Светослав Гаврийски: Не може столицата с такава икономика да е толкова бедна и да не могат да се извадят пари, убеден съм в това

Водещ Асен Григоров: Според “Алфа рисърч” на първа страница на “Дневник” Светослав Гаврийски има 7.4 процента, трето място, бронзов медал. Добро утро, господин Гаврийски.

Светослав Гаврийски: Добро утро.

Водещ: Четохте ли ги сега? В друго изследване в “Труд” обаче не сте в тройката. Тук има Бойко Борисов, Татяна Дончева, Милен Велчев на трето място. Тук не пише чие е изследването, но да допуснем, че е някакво нормално и достоверно изследване. Как се чувствате в, така, общата компания вече на всички издигнати кандидати?

Св. Гаврийски: Добре се чувствам. Подготвям се за работата, за проблемите на София. Нямам никакви притеснения.

Водещ: Не се ли притеснихте снощи, като гледахте, вероятно сте гледали репортажите от, така, наистина пищните откривания на предизборните щабове.

Св. Гаврийски: Защо трябва да се притеснявам? Всички декларираха, че ще бъде по-скромна кампанията. Очевидно пари отново се хвърлят за кампания, така че нищо ново.

Водещ: Вие без пари ли я правите?

Св. Гаврийски: Ами не с такива тържества.

Водещ: Няма ли все пак да имате, така, едно истинско откриване на кампанията, където да обявите девиз, музика, клипове, цветове.Св. Гаврийски: Да, в неделя в 11.00 часа в централата на ДСБ ще бъде представен моят договор за открито и честно управление на столицата.

Водещ: Договор казвате, тоест вие следвате политическата линия на партията, която ви е издигнала, на “Демократи за силна България”.

Св. Гаврийски: И аз ще искам да представя своите идеи, да представя на гражданите своите идеи и да обещая, че ще ги изпълня.

Водещ: Чухте ли, видяхте ли, прочетохте ли какво предложиха вчера Татяна Дончева и Милен Велчев?

Св. Гаврийски: Не, не, не съм.

Водещ: Защо? Нормално е, ако ще се конкурирате с тях, да имате, така, доста ясна представа какво.

Св. Гаврийски: Ще прочета, но тази сутрин още не съм се запознал.

Водещ: Знаете, че мога, казва Татяна Дончева. Вие знаете ли, че тя може?

Св. Гаврийски: Не знам какво може обаче. Сигурно може нещо.Водещ:Какъв е вашият девиз? Сега, питам ви тук сериозно, защото около един девиз все пак се събира…

Св. Гаврийски: Нищо несериозно няма.

Водещ:… се събира, така, усилието на щаба да могат да се разчетат синтезирано намеренията на един кандидат. Имате ли девиз на вашата кампания?

Св. Гаврийски: Моят девиз е открито, честно, законно управление на града.

Водещ: Така ще звучи това…

Св. Гаврийски: Да.

Водещ: …което в неделя вероятно ще обявите вече официално. И в двете изследвания обаче, които тук виждам, Бойко Борисов води с доста обиколки пред другите. Как си го обяснявате?

Св. Гаврийски: Ами може би стартът му е по-силен, но финалът ще е друг според мен.

Водещ: Аз ви питам не като аналитик, а като човек, който прави кампания, ходи, говори си с хора най-вероятно. Те сигурно и на вас ви казват абе вие сте много добър, ама Бойко Борисов е още по-добър.

Св. Гаврийски: Е, не, няма такова нещо.

Водещ: Не ви казват такива неща?

Св. Гаврийски: Не. Мисля, че това се преекспонира и резултатите ще бъдат съвсем други.

Водещ: Дали това е рейтинг за нещо, което…

Св. Гаврийски: Това е рейтинг от миналото, в друго време, на друго място, но дебатите ще покажат най-вече кой какво ще представи, какво ще предложи за управление на столицата. Така че тепърва резултатите ще се измерват и не мисля, че, така, със спомени софиянци ще гласуват.

Водещ: Смятате в тоя смисъл, че спомени слагат на второ място и Татяна Дончева – 11 и половина, 13.3 процента в двете различни изследвания.

Св. Гаврийски: Това са, така, заключения на аналитиците на базата може би на парламентарните избори, на резултатите от парламентарните избори и аз мисля, чу тук изборът е мажоритарен и резултатите ще бъдат на база на програмите, на базата на това, което хората са показали, кандидатите са показали какво могат, какво са постигнали. Така че това е все още много ранен етап.

Водещ: Тоест вие ще разчитате на стабилно бягане в средата на разстоянието и на силен финален спринт, така ли да ви разбирам?

Св. Гаврийски: Абсолютно да.

Водещ: Сега, Татяна Дончева каза вчера едно интересно нещо. Тя казва, че… разшири моделът Софиянски. Не било само модел Софиянски, а модел Софиянски, Любомир Павлов, Антоан Николов. Познавате ли ги вие тия хора, имате ли представа за какво става дума?

Св. Гаврийски: Естествено, че ги познавам. Софиянски без общинския съвет, начело на който е бил Антоан Николов, не може да е управлявал, тъй като решенията се вземат заедно. Очевидно това, което е направено досега в София да е вземано… решението е вземано от двамата. Любомир Павлов е бил шеф на надзорния съвет на Общинска банка. Известена е, така,дружбата между тях и техните общи интереси. Очевидно това са хората, които са дърпали конците в общината през годините.

Водещ: В тоя смисъл добре е очертан по тоя начин корпоративният модел на управление?

Св. Гаврийски: Е, няма друг, няма друг.

Водещ: Няма друг?

Св. Гаврийски: Да.

Водещ: Тя твърди също така, че Антоан Николов има кандидат в тази кампания. Вие разпознавате ли кандидата на Антоан Николов?

Св. Гаврийски: Е, и аз чувам, че е, но не искам да го споменавам.

Водещ: Не искате да го споменете.

Св. Гаврийски: Да.

Водещ: А по-нататък в дебатите например ще го…

Св. Гаврийски: Това, че Антоан Николов има човек и кандидат между хората, които ще се представят сега на изборите, изобщо не ме притеснява. Не бива да живеем със спомените и да ме плашат хора от миналото, че те са много силни и ние сме предпоставени и решението е предпоставено.

Водещ: Добре. Колко силна е тая корпоративна или корупционна практика в Софийска община?

Св. Гаврийски: Ами била е доста силна от това, което виждам, като се запознавам с материалите, с работата на общината. Очевидно това е едно управление при хаос, което създава кризи. Тези кризи вече са, съвсем убедено мога да кажа, че са предизвикани кризи в интерес на различни хора. Особено показателна е кризата с боклука в момента. Така че доста силни са били тези хора.

Водещ: Добре. Ако… казвате били са, вие използвате минало време, но ако този модел все още съществува и е достатъчно силен, как ще успеете всъщност да изпълните ангажиментите, които ще поемете?

Св. Гаврийски: Този модел не може… имало е условия да съществува. Затова е съществувал. Всички фирми се управляват от партийни представители. Те са разпределени по различните партии, участници в тях. Общинските съветници участват в различни бордове. Единственият начин да се справиш с корупцията е да пресечеш тези възможности, да направиш правила, да смениш хората в бордовете, да приватизираш фирмите, които са с неестествена дейност за общината, да смениш хората, които продължават да се държат по този начин, да принуждават гражданите да са… гражданите да са принудени да търсят възможности за подкуп и за корупция. Така че основното е да се пресекат всички тези начини за източване на града, тъй като, убеден съм в това, градът… не може столицата с такава икономика да е толкова бедна и да не могат да се извадят пари, аз съм убеден в това.

Водещ: Ще започнете ли наистина, ако бъдете избран, веднага да слагате експертни ръководства на общинските фирми?Св. Гаврийски:Ами много хора ме питат какво ще направя първо, като отида в общината. Сега вече знам какво ще направя. Първо, ще сменя всички заместник-кметове, тъй като в момента, в който в столицата се обяви криза, всички заместник-кметове напуснаха общината – един кръвно, друг не знам, всички се разболяха, останаха само двама, което пак се…

Водещ: А, сега са болни, аз не знаех.

Св. Гаврийски: Да, от осем – един кмет и седем заместници, сега в общината има двама заместници. Единият е кмет и още един заместник. Всички други се разболяха рязко. Аз, доколкото знам, когато има криза и когато е обявена криза, болен, здрав, лишен от имота, всички се събират, за да се спасяват. А те се разбягаха, че много тежко е положението… Архитект, главният архитект веднага трябва да бъде обявен конкурс за нов главен архитект. Това хаотично строителство е един от проблемите на града. Така че има първи стъпки и много задължителни.

Водещ: Е, добре че сте ги изяснили вече. Едно друго заглавие има тук, виждам “68 хиляди лева заплата в Софийска вода”, което е…

Св. Гаврийски: Не е лоша, хич не е лоша.

Водещ: …една прилична заплата, бих казал. Е, в тоя смисъл прочутите концесионни договори със “Софийска вода”?

Св. Гаврийски: Ами те трябва да бъдат разгледани веднага, защото те са сключени при условия, които не са в интерес на гражданите. Интересното е, че когато комисията, която е разглеждала концесионния договор за водата, тъй като имаше такава комисия…

Водещ: …(не се разбира – бел. ред.)… от сегашния общински съвет се започна с такава комисия, да.

Св. Гаврийски: Да, двама от членовете на тази комисия са подписали становище, че тя веднага трябва да бъде прекратена, тъй като не е в интерес на гражданите. За съжаление общинският съвет взема решение, което малко странно ми звучи, че трябва да продължим добрата работа с концесионера по водата. След като има крайно мнение за, дори и да е крайно за…

Водещ: За добра работа, да.

Св. Гаврийски: …веднага прекратяване, очевидно е, че този договор трябва веднага да бъде преразгледан и сключен нов, или коригиран в интерес на гражданите. За концесията за чистотата е абсолютно същото. Там трябва да бъде преразгледан. Да бъдат направени показатели, качествени и количествени, по които да се изчислява плащането на водата, защото сега се изчислява на базата на наряди. Значи, днес съм минал 80 пъти и съм събрал, само господ може да каже, ако го има, дали този е минал 80 пъти и е събрал и колко кофи боклук е обърнал. Даже има и едни такива идеи – всяка кофа да има чип, на който да се следяла колко пъти се обръща.

Водещ: Имаше такива идеи, да.

Св. Гаврийски: Или камионите с джипиес да се управляват. Има кантар, два кантара за мерене на боклук. Боклукът се мери. Никой до този момент не може да каже колко тона боклук. Е как ще се мерят, пък не може да се каже колко тона е боклукът, и варира между 400 и 1000. Да беше между 400 и 500 иди-дойди, ама между 400 и 1000, какво е това? Но се плаща на 1000.

Водещ: Добре. А кога излизате с програма?

Св. Гаврийски:Програмата е готова.

Водещ: Защото кметовете, кандидатите, така да се каже, имат програма. Програмата на Милен Велчев е публикувана. Тя доста обстойна, така да се изразя.

Св. Гаврийски:Ами малко противоречия има, след като той заяви, че ще работи в мандат за две години, а програмата е доста обстойна… Аз не смятам да работя само две години, аз смятам да започна да работя така през тези две години, че да мога и да продължа и следващия мандат. Ако някои са в тези две години, докато си намерят друга работа или нещо друго се случи с тях по-добро следващия мандат, аз ще направя програма и имам програма за работа през тези две години и същевременно дългосрочна програма. Защото, ако се върнем към концесиите например, за което никой не говори в момента, две от концесиите изтичат през 2008 година. Значи, този, който кмет работи сега до края на мандата, не само трябва да преразгледа тези концесии, които са в сила, а да подготви и новите концесии.

Водещ: Трябва да подготви и следващите.

Св. Гаврийски: …защото, така, изведнъж 2008 година ще каже “абе ние не сме готови, я да си продължим със старите”. Така че всичко трябва да бъде…

Водещ: Има ли проблем, който да може да бъде, според това, което правите в програмата си, която, така, в неделя ще я обявите…

Св. Гаврийски: Да, да.

Водещ: …заедно с всичките други атрактивни елементи на една кампания. Има ли проблем, който в рамките на двете години ще можете да започнете, да кажем, на 1 ноември и да го решите до края на мандата?

Св. Гаврийски: Задължително трябва да се свърши, да се приключи със строителството на Завода за отпадъци. Това не е малък проблем, тук.

Водещ: Но казвате, че е изпълним в рамките на тия две години?

Св. Гаврийски:Задължително трябва да започне в най-скоро време. Зависим от срока на строителството, но е възможно той да бъде завършен в две години. Но тук задължително трябва държавата да бъде включена в това строителство. Има такива примери. В предизборни периоди са финансирани някои градове, да не ги споменавам сега, точно за строителство на завод. Така че не виждам защо София трябва да бъде…

Водещ: Защо да не ги споменавате? Кои градове?

Св. Гаврийски: Пловдив например.

Водещ: Пловдив? Кой имаше предизборна кампания в Пловдив?

Св. Гаврийски: Ами един от кандидат-кметовете, да речем.

Водещ: Имаше предизборна кампания в Пловдив? Вярно е. Един от кандидатите имаше.

Св. Гаврийски: Има едно такова съвпадение, не знам защо. А също много се говори за дупките в София, за това кърпене на…

Водещ: Да, че се кърпели с рециклирана кал.

Св. Гаврийски: Искам да кажа, че кърпенето на един квадратен метър от асфалт струва 20 лева, но той като се кърпи, ако се остави до него напукана… улицата напукана, тя през следващия дъжд се разширяват дупките и кръпката пада. Това е една порочна практика, но тая практика се следва, тъй като всяка година по 7, 8, 10 милиона се харчат за кърпене. Има виждане и мисля, че това е реално, да се започне едно цялостно асфалтиране, защото, ако се асфалтира улицата с дебелина от 6 сантиметра дебелина…

Водещ: На асфалта.

Св. Гаврийски:…на асфалта… излиза по 17 лева на квадратен метър.

Водещ: А дупката е 20, добре.

Св. Гаврийски: Има възможност това да, може би естествено не веднага и цялостно, но има в други градове, като Търново например, градът е разчертан, определени са районите, които цялостно ще се асфалтират следващата година, да речем, и гражданите знаят – добре или лошо, нашият квартал целият ще бъде асфалтиран.

Водещ: Добре, добре. Виждам, че сте влезли в сериозни детайли около общинските неволи. А политически все пак каква е вашата борба, така да се каже? Всъщност всички казват, че са кандидати, които се борят срещу статуквото. Каква е наистина вашата чисто политическа задача на тези избори?

Св. Гаврийски: Аз съм заявил, че съм… ще се обърна към всички демократични, десни, честно мислещи хора. Естествено е, че сега всеки заявява, че ще бъде на всички граждани. Но очевидно има ярко изразени политически фигури.

Водещ: Освен това всички са десни освен госпожа Дончева, която откровено си признава…

Св. Гаврийски: Е, всички десни станаха изведнъж. Не знам защо всички са десни. Но аз съм издигнат от “Демократи за силна България”. Те ми дават независимост при всяко едно отношение. Независимост – това, което аз поисках, да нямам зависимост в политическите решения, от друга страна, неучастието на общинските съветници и на хора от “Демократи за силна България” в бордовете на общинските фирми ми дава свобода да действат и в общинския съвет, без да съм засягал политическите идеи и интереси на “Демократи за силна България”.

Водещ: Добре. Благодаря ви за участието. Това беше кандидатът на “Демократи за силна България” Светослав Гаврийски.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...