искат специалист по хранителни добавки...
"Ако има над 170 млн. отпуснати за техника за справяне с пожарите от ЕС...
Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...
Людмила Илиева: ПП-ДБ подходихме отговорно и предложихме добър...
Колкото и пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин,...
Людмила Илиева: Колкото и пъти да правим едно...
Депутатът от ПП-ДБ призова политиците за отговорно отношение и ако е необходимо, всеки да...