Светослав Гаврийски: Ще предприема съвсем конкретни действия за решаване на кризата с боклука

Водещ Кирил Вълчев: Светослав Гаврийски, кандидатът за кмет на столицата на Демократи за силна България с план за действие срещу боклука. Добър ден. Вашият краткосрочен план? Къде ще се хвърли боклукът на другия ден след като станете кмет?

Светослав Гаврийски: Г-н Вълчев, наистина София е в кризисна ситуация по отношение на боклука. Аз утре ще представя своята програма, утре, в 11 ч. на “Витошка” 18 ще представя своята програма.

Водещ Кирил Вълчев: Това е централата на ДСБ.

Светослав Гаврийски: Програмата за управлението на София, в която ще бъдат изложени основните моменти за моите виждания за управление на града, която ще бъде кратка. Но зад всяка точка аз имам подготвян план за действие. Така че мисля, че и по отношение на боклука мога да кажа какво мога да направя.

Водещ Кирил Вълчев: Нека говорим само за плана за действие за боклука. Първа стъпка?

Светослав Гаврийски: Тази криза е предизвикана от досегашното управление от кмета и неговите заместници. Тя е реална и всеки кмет, който заеме мястото, ще се срещне с този проблем, който веднага ще го затисне. Аз не мога да разбера как някои уважавани от мен политици защитават хората, които сега са в екипа на кмета като хора, които са достойни да решат този проблем. И са с едни гърди, със светлинни години напред пред другите кметове, когато столичани или гражданите на София или на страната … някои от политиците, от ръководството не приема; той го отхвърля заедно с неговия екип. Така че не виждам как човек, който е причина, част от тази криза, може да бъде кандидат по-нататък да управлява града. А това, което аз ще предприема, е съвсем конкретни действия. Първа точка е – след влизането ми в общината ще издам заповед за прекратяване на всички процедури за избор на технологии и инвестиции. Тъй като в момента пак силово се подготви търг за намиране на фирма, която ще определя начина за технологията, търсене на инвеститор, критериите, по които ще се търси инвеститор. Тази дейност е забавена шест години минимум, не виждам защо трябва отново новият кмет да бъде поставен пред свършен факт за определяне критериите за избор на инвеститор. Втората точка е незабавно да разпоредя оглед и оценка на предложените от екологичното министерство терени за временно съхранение на балите и изготвя необходимите за това документи. Площадката следва да отговаря на всички законови изисквания, за да получи разрешение за експлоатация. Знаем, че до този момент няма терен, за който да са всички документи за складиране на отпадъците. Балираните отпадъци се складират на площадките за балиране, което е в пълно противоречие с това, което беше обещавано.

Водещ Кирил Вълчев: Ключов въпрос – ще проявите ли твърдост спрямо неизбежните протестиращи в районите в София, за където и да получите документи?

Светослав Гаврийски: Аз съм се срещал с хората, които протестираха. Те основно протестираха за това, че са излъгани. За това, че няма документи, няма доказателства, че тази площадка е годна да бъде площадка за балиране и за складиране на отпадъци. Естествено, никой не е съгласен да бъде до него, да се складират и балират отпадъците. Но когато този терен е екологично чист, когато има всички законови документи, тогава ние ще имаме право да използваме тези площадки.

Водещ Кирил Вълчев: А докато се получат тези документи? В първия ден след като станете кмет и няма да има такива разрешения?

Светослав Гаврийски:
Те незабавно трябват! То и в момента трябва да се работи по това, да се получат всички разрешения. Ние сме в заварено положение, ние не можем да говорим друго. Това е предизвикано, ние заварваме и трябва да работим с Министерство на екологията. Доколкото разбрахме, отново не са искани разрешения от общината за издаване на документи за тези площадки за отпадъци. Така че това е незабавно действие, което трябва да се приеме. Трето, паралелно с тези си действия ще отправя искане да Министерство на околната среда и водите и Министерство на финансите за залагане на целеви средства в бюджет 2006, а впоследствие – и в 2007 за проектиране и изграждане на завод за преработка на отпадъци. Тези действия се предприемат в съответствие със Закона за управление на отпадъците и възможностите за финансиране, което дава член 34 от този закон. Ще разчитам на съдействието и подкрепата на всички народни представители, избрани от столицата, при разглеждане и приемане на бюджета за 2006 година и 2007 година. Това е абсолютно задължително, тъй като това е един огромен обект, който не може да бъде финансиран директно от общината. Трябва да се търсят и други фондове, други средства, но държавата действително трябва да участва. Защото сега имахте разговор за бедствията в държавата, която подпомага тези общини, независимо дали имат бюджет или нямат бюджет. Това е също бедствие; в столицата ни има бедствие с боклука и той трябва да бъде разрешен. Знам, че има гласове, че това едва ли не е лява политика, че десни икономисти предлагат такова нещо. Аз не мога да се съглася. Ако имаше местно самоуправление, ако всички данъци постъпваха в града, събиранията от всички данъци оставаха в София, тогава можем да кажем, че градът трябва да се оправя сам. Но когато имаме преразпределение в държавата и София получава част от данъците, които се събират в града, тогава ние трябва непременно да търсим подкрепата (естествено, и общината ще участва) и на държавата, и на европейските фондове. Четвърто, ще започне изборна технология, съгласувана с Министерството на околната среда и водите и мерките от националната програма за управление на дейностите по отпадъците. Технологията трябва да бъде избрана в тясно взаимодействие с Министерството на околната среда и водите и представена на гражданите на София. Казах преди малко, че протестите са предимно за това, че няма съгласуване, няма документи, няма информация дали тези площадки са годни. Къде ще се оттича водата, течността, която се отделя от този боклук. Така че задължително всички разрешения от Министерството на околната среда трябва да бъдат получени и да бъдат съгласувани с гражданите. Пета точка е изборът на терен за изграждане на завод и изготвяне на оценка за въздействие върху околната среда. Това също трябва да стане незабавно, за да започнат да се търсят терените, да се получат своевременно всички документи, всички разрешения, защото това не е кратък процес. Ние сега сме в момент на криза и се пресират и Министерства, и общината, да се вземат решения, които, съгласно законите, изискват шест месеца, или една година, за да се вземат. Така че площадката, заводът, непременно трябва да започне веднага да се търси и да се искат разрешения. Шеста точка – публично обсъждане на доклада от Оценката за въздействието върху околната среда. Защото всички граждани на София, независимо дали боклукът е близо до тях, или не е близо до тях, трябва да бъдат уведомени, информирани за това, което става. До този момент никой не е разбрал какво ще става с тези балирани отпадъци, да не говорим, че никой не казва колко струва това балиране, каква допълнителна тежест ще бъде това върху гражданите на София. Седмо – издаване разрешение от Министерството на околната среда и водите за изграждане на завод и съпътстващо депо за остатъчния отпадък. Почти всяка технология има остатъчен отпадък.

Водещ Кирил Вълчев: Т.е. – сметище пак ще си трябва.

Светослав Гаврийски:
Да, и трябва да има сметище, което да приема този отпадък. И ако трябва да бъдем по-точни, от сега ако се търси площадка, на която да има такова сметище, защо това сметище да не започне да бъде изграждано още отсега. И дори в някакъв момент да се прекрати балирането и да се използва това сметище, което да е напълно обзаведено с необходимата технология и годно за употреба. И след всички тези действия се прави публичен конкурс за избиране на инвеститора и започва строителството на завода!

Водещ Кирил Вълчев: Това коя точка е?

Светослав Гаврийски:
Седма, осма, девета е началото на строителството на завода. Така че това трябва да започне веднага. Аз ще спазвам тази поредност на действия и смятам, че мога да постигна резултати. Пак повтарям – това е голям обект, задължително трябва да се участва от страна на държавата, но непременно трябва да се търсят и европейските фондове. Това е задължително. Финансирането ще бъде по няколко…

Водещ Кирил Вълчев: А ще искате ли увеличаване на такса “смет”?

Светослав Гаврийски: Всичкото това ще бъде насочено към всички тези действия. И търсенето на финансиране ще бъде насочено към това – да не се увеличава таксата “смет”. Защото, ако не се предприемат тези мерки, неминуемо ще се увеличи таксата “смет” на гражданите на София. Дори не мога да Ви кажа с колко. Защото, и сега – пак повтарям – не е ясно тези допълнителни средства за балиране на отпадъци, за превозване и складиране, откъде ще бъдат, колко средства ще бъдат изразходвани.

Водещ Кирил Вълчев: Колко време ще трябва, за да се стигне до заработване на завода?

Светослав Гаврийски: За съжаление това не може… Всеки от кметовете ще бъде поставен пред този проблем. Дори и сега в програмата на сегашното управление на кметството предвижда най-рано заводът да започне да се строи в средата на следващата година и да се строи около две години. Така че дори и до края на мандата, на този частичен мандат, не е възможен. Но веднага трябва да се почне и да се завърши в рамките на две и половина години.

Водещ Кирил Вълчев: Ще търсите ли отговорност от предишното ръководство на общината?

Светослав Гаврийски: Естествено. Не само аз, а и всички трябва да търсят отговорност за това. Пак повтарям – София действително е в бедствие, никой до този момент не казва, няма потвърждение, колко, какъв период от време могат да се балират тези отпадъци, да стоят тези балирани отпадъци на открито, на действията на всички природни сили. За мен мисля, че никой в България не е наясно какво ще се случи след шест месеца с тези балирани отпадъци. Дали тези балирани отпадъци ще могат да се горят например в завод, дали инвеститорът ще дойде и като види какво заварва като продукция, която трябва да изгаря, ще приеме въобще да строи такъв завод. Така че кризата е налице, бедствието е налице. И всички софиянци трябва да потърсят със своя глас сметка на управляващите – на кмета и неговия екип досега.

Водещ Кирил Вълчев: План за действие в девет точки?

Светослав Гаврийски: Да.

Водещ Кирил Вълчев: Светослав Гаврийски с план за действие за боклука в столицата в “Седмицата” на Дарик радио.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...