Русия стои зад инвеститора на АЕЦ

(видео)

Водещ: Лидерът на ДСБ Иван Костов. Добро утро.
Иван Костов: Добро утро.
Водещ: Най-актуалната тема, са която предлагам да започнем разговора, е опитът за размразяване на проекта АЕЦ “Белене”. Появата на американски инвеститори, все още неясно кои, защото и службите ще ги проверяват и условията, които правителството постави към тези евентуални инвеститори, седем на брой. Засега май изпълними, поне според Богомил Манчев, който е консултант по тази нова оферта. Вашият коментар?
Иван Костов: Ние няма да подкрепим решение, с което да се отмени решението на правителството и на Народното събрание за спиране на изграждането на АЕЦ “Белене”, защото съображенията тогава бяха много сериозни. И от тази гледна точка подписката, която събират ГЕРБ в момента в Народното събрание смятаме, че евентуалното й приемане ще предизвика многобройни според нас, непредвидими и за тях самите вредни последици.
Водещ: Какви биха били тези последици?
Иван Костов: Например вкарване на правителството в разговори с крайно съмнителни субекти, което ще жертва авторитета на страната и ще я направи крайно непредвидим партньор. Второ, България ще бъде страна, която преразглежда ключови стратегически решения през по-малко от шест месеца, което е крайно несериозно в очите на всички наши партньори. И трето, България се вкарва в тази интрига от народните представители без да има яснота дали този инвеститор е изобщо е в състояние да изгради и да продава ток от АЕЦ “Белене”.
Водещ: Сега допълнителни въпроси към всяка една от трите ви тези. Кои според вас са тези съмнителни инвеститори, които биха навлекли беда не само на ГЕРБ, а и на България, защото сега няма почти никаква яснота?
Иван Костов: Няма никаква яснота. И може да се окаже, така че така наречените американски инвеститори въобще не са известни на американското посолство, което ще бъде безкрайно смущаващо.
Водещ: Имате някаква информация?
Иван Костов: Имаме информация. Проверили сме тези неща по своите канали. Ние имаме много контакти в Департамента по енергетика, както и в други департаменти. Имаме контакти с американски колеги, конгресмени, сенатори.
Водещ: И от там получавате информация, че такъв американски консорциум няма.
Иван Костов: Там казват – това е лоша шега. Това е шега, казват.
Водещ: Шега. Какво имат предвид като казват шега? Кой си я прави тази шега и с кого си я прави?
Иван Костов: То е очевидно кой си я прави и с какво си я прави.
Водещ: Кой?
Иван Костов: Без да си прави сметка за последиците.
Водещ: Кой?
Иван Костов: Най-важният резултат от това ще бъде първо, спиране на разкриването на документите за злоупотребите за АЕЦ “Белене”. Второ, евентуално пропъждане на сериозен инвеститор за АЕЦ “Козлодуй” за Седми блок. Това ще бъде ефектът от тази интрига.
Водещ: Кой си прави шега с България?
Иван Костов: Този, който в момента разиграва Народното събрание.
Водещ: В Народното събрание онзи ден Делян Добрев доведе представител на американския консорциум, след което се появи името на Богомил Манчев като консултант по новата оферта към АЕЦ “Белене”. Това са имената. Кой си прави шега от така споменатите имена?
Иван Костов: Не разбирам защо трябва да казвам очевидности. Наистина какво искате да кажа?
Водещ: Да кажем кой е човекът, който се шегува с България по такива сериозни… може да е сила?
Иван Костов: Може да са повече хора. Това не е моя работа,. Моя работа е да защитавам интересите на страната, които в момента изглеждат размити и неясни.
Водещ: Обяснението на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, че този американски инвеститор, който вие смятате, че изобщо не е американски и американците не знаят за него, а даже се казва, че някой се шегува с нас, обяснението е, че той се е появил, защото вече има възможност да се изгради АЕЦ “Белене” по-нов модел. Да е 100 процента частен, а не по този модел, по който се е работело години наред – 49 към 51. Това обяснение не е ли приемливо, за да търсим отговор на въпроса защо се появяват тези хора днес?
Иван Костов: Вижте най-разумното нещо е най-сериозно и най-трезвомислещият подход към въпроса е да се попита американският Департамент по енергетика готов ли е да даде своето становище за този инвеститор. Ако американският Департамент по енергетика не даде своето становище или не даде своите референции за този инвеститор,. Това означава, че такъв инвеститор не съществува. И тогава целият този разговор, който водим ние с вас, увисва в празното пространство, както в празното пространство увисват думите на премиера, думите на министъра на икономиката, енергетиката. Най-простото нещо преди да се правят контакти с тези хора е да се питат партньорските органи, защото ние сме партньори със САЩ.
Водещ: Кои думи на премиера ще увиснат във въздуха? Той постави седем условия – гаранция – 200 млн. евро, всички дългове на НЕК.
Иван Костов: Всичко това ще увисне във въздуха, ако инвеститорът няма референции от страна на американското правителство. Всичко това увисва във въздуха. Всичко това изглежда друга игра. Изглежда нещо, в което няма нищо американско.
Водещ: Добре. Нека да влезем в детайлите на тази игра, защото звучи потресаващо. Някой си играе с България по мегапроект.
Иван Костов: Така е.
Водещ: Коя е тази сила, която го прави? И каква е целта?
Иван Костов: Същата, която иска да изгради “Белене”. Така бих отговорил аз.
Водещ: Тази, която е завела иск срещу нас в Арбитражния съд ли?
Иван Костов: Това е Русия. Разбира се, това са руските производители на реактора. Това е руското правителство.
Водещ: Вие смятате, че зад тези американски инвеститори стои Русия?
Иван Костов: Богомил Манчев не може да води сериозни американски инвеститори. Това е невъзможно. Това е шега.
Водещ: Заради факта, че често името на Богомил Манчев се свързва с руски енергийни интереси.
Иван Костов: Да. Той е ясен какъв е. На американското посолство излезе от “Уикилийс” една негова характеристика, която аз не бих желал да повтарям. Така че няма как той да представлява Америка. Това е сериозната злоупотреба.
Водещ: Аз си признавам, че не съм чела точно тази характеристика в “Уикилийкс”. За целите и интереса на зрителите, пресъздадете я в три изречения.
Иван Костов: Нека се заинтересоват зрителите. Нека да прочетат сами.
Водещ: Какво пише в “Уикилийкс” за Богомил Манчев?
Иван Костов: Да прочетат сами. Искам да кажа, че няма как в американски социални, държавни институции да имат каквито и да е било отношения с Богомил Манчев. Няма как. Така че нека да се махне Америка и отново да се говори за този проект. Тогава той изглежда по-съвършено друг начин. Руснаците искат отново, този път на частни начала да строят АЕЦ “Белене”. И Бойко Борисов им поставя някакви условия. Иска нещо да се спазари с тях. Това означава, ако махнем Америка от картината. Защо го прави. Въпросът е защо го прави. Аз бих обяснил на тези зрители, които желаят да вникнат по-дълбоко в нещата, не искат да се плъзгат по повърхността. Прави го най-вероятно, защото може би го е страх от референдум, който със сигурност ще бъде загубен от БСП. Може би не трябва да се провежда референдум, за да не се погребва окончателно проектът АЕЦ “Белене”. Страх го е обаче от това, че тази могъща сила, източният ни съсед ще се окаже срещу него на изборите. Това е същинската причина той да се заиграва отново и да дава заден ход от решението за спиране на изграждане на АЕЦ “Белене”. Няма да реши абсолютно нищо, нищо няма да стане ясно, но силно ще се разклати и ще се хвърли ново петно върху авторитета на България.
Водещ: Всичко това, което казвате за страха на премиера от Русия в този случай, как ви звучи на фона на съвсем скорошно произнесени реплики от неговия вицепремиер Симеон Дянков? Той използва глагола “напляскам” по адрес на Русия, което в никакъв случай не е демонстрация на страх?
Иван Костов: Сега изглежда, като че ли Русия наплясква България в момента с тази инициатива. Така бих използвал глагола обратно. Русия е твърде сериозен партньор в международните отношения. Твърде сериозна сила. Там няма прости неща. Там няма повръхностни. Има сериозни, дълбоки интереси. Те се гонят от много хора. Разработват се много внимателно – и в стратегически, и в технически план. Всичко това е известно. Така че този тон беше недопустим. Така не се говори на такава голяма сила. Трябва да се прави реална политика. И тази реална политика трябва да е опряна на целия потенциал на нашите партньори. Ние сме евроатлантическа държава. Преди българското правителство да прави тези импровизации, преди да занимава парламента, преди да се поставя в тази роля, трябва да поиска съдействие на всякакво ниво от партньорските държави, от сериозните служби, от министерствата. Това е. Много е просто.

Водещ: Точка по тази тема. Чакаме информация за инвеститорите, кой кой е в новата оферта.
Иван Костов: Чакаме от Америка. Нека да смъкнем фасадата “Америка. Да махнем фасадата “Америка” и след това отново да направим разбор какво точно се прави. Ще видите, че аз отново ще се окажа напълно прав.
Водещ: Разговорът, който водим в момента се гледа и записва, така че ако се окажете прав, ще го допълним.
Иван Костов: Както между другото се оказах напълно прав за причините за повишаване на електроенергията с 13 процента. Искам да ви върна към онзи злополучен разговор.
Водещ: Тогава вие казахте… Защо го наричате злополучен? Че НЕК има дългове и за това се увеличава цената.
Иван Костов: Защото беше злополучен за редакторите, не разбраха аргументите, които изложих.
Водещ: Наистина не знам за какво говорите. Но, ако искате да продължим по същество днешния разговор?
Иван Костов: Тоест, да спрем.
Водещ: Не. Да продължим по същество разговора по темите, по които сме ви поканили днес.
Иван Костов: Исках да кажа, че истинската причина стана ясна. И тя е изключително тежкото положение на НЕК, на първо място. Задължал с огромни суми, изграждането на АЕЦ “Белене” и то в последните три години. И втората причина – ВЕИ. Ето ги скандалите, ето ги протестите – на ВЕИ инвеститорите, които протестират срещу ДКВР. Вижте как изплуваха истинските причини.
Водещ: Това, което си признава комисията, така нареченият държавен регулатор, че цените наистина се увеличават заради многото разрешителни, дадени за тока, добиван от възобновяеми енергийни източници.
Иван Костов: Защо трябваше да бъде заблуждавано общественото мнение, че причините са някакви договори, сключени преди 15 години за “Марица Изток” 2 и 3? Защо това трябваше да се прави?
Водещ: Защо?
Иван Костов: Не знам. Вие кажете, защото с вас говорехме, обсъждахме тази тема и вие търсехте от мен сметка за договори, подписани от други правителства. Защо се прави тази измама?
Водещ: Опирайки се на думите на министъра на енергетиката, който предния ден точно това каза.
Иван Костов: Той каза и друго сега. Стана ясно. Всички тези неща изплуват на повърхността. И няма как да бъде другояче. Въпросите на енергетиката са много сериозни. Много сериозни и много дълбоки. Русия е пред голямо отстъпление. Тя ще трябва да отстъпи огромни позиции като енергиен доставчик в Европа. Това е на хоризонта в следващите няколко години. Всички тези геополитически, как да кажа шокове, които преживява тази голяма страна, те търсят някакъв отговор, защото се появяват съвършено нови възможности. Вижте колко е просто. Говоря на фона на енергийните проекти в страната. В момента ние купуваме газ за 600, близо 600 – 550 долара. В Америка газ се продава за под 100 долара.
Водещ: Но и добива.
Иван Костов: Ако се създадат запаси, казват американците, което се очаква да се случи, ще падне към 70 долара. Това са техните оценки. 600 долара – 70 долара. Знаете ли какво значи, ако в региона на Източна Европа се появи газ, който струва да кажем около 150 долара на 1000 куб. метра?
Водещ: Ясно – това означава загуби за Русия.
Иван Костов: Това означава възможност да се изграждат парогазови централи, които едновременно създават условия за развитие на оранжерийно производство през зимните месеци в слънчева страна като България.
Водещ: Добивът на шистов газ, като говорите за наш добив, беше спрян, изобщо пробиви не бяха правени заради обществения натиск. Знаем, че в САЩ си имат свои източници.
Иван Костов: Говорим въобще за газ. Говоря геополитически. Говоря какво се случва на пазара. Появяват се огромни находища на газ, много близко до страната, в акваторията между Израел и Кипър. Този газ няма да мине през Турция. Той ще се появи като конкурентен на пазара на Балканите. Турция оскуба перата малко на “Набуко”, но ще пусне този газ от Азия, който също ще дойде, който също ще бъде конкурентен. Източна Европа, редица страни не се поддадоха на натиска, на руския натиск, ще добиват газ, включително от шисти. Може би чрез нови революционни технологии, които няма да бъдат фрактоване. Така че на пазара ще се появи много газ. Той ще изтласка руския, ако той е на тези изключително скъпи цени. Заради това е европейската офанзива срещу “Газпром”. И заради това Русия е силно разтревожена и търси някакви решения за себе си. Така горе-долу се разшифрова енергийната ситуация в момента, казано с няколко думи. Това обяснява всякакви…
Водещ:Не ни остана време да поговорим за избора на ВСС. Не ни остана време да говорим за последните прогнози, които правят социолозите и за управляващи, и за опозиция, в частност за вашата партия. Вярвате ли им – един процент?
Иван Костов: ще покажем на изборите колко е доверието в нас. Всеки път преди избори на нас ни дават много малко проценти. Това е правилото от 3005 година насам. И винаги накрая се е оказвало невярно. Това е начин да се манипулира избирателят и нека да ме чуят хората. Това е наистина начин да бъдат манипулирани хората, защото и 2005, и 2009 година тези прогнози се оказаха абсолютно несъстоятелни.
Водещ: Коментара на лидера на ДСБ и за изключително ниските прогнози за успех на ДСБ на изборите, около един процент. Благодаря ви.
Иван Костов: Благодаря.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...