Регионален съвет и отчетно-изборно събрание на ДСБ – Смолян

На 31.10.12г. (сряда) от 18:00 часа в х-л „Дикас“ ще се проведе Регионален съвет на област Смолян, а от 18:30часа ще се проведе Отчетно-изборно събрание на гр.Смолян с дневен ред:
1.Отчет на ръководството за изминалия мандат
2.Избор на ново ръководство
3.Обсъждане на номинации за народни представители
4.Разни