Светослав Гаврийски отговаря на въпроси на общински съветници

Водещ Асен Григоров: Добро утро. Започваме с първия от дебатите за кандидат-кметската кампания за избори в София на “Денят започва”. Както видяхте и от нашата скромна шапка, наричаме ги – кандидат-кметове в собствен СОС, като СОС, разбира се, означава Столичен общински съвет. Една постоянна група от общински съветници от групите, които поддържат различни кандидат-кметове – г-н Антон Кутев от БСП, Вили Лилков от “Демократи за силна България”, Владимир Каролев, НДСВ, и Радомир Чолаков, ССД и СДС, които подкрепят кандидата Минко Герджиков. Първият клиент на това уважаемо жури е г-н Светослав Гаврийски. Добро утро.

Светослав Гаврийски: Добро утро.

Водещ: Кандидат за кмет от “Демократи за силна България”. Те ще ви задават въпроси, обаче дали да не започнем с това вие да ги питате първо нещо и какво очаквате от общинския съвет, ако бъдете избран за кмет.

Св.Гаврийски: Благодаря ви, г-н Григоров. Добър ден на всички. Благодаря за тази инициатива, тъй като много се обсъжда въпросът как кметовете ще работят с общинския съвет, затова искам да изчистим този въпрос. Дори и вие ме запитахте как ще работя с общинския съвет. Има различни нюанси – как ще се борите, как ще се справяте с общинския съвет, затова искам да уточним завинаги и веднъж завинаги дали общинският съвет ще работи с всички кандидати, които… с който и да е от кандидатите за кметове, или има някакви предпочитания, тъй като аз винаги отговарям, че общинският съвет ще работи с всички кандидати. Аз нямам намерение да се боря с общинския съвет, а да работя с общинския съвет, и затова не искам да се хвърля сянка върху общинските съветници, че те вече са си избрали и биха работили само с един. Това е процедурният въпрос, който искам да уточня, и повече да няма такъв въпрос в пространството.

Водещ: Т.е. вие питате общинските съветници готови ли са да работят с всеки кандидат за кмет? Да започнем от г-н Кутев, като най-отдалечения политически от вас.

Антон Кутев: Аз не бих казал, че въпросът е много коректно зададен, в смисъл че не би трябвало да си мислим, че общинският съвет по някакъв начин е предопределил своето отношение към определен кандидат за кмет. По-скоро проблемът на общинския съвет е, че който и да бъде кандидат-кмет, той трудно ще работи с него. Тук не става дума за това дали ще бъдете вие или някой друг, а за това, че конфигурацията според мен поне е такава, че който и да бъде кандидат-кметът, той ще има проблеми с общинския съвет и това за съжаление е даденост, която нито вие, нито ние бихме могли да променим според мен.

Водещ: Има ли начин общинският съвет да инициира среща примерно с всички кандидат-кметове? Ние я инициираме и тук ще стане в студиото на нашето предаване, обаче защо общинският съвет като колективен орган не поиска разговор с всеки от кандидат-кметовете, се питам аз?

Вили Лилков: Според мен би трябвало да говорим след кампанията, но аз леко няма да се съглася с колегата Кутев, защото общинският съвет ще работи с всеки кмет, който има, прави добри предложения, който не влиза в корупционни схеми и който работи по ясни правила и ясни стратегии и програми. Т.е. всяко добро предложение, което направи кметът, поне от групата на “Демократи за силна България” ще бъде подкрепяно, но от нашата група…

Водещ: Който и да е кмет?

В.Лилков: Който и да е кмет, но от нашата група ще срещне категорична съпротива, както и досега, всеки опит да се налагат корупционни схеми и да се работи, както досега, на парче и затова е този хаос в София.

Водещ: Давайте, да започваме.

Владимир Каролев: Колегата Лилков каза, че малко няма да се съгласи. Аз много няма да се съглася. Аз също мисля, че който и да е кмет на София, не би трябвало общински съветници, поне за мене си, предполагам, че и за моите колеги от НДСВ това е валидно, няма да. . . въобще не ни интересува кметът, който бъде избран, коя политическа партия го е предложила, ако той се държи така, че да предлага, както каза и колегата Лилков, идеи в интерес на софиянци.

Водещ: Добре, да почваме с въпросите от г-н Чолаков, тъй като до него стигна кръгът на завъртането.

Радомир Чолаков: Да, общинският съвет е контролният орган на кмета и на мен ми се иска това да бъде много добре ясно. Значи, не става дума за детската градина, става дума за управлението на града. 90 процента от дейността на кмета се нуждае от санкцията на общинския съвет, така че как ще работим с кмета, зависи най-вече от кмета. Аз обаче наистина искам да влезем във въпросите и да кажа следното – г-н Гаврийски, като представител на дясна политическа сила, Съюза на свободните демократи, аз мога да ви гарантирам, че ние по дефиниция ще работим с вас и по дефиниция ще ви подкрепяме, доколкото вие твърдите, че представлявате дясна политическа сила и че сте десен. Има обаче едно дребно недоразумение между нас, което ми се иска да отстраним още сега, и ще формулирам въпроса си малко по-отдалеч. Значи, ние няма да задаваме въпроси и не ни интересува дали сте бил заместник-министър на финансите в правителството на Беров и на Жан Виденов, защото всеки човек има право да си вади хляба и защото технократите, каквито сте вие, нямат политически убеждения по дефиниция. Вие обаче сте бил министър на финансите в правителството на г-н Софиянски. Министър на финансите в едно правителство означава най-довереното лице на министър-председателя, най-близкият му човек. Ако някой в това студио познава г-н Софиянски най-добре, това сте вие и въпросът ми е има ли модел “Софиянски” според вас?

Водещ: Заповядайте, г-н Гаврийски.

Св.Гаврийски: Много отдалече тръгнахте с въпроса, през цялата ми биография едва ли не, но правителството на Софиянски беше правителство на президента, на Петър Стоянов. Петър Стоянов ме е назначил, служебното правителство се назначава от президента, така че дали съм бил доверено лице на Софиянски или не, може да спорим, но аз съм казал, че моделът на управление не го кръщавам с име. Моделът на управление е ясен за всички, че той има недостатъци, че има. . . няма ясна представа за бъдещето на София, няма. . . ако вие отречете, че няма 3-годишна инвестиционна програма, с която трябва да се прави бюджетът, а такава няма, по закон трябва да има 3-годишна инвестиционна програма, ако вие отречете, че няма общ план за развитие на града, който също е задължение да го имате, не мисля, че трябва точно да кръщаваме, но това, което става в София, кризите, които се получават, са предизвикани според мен от начина на управление.

Р.Чолаков: Въпросът ми беше, г-н Гаврийски, смятате ли, че ние, тук присъстващите, сме част от някакъв модел, за да разберем дали ще работим заедно?

Св.Гаврийски: Аз казах, че аз ще работя с общинския съвет, защото точно с този въпрос исках да изчистя това витаещо мнение, че общинският съвет е някакъв сбор от хора, които са против всеки, който нов дойде, и ще правят обструкции на този човек само защото той ще дойде, за да развали модела на общинския съвет. Аз познавам някои от вас, не всички, и много хора от общинския съвет, които са от различни партии, които познавам от много години, бил съм с тях, с г-н Нейков също сме били заедно в управлението, в служебното правителство, така че нямам никакво съмнение върху морала на тези хора. С г-н Кисьов се познаваме от 35 години, аз нямам никакво съмнение върху неговата репутация. Г-н Каролев е известен със своята непрестанна критика към това, което се случва – не само в общински съвет, в общината и навсякъде, така че аз нямам никакъв проблем и не смятам да вкарвам общинския съвет в някаква схема, която всички искат да… питат за това. Това беше моят въпрос, исках да изчистя всичко това, да няма повече въпроси.

А.Кутев: Извинявайте, че може би ще се намеся така …

Водещ: Заповядайте… въпрос, да …

А.Кутев: …може би извън регламента, обаче тук според мен не става дума за морал толкова, колкото за някакво статукво и за да можем да навлезем в по-голяма дълбочина в този процес, имам един малко шеговит, но все пак сериозен въпрос – какво всъщност работи кметът?

Св.Гаврийски: Кметът работи… то е вписано в закона за местното самоуправление. Кметът има задължение да подготвя бюджета, да подготвя всички инструкции, да ги внася в общинския съвет, общинският съвет ги приема, така че дейността на кмета е 100 процента зависима от решенията на общинския съвет.

А.Кутев: Тук въпросът беше донякъде въвеждащ. Въпросът беше, аз виждам този договор, който вие сте направил в… хубав сайт сте направили на страницата си. В този договор има примерно една част, която е посветена на общинските фирми, и там примерно говорите за това какъв ще бъде съставът на управителните съвети, каква ще бъде политиката на фирмите. Вие като кмет до каква степен си мислите, че ще управлявате този процес?

Св.Гаврийски: Аз смятам да съгласувам с общинския съвет, да предложа на общинския съвет да се разработи такава наредба за управление на общинските фирми, която да има по-ясен регламент как се управлява, какъв е броят на членовете на бордовете. Това е идеята, която имам за работа с общинските съвети и с общинските фирми. Не мисля, че може да се отрече, че има проблеми в управлението на тези фирми и би трябвало да съгласуваме една наредба, която да дава ясна представа как се избират управителните органи – с конкурси или по политическа принадлежност, така че това е намерението, което имам аз.

В.Лилков: Няма проблем г-н Гаврийски да направи това, тъй като ДСБ внесохме преди повече от година такава наредба, която просто само някой трябва да я придвижи от деловодството до залата на общинския съвет, която точно и ясно регламентира всичко това, за което говори и г-н Гаврийски, и г-н Кутев.

Водещ: А кой трябва да го придвижи?

Вл.Каролев: Това, което всъщност г-н Кутев искаше да каже е, опитва се да хване г-н Гаврийски дали знае, че той няма право да назначава директорите във фирмите, което обаче според мен, тук съм на едно мнение с колегата от ДСБ, не е много правилно. Това бе отнето от общинския съвет между другото с гласовете включително и на, доколкото си спомням, на ДСБ, защото тогава бяхте заедно със СДС. . .

В.Лилков: Ще те коригирам след малко.

Вл.Каролев: …добре, но аз лично към г-н Гаврийски нямам нищо лично и според мен той би бил един добър кмет, един от сериозните кандидати в тази надпревара, за разлика от някои други. Проблемът обаче е, че. . . аз винаги съм го казвал, СДС започна да говори, говоря като СДС, когато беше обединение – Костов и сегашните лидери на СДС, и Надежда Михайлова, и Стефан Софиянски, започнаха да говорят за проблеми в София, когато се разцепиха, и това за мен е един сериозен недостатък и признак на непоследователност. Например общинските съветници от ДСБ, тук не можете да ме коригирате, нищо не говореха за директорите на фирмите, докато и те гласуваха в началото на мандата и техни политически представители влязоха в ръководството на фирмите. Нищо не говорихте за състава на комисиите, докато имахте председатели на комисии, пък като нямате председатели на комисии, започвате да говорите. Въпросът ми е съвсем кратък. Ако вие успеете действително да сте независим от натиска, който със сигурност ще има от… партията на Костов, аз мисля, че бихте бил един много добър кмет, но не съм много сигурен, че ще успеете да се предпазите, защото всички знаем каква силна личност е Командира и хората около него и на мен, за съжаление, понеже съм бил макар и тайно на няколко събрания, не навсякъде ме познават извън София… имах чувството, че присъствам с извинение на някаква секта специално на тези събрания.

Св.Гаврийски: …не, не зная защо, аз се кандидатирах за, това мнение имате, не зная защо се смята, че в тази партия решава всичко един човек, но аз съм се кандидатирал за кмет точно при условието да бъда независим от политическата сила както и независимостта, която ми дават общинските съветници, които не участват поне сега в управлението на фирмите, така че аз задължително държа да заявя, че ще бъда независим, а пък програмата, която съм подготвил, ясно дава представа какво ще работя, така че, ако виждате възможност в тази програма да има политическо влияние, моля да ми кажете, аз веднага ще се съобразя с това. Аз съм бил на различни постове и високи, в държавата и когато Костов не е бил министър-председател, аз съм бил управител на народна банка, когато Костов е бил министър-председател, не съм бил зависим от неговите решения, ако ми кажете едно решение, което аз съм приел под натиск на партия, съм съгласен да се оттегля веднага.

В.Лилков: Явно г-н Каролев има грешна представа за нещата. Тук не става въпрос, че когато един мажоритарен кандидат се издига от една политическа сила той става заложник, точно обратното, той получава политическа гаранция, че тази програма ще бъде изпълнявана, която той заявява. И още нещо, г-н Гаврийски получава подкрепата не само на ДСБ, но и на БЗНС “Никола Петков”, на Демократическа партия и на 7 районни организации на БЗНС-НС. Това е политическата гаранция, която той ще получи в общинския съвет, за това да може да работи спокойно и нормално да изпълнява тази програма. Ако вие разбирате всеки кмет като заложник и използвате действително някакви примери от миналото, това е ваш проблем.

Вл. Каролев: Не, аз не… всеки кмет за заложник. Въпросът е, че, отново нищо лично, но си спомням 2001 г. предизборната кампания. За съжаление г-н Гаврийски се намеси, което беше според мен недопустимо, защото беше управител на БНБ, макар че само веднъж се намеси.

Св. Гаврийски: Не мога да се съглася, защото аз заемах такъв пост, в който хората ме питаха, дали е възможно. Аз се изказах не против политическата сила, а против това, че може да има безлихвени кредити, които да се раздават. Това беше моята позиция.

Вл. Каролев: …нямаше безлихвени кредити, както и да е.

Св. Гаврийски: Нямаше безлихвени кредити.

А.Кутев: Още един въпрос, който ми се иска да зададем, все пак вие разчитате на подкрепата на общински съвет. Аз ще се радвам и ще съдействам на всеки кмет, за да я получи, въпреки моето определено съмнение по това какво ще се получи. Шест съветници, които стоят твърдо зад вас, другите може би. Виждам, че има още 4 от НДСВ, но не знам колко ще станат.

Св. Гаврийски: А вие зад кого ще стоите единствено?

А.Кутев: Не, аз затова ви казаха, аз ще подкрепя всеки един кмет, лично аз, и най-общо смятам, че няма да се получи лесна работа на кмета, но въпреки това аз, каквото мога, ще направя.

Св. Гаврийски: Никой не се съмнява в това.

А.Кутев: Проблемът обаче е, че не е общинският съвет единствения проблем. Тоест, не бива дотам да изчерпваме проблемите на кмета. Кметът има освен това една много сложна структура на администрацията, която, аз не казвам, че не може да бъде ремонтирана и освен това има една много сложна структура на отношения с концесионери и с външни партньори, която също никак не е проста, особено в случая със “Софийска вода”, който вие отделяте в програмата си. Сега, затова дали е участвало правителството при сключването на концесионния договор със “Софийска вода”, не мога да кажа тогава, въпреки че определено има съмнения и слухове по този въпрос. Но дали оттук нататък вие сте в състояние, примерно да въздействате върху договора с концесията и дали сте в състояние да правите всичко това заедно, защото вие ще трябва да го направите и в релацията и в отношенията си външните, с концесионерите, и в отношенията си с администрацията, и в отношенията си с общинския съвет вие ще се окажете в една много сложна ситуация, при това само за година и половина.

Св. Гаврийски: Вие, очевидно предопределяте това, че кметът няма да работи с общинския съвет. Аз просто не ви разбирам. Кметът без общинския съвет не може да работи въобще. Какво значи аз да се справям отделно с концесионерите. Ами, естествено, че всичко трябва да се прави с общинския съвет, всичко трябва да се съгласува. Кажете кой от кандидатите тогава е в състояние да работи заедно?

А.Кутев: Този, който има по-голяма група според мен. Все пак. . .

Вл. Каролев: Бате Бойко, защото ги познава. . .

Св. Гаврийски: Знаех, че такава е целта.

В.Лилков: Искам да задам един въпрос на г-н Гаврийски, който излиза извън предизборната програма и извън всичко, говорено до момента от всички кандидати за кметове. Очаква ни ценови шок, г-н Гаврийски, и са ясни две неща. Вие го залагате, г-н Каролев, вашето управление. Става въпрос за повишаване на цените на горивата.

Водещ: Да, давайте въпроса.

В.Лилков: Общината ще понесе много сериозен удар, тъй като тя основно потребява горива и енергия. От друга страна, е ясно, че няма компенсаторна програма, която е разработило правителството. Въпросът е как общината ще реагира в тази ситуация и как виждате вие възможността да се омекоти ударът, който ще бъде нанесен върху гражданите, тъй като в момента правителството изправя гражданите сами да пресрещнат този ценови шок.

Вл. Каролев: Само… на въпроса, съгласен ли сте, че ние, правителството, залагаме ценовия шок.

Св. Гаврийски: Има обективни предпоставки за това.

В.Лилков: Но правителството не е разработило никаква компенсаторна програма за в момента.

Водещ: Добре, да отговори г-н Гаврийски.

Св. Гаврийски: Има обективни предпоставки, които не могат да бъдат пренебрегнати, рязкото увеличение на цените на горивата в световен мащаб, това не може да бъде приписано на когото и да било, важно е какви мерки може да предприеме правителството, така и общината по отношение на този шок наистина, който се очертава във всички области, във всички цени, да бъде омекотен. Аз мисля, че дори и без такава ситуация, е добре да бъдат обсъдени възможностите за отпускане на карти, необходими за безплатен транспорт само на тези, които се нуждаят… картите се раздават на всички пенсионери по възраст. Тук има възможност да се помисли да бъде диференцирано. Необходимо е също да се потърси възможността държавата да отпусне повече средства както за образование, във всички сфери, които общината дофинансира. Добре е да се помисли по отношение на таксата в детските градини. Аз мисля, че има възможности общината да посрещне част от тези разходи, без да стоварва всичко върху гърба на столичани.

Водещ: Г-н Чолаков.

Р. Чолаков: Да се върна само малко напред. Знаете ли от къде идва проблемът, г-н Гаврийски и господа? Кандидатите тръгнаха много лошо в началото спрямо общинския съвет, с изключение, разбира се, на г-н Герджиков, който е единственият, който разбира за какво става дума. Непрекъснато общинският съвет бива въвличан в някакъв модел и бива конфронтиран с кмета, а ние наистина не искаме да се конфронтираме. Значи, всички са добронамерени към вас. Въпросът е там, г-н Гаврийски, че от повечето кандидати ние не чуваме нищо оригинално. Няма нещо, което вие да казвате, което ние вече да не сме започнали или да не сме си помислили. Чух днес, че ще ходите при г-н Орешарски, за да разговаряте за въпроса за боклука и дали държавата не може да помогне? Искам да ви помогна с едно разсъждение в този ваш разговор или с една информация. На 12 януари аз и г-н Иван Нейков внесохме доклад в общинския съвет, с който възложихме започването на разговори с правителството за осигуряване на средства, държавни средства за изграждане на завод за боклук. И тогава правителството каза, гледайте си работата. Сега, аз много бих се радвал, ако на вас, вашият приятел г-н Орешарски ви каже, че ще помогне, но имайте го предвид, мисля, че ще бъде полезно, съобщете му, че има такова предложение и се надявам после, че няма да си го припишете като ваша заслуга, а ще кажете, че това е по инициатива на общински съветници с помощта на кандидатите.

Св. Гаврийски: Обещавам всички решения да бъдат по инициатива на общинския съвет. Г-н Милен Велчев каза, че е направил предложения на общината, на кмета за строителство на нов завод и то е отхвърлено тази година. Така, че не знам защо, ако на вас не ви е известно, че. . .

Вл. Каролев: Абсолютно, даже не зная, че има такова нещо.

Св. Гаврийски: Г-н Велчев заяви пред всички столичани, че неговото предложение е отхвърлено от кметството, а е прието от Пловдив, където той е приел. . .

В.Лилков: Да не говорим за предложения, които са отправени преди 2001 г. Които са отхвърлени също от Софиянски, много моля.

Св. Гаврийски: Това е споменато, че искане е било правено към предишното правителство. Предишният министър на финансите каза, че вие сте отхвърлили това предложение, кметът.

Водещ: Г-н Каролев, въпрос?

Вл. Каролев: Аз, лично, както казах и преди, ако успее г-н Гаврийски да стане кмет, не мисля, че ще има проблеми с общинските съветници от НДСВ. Пожелавам му успех, въпреки че, за съжаление, се съмнявам, че ще спечели, но, както и да е.

А.Кутев: Освен все пак да се върна на темата, времето, година и половина, не ви ли плаши това време, което имате за всички тези много проблеми, натрупани от преди вас. Аз не казвам, че вие ще сте причината за тези проблеми.

Св. Гаврийски: Вие непрекъснато искате да ме уплашите с нещо, дали с общинския съвет, дали с времето. Не знам. Или, че нямам 19 гласа подкрепа от общинския съвет. Ако трябва да говорим това, след като имате такова влияние в общинския съвет, защо има някои неща, които все още куцат в работата на кмета? Защо не сте го санкционирали през това време, през тези 2 години, след като смятате, че само вие имате възможност с вашето влияние в общината да раздвижите и да промените нещата в кметството.

А. Кутев: В това отношение не може да се отрече ролята, в този случай специално групата на БСП не може да бъде поставена по този начин, защото само за последната година сме внесли поне три преписки в прокуратурата. Друг е въпросът какво е излезнало от тях, включително тези концесии, които. . .

Св. Гаврийски: Така става, този вариант, че ние ги хващаме, другите ги пускат, съм го чувал и от други хора.

А. Кутев: Не става дума за това, става дума за вашата собствена програма, в която стои, примерно, концесията за водата и само групата на БСП е внесла вече, още отпреди 6 месеца това нещо и го има като документи.

Св. Гаврийски: Вие знаехте ли за ситуацията в Общинска банка? Информирахте ли вие…

А. Кутев: Искам да ви кажа, че ситуацията за Общинска банка, изобщо не можете да пипнете БСП за нея по простата причина, че абсолютно никой друг нямаше информация за тази банка, освен…

Св. Гаврийски: Очевидно за БСП е ясно, че той може да работи само с кандидатът на БСП, което е срамно. Значи, вие в момента сте против целия общински съвет, защото кметът не е от БСП.

А. Кутев: Вижте, може да се работи с много различни кандидати, аз не съм казал, че ние ще работим срещу вас, в никакъв случай. Ще работим с кмета, който и да е той. Не е казано друго. Но не можете да разчитате, при положение че вашата политическа сила има някъде от порядъка на 10 процента, разбирате ли, това е подмяна на вота. В смисъл, ако вие имате 10 процента от избирателите в общинския си съвет, как разчитате на подкрепа? Тук не става дума за политизиране на въпроса.

Св. Гаврийски: Аз не разчитам на политическа подкрепа, аз разчитам на подкрепа на идеите и на това, което заедно ще разработим.

В.Лилков: Г-н Кутев разсъждава само в числа. Това, че групата на БСП е 19 души, не означава, че тя е най-активната група в общинския съвет. Колко предложения и смислени докладни записки вие сте внесли, вашата група? Но, нещо друго, когато е необходимо да мине някаква корупционна схема, вие винаги давате рамо на тези инициатори на корупционната схема, за да се получи т. нар. шарено мнозинство, което да не се контролира.

Водещ: Добре, целта все пак не беше да спорите между групите в общинския съвет. Аз мисля, че дадохме ясна картина…/говорят едновременно – б. р./…

Вл. Каролев: А пък тези, които влязоха с кмета Софиянски, изведнъж питат, абе вие имате ли нещо общо с модела на г-н Софиянски? Извинявай, колега, ти нали със Софиянски, така, си спомням влезе в общинския съвет. Но, това е друга тема.

Р.Чолаков: Аз затова питам хората, които са по-близко до него.

Вл. Каролев: Аз се изчервих на този въпрос. Все едно аз да питам, абе вие, аз с Милен Велчев ли съм приятел или не.

Р. Чолаков: Защото вие много добре знаете, че има втори човек в това студио, който е бил и предишния мандат общински съветник, който е бил в борда на “Софийска вода” и т.н.

Водещ: Добре, едно изречение от г-н Гаврийски.

Св. Гаврийски: Аз все пък съм доволен от разговора, тъй като действително смятам, че се уточни въпросът и надявам се, повече няма да бъде задаван, че общинският съвет ще работи с новия кмет, независимо от коя политическа сила, дали по-добре, дали малко по с нежелание, но общинският съвет ще работи с независимо кой ще спечели изборите в столицата.

Водещ: Добре, благодаря ви. Аз също съм много доволен от общинските съветници, като за първо предаване много добре се справихте с ролята на водещи. В понеделник между другото ще продължим. Г-н Герджиков е нашият следващ клиент.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...
Людмила Илиева: ПП-ДБ подходихме отговорно и предложихме добър...
Колкото и пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин,...
Людмила Илиева: Колкото и пъти да правим едно...
Депутатът от ПП-ДБ призова политиците за отговорно отношение и ако е необходимо, всеки да...
Планът на ПП-ДБ: Първо антикорупционни закони и решения,...
На среща с президента Румен Радев лидерите на коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България...
Атанас Атанасов: Техническото правителство с втория мандат все...
Все още в 50-ото Народно събрание може да се намери мнозинство, което да излъчи...