Резолюция от Изпълнителния съвет на Демократи за силна България:

Поздравява всички членове, съмишленици и симпатизанти с добрия резултат на миналите парламентарни избори и благодари за подкрепата на избирателите на Демократична България.

Заявява готовност, като част от Демократична България обединение, да предложи платформа за стабилно управление на държавата :

– връщане на доверието в институциите

– утвърждаване и защита на достойнството на гражданите и гарантиране на техните права, свободи и собственост

 – реформа на публичните финанси и децентрализация – да върне справедливостта, чрез установяване на върховенство на правото

– да създаде условия за увеличаване на благосъстоянието на българските граждани, чрез стимулиране на предприемачеството и свободната инициатива

 – да осигури социална солидарност и здрави и просветени граждански общности

 – да работи за опазване на природата, устойчиво развитие и отговорност пред бъдещите поколения за използване на природните ресурси.

Оценява нуждата от още по-консолидирана и активна работа за увеличаване на доверието на българските избиратели на предстоящите парламентарни избори, за да бъдат възстановени демокрацията и парламентарната република. Демократи за Силна България.