Регионалното събрание на 1-ви МИР Благоевград

Регионалното събрание на 1-ви МИР Благоевград, ще се проведе на 28.10.2012 (неделя) от 11.30 часа в зала 3, ет. 2 на Младежкия дом в гр. Благоевград.
Дневния ред е следния:
1. Избор на регионален координатор
2. Подреждане листата с кандидат депутати от 1-ви МИР Благоевград
3. Разни