РЕЗОЛЮЦИЯ ОТ ИС НА ДСБ

Изпълнителният съвет на ДСБ, провел се на 29.06.2019г., реши:

-Благодари на всички свободни хора дали доверието си за обединението Демократична България на отминалите европейски избори;

-Отчита постигнатата висока степен на взаимно доверие, координация и сътрудничество в рамките на политическото обединение Демократична България, в резултат на което бе излъчен евродепутат. Потвърждава своята решимост да укрепва и развива успешния си модел на коалиране и взаимодействие;

-Възлага на местните структури да проведат обсъждания в рамките на политическото обединение за явяване на местните избори и издигане на кандидати за кметове и общински съветници;

-В рамките на обединението Демократична България, ДСБ ще продължи действията си за максимална мобилизация на десницата и цялата демократична общност за демонтаж на порочния корупционен модел на управление на всички нива в държавата.